Παρακολούθηση
Bharat Joshi
Bharat Joshi
Dexterity Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα email.sc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Experimental Comparison of Open Source Visual-Inertial-Based State Estimation Algorithms in the Underwater Domain
B Joshi, S Rahman, M Kalaitzakis, B Cain, J Johnson, M Xanthidis, ...
2019 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2019
842019
DeepURL: Deep Pose Estimation Framework for Underwater Relative Localization
B Joshi, M Modasshir, T Manderson, H Damron, M Xanthidis, AQ Li, ...
2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020
212020
Modeling, Simulation and Implementation of Brushed DC Motor Speed Control Using Optical Incremental Encoder Feedback
B Joshi, R Shrestha, R Chaudhary
Proceedings of IOE Graduate Conference, 2014
212014
High Definition, Inexpensive, Underwater Mapping
B Joshi, M Xanthidis, S Rahman, I Rekleitis
2022 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2022
142022
Real-Time Dense 3D Mapping of Underwater Environments
W Wang, B Joshi, N Burgdorfer, K Batsos, AQ Li, P Mordohai, I Rekleitis
IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2023
82023
Underwater exploration and mapping
B Joshi, M Xanthidis, M Roznere, NJ Burgdorfer, P Mordohai, AQ Li, ...
2022 IEEE/OES Autonomous Underwater Vehicles Symposium (AUV), 1-7, 2022
82022
Towards Mapping of Underwater Structures by a Team of Autonomous Underwater Vehicles
M Xanthidis, B Joshi, M Roznere, W Wang, N Burgdorfer, A Quattrini Li, ...
International Symposium of Robotics Research, Springer Proceedings in …, 2022
62022
Towards multi-robot shipwreck mapping
M Xanthidis, B Joshi, N Karapetyan, M Roznere, W Wang, J Johnson, ...
Advanced Marine Robotics Technical Committee Workshop on Active Perception …, 2021
62021
Multi-robot exploration of underwater structures
M Xanthidis, B Joshi, JM O'Kane, I Rekleitis
IFAC-PapersOnLine 55 (31), 395-400, 2022
42022
SM/VIO: Robust Underwater State Estimation Switching Between Model-based and Visual Inertial Odometry
B Joshi, H Damron, S Rahman, I Rekleitis
2023 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5192-5199, 2023
32023
Hybrid Visual Inertial Odometry for Robust Underwater Estimation
B Joshi, C Bandara, I Poulakakis, HG Tanner, I Rekleitis
OCEANS 2023-MTS/IEEE US Gulf Coast, 1-7, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11