Παρακολούθηση
Bei Wang Phillips (Publish Under Bei Wang)
Bei Wang Phillips (Publish Under Bei Wang)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sci.utah.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Visualizing high-dimensional data: Advances in the past decade
S Liu, D Maljovec, B Wang, PT Bremer, V Pascucci
IEEE transactions on visualization and computer graphics 23 (3), 1249-1268, 2016
4492016
Visual exploration of semantic relationships in neural word embeddings
S Liu, PT Bremer, JJ Thiagarajan, V Srikumar, B Wang, Y Livnat, ...
IEEE transactions on visualization and computer graphics 24 (1), 553-562, 2017
1142017
Convergence between categorical representations of Reeb space and Mapper
E Munch, B Wang
arXiv preprint arXiv:1512.04108, 2015
642015
Branching and circular features in high dimensional data
B Wang, B Summa, V Pascucci, M Vejdemo-Johansson
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics 17 (12), 1902-1911, 2011
612011
Geometric inference on kernel density estimates
JM Phillips, B Wang, Y Zheng
arXiv preprint arXiv:1307.7760, 2013
592013
Visual detection of structural changes in time-varying graphs using persistent homology
M Hajij, B Wang, C Scheidegger, P Rosen
2018 IEEE Pacific Visualization Symposium (PacificVis), 125-134, 2018
552018
Local homology transfer and stratification learning
P Bendich, B Wang, S Mukherjee
Proceedings of the twenty-third annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2012
542012
Visual Exploration of High‐Dimensional Data through Subspace Analysis and Dynamic Projections
S Liu, B Wang, JJ Thiagarajan, PT Bremer, V Pascucci
Computer Graphics Forum 34 (3), 271-280, 2015
502015
Distortion‐Guided Structure‐Driven Interactive Exploration of High‐Dimensional Data
S Liu, B Wang, PT Bremer, V Pascucci
Computer Graphics Forum 33 (3), 101-110, 2014
482014
A complete characterization of the one-dimensional intrinsic Čech persistence diagrams for metric graphs
E Gasparovic, M Gommel, E Purvine, R Sazdanovic, B Wang, Y Wang, ...
Research in Computational Topology, 33-56, 2018
442018
Experimental robot musicians
TM Sobh, B Wang, KW Coble
Journal of Intelligent and Robotic Systems 38 (2), 197-212, 2003
442003
Scalar Field Comparison with Topological Descriptors: Properties and Applications for Scientific Visualization
L Yan, TB Masood, R Sridharamurthy, F Rasheed, V Natarajan, I Hotz, ...
Computer Graphics Forum 40 (3), 599-633, 2021
432021
A kernel for multi-parameter persistent homology
R Corbet, U Fugacci, M Kerber, C Landi, B Wang
Computers & graphics: X 2, 100005, 2019
422019
Spatial scan statistics for graph clustering
B Wang, JM Phillips, R Schreiber, D Wilkinson, N Mishra, R Tarjan
Proceedings of the 2008 SIAM International Conference on Data Mining, 727-738, 2008
352008
A computational screen for site selective A-to-I editing detects novel sites in neuron specific Hu proteins
M Ensterö, Ö Åkerborg, D Lundin, B Wang, TS Furey, M Öhman, ...
BMC bioinformatics 11 (1), 1-15, 2010
342010
Topological Data Analysis of Functional MRI Connectivity in Time and Space Domains
KL Anderson, JS Anderson, S Palande, B Wang
International Workshop on Connectomics in Neuroimaging, 67-77, 2018
322018
2D vector field simplification based on robustness
P Skraba, B Wang, G Chen, P Rosen
2014 IEEE Pacific Visualization Symposium, 49-56, 2014
322014
Analyzing simulation-based PRA data through traditional and topological clustering: A BWR station blackout case study
D Maljovec, S Liu, B Wang, D Mandelli, PT Bremer, V Pascucci, C Smith
Reliability Engineering & System Safety 145, 262-276, 2016
302016
Dynamic PRA: an overview of new algorithms to generate, analyze and visualize data
D Mandelli, C Smith, C Rabiti, A Alfonsi, R Youngblood, V Pascucci, ...
Proceeding of American Nuclear Society, 2013
282013
Intrinsic Interleaving Distance for Merge Trees
E Gasparovic, E Munch, S Oudot, K Turner, B Wang, Y Wang
arXiv preprint arXiv:1908.00063, 2019
272019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20