Παρακολούθηση
Mathieu Bauchy
Mathieu Bauchy
Associate Professor, UCLA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucla.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Combinatorial molecular optimization of cement hydrates
KJVVRJMP M.J. Abdolhosseini Qomi, K.J. Krakowiak, M. Bauchy, K.L. Stewart, R ...
Nature Communications 5, 2014
5232014
Mesoscale texture of cement hydrates
K Ioannidou, KJ Krakowiak, M Bauchy, CG Hoover, E Masoero, S Yip, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (8), 2029-2034, 2016
2342016
Fracture toughness of calcium–silicate–hydrate from molecular dynamics simulations
M Bauchy, H Laubie, MJA Qomi, CG Hoover, FJ Ulm, RJM Pellenq
Journal of Non-Crystalline Solids 419, 58-64, 2015
1932015
Structural, vibrational, and elastic properties of a calcium aluminosilicate glass from molecular dynamics simulations: the role of the potential
M Bauchy
Journal of Chemical Physics 141, 024507, 2014
1582014
Anomalous composition-dependent dynamics of nanoconfined water in the interlayer of disordered calcium-silicates
MJ Abdolhosseini Qomi, M Bauchy, FJ Ulm, RJM Pellenq
Journal of Chemical Physics 140 (5), 054515, 2014
1542014
Direct Carbonation of Ca(OH)2 Using Liquid and Supercritical CO2: Implications for Carbon-Neutral Cementation
K Vance, G Falzone, I Pignatelli, M Bauchy, M Balonis, G Sant
Industrial & Engineering Chemistry Research 54 (36), 8908-8918, 2015
1492015
Atomic scale foundation of temperature-dependent bonding constraints in network glasses and liquids
M Bauchy, M Micoulaut
Journal of Non-Crystalline Solids 357 (14), 2530-2537, 2011
1472011
Cooling rate effects in sodium silicate glasses: Bridging the gap between molecular dynamics simulations and experiments
X Li, W Song, K Yang, NM Krishnan, B Wang, MM Smedskjaer, JC Mauro, ...
The Journal of Chemical Physics 147 (7), 2017
1402017
Machine learning for glass science and engineering: A review
H Liu, Z Fu, K Yang, X Xu, M Bauchy
Journal of Non-Crystalline Solids 557, 119419, 2021
1392021
A new transferable interatomic potential for molecular dynamics simulations of borosilicate glasses
M Wang, NMA Krishnan, B Wang, MM Smedskjaer, JC Mauro, M Bauchy
Journal of Non-Crystalline Solids 498, 294-304, 2018
1352018
Discovery of ultra-crack-resistant oxide glasses with adaptive networks
K Januchta, RE Youngman, A Goel, M Bauchy, SL Logunov, SJ Rzoska, ...
Chemistry of Materials 29 (14), 5865-5876, 2017
1352017
Predicting the Young’s modulus of silicate glasses using high-throughput molecular dynamics simulations and machine learning
K Yang, X Xu, B Yang, B Cook, H Ramos, NMA Krishnan, MM Smedskjaer, ...
Scientific reports 9 (1), 8739, 2019
1342019
Order and disorder in calcium–silicate–hydrate
M Bauchy, MJ Qomi, FJ Ulm, RJM Pellenq
The Journal of chemical physics 140 (21), 2014
1312014
Molecular dynamics simulations of disordered materials
C Massobrio, J Du, M Bernasconi, PS Salmon
Springer, 2015
1272015
Predicting the dissolution kinetics of silicate glasses using machine learning
NMA Krishnan, S Mangalathu, MM Smedskjaer, A Tandia, H Burton, ...
Journal of Non-Crystalline Solids 487, 37-45, 2018
1212018
Viscosity and viscosity anomalies of model silicates and magmas: A numerical investigation
M Bauchy, B Guillot, M Micoulaut, N Sator
Chemical Geology 346, 47-56, 2013
1212013
Rigidity transition in materials: hardness is driven by weak atomic constraints
M Bauchy, MJA Qomi, C Bichara, FJ Ulm, RJM Pellenq
Physical review letters 114 (12), 125502, 2015
1182015
Revisiting silica with ReaxFF: Towards improved predictions of glass structure and properties via reactive molecular dynamics
Y Yu, B Wang, M Wang, G Sant, M Bauchy
Journal of Non-Crystalline Solids 443, 148-154, 2016
1152016
Nanoscale structure of cement: viewpoint of rigidity theory
M Bauchy, MJ Abdolhosseini Qomi, C Bichara, FJ Ulm, RJM Pellenq
The Journal of Physical Chemistry C 118 (23), 12485-12493, 2014
1012014
A dissolution-precipitation mechanism is at the origin of concrete creep in moist environments
I Pignatelli, A Kumar, R Alizadeh, Y Le Pape, M Bauchy, G Sant
The journal of chemical physics 145 (5), 2016
1002016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20