Παρακολούθηση
Biplab Sanyal
Biplab Sanyal
Associate Professor, Department of Physics and Astronomy, Uppsala University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.uu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
First-principles theory of dilute magnetic semiconductors
K Sato, L Bergqvist, J Kudrnovský, PH Dederichs, O Eriksson, I Turek, ...
Reviews of modern physics 82 (2), 1633, 2010
11462010
Substrate-induced magnetic ordering and switching of iron porphyrin molecules
H Wende, M Bernien, J Luo, C Sorg, N Ponpandian, J Kurde, J Miguel, ...
Nature materials 6 (7), 516-520, 2007
4902007
Dual nature of improper ferroelectricity in a magnetoelectric multiferroic
S Picozzi, K Yamauchi, B Sanyal, IA Sergienko, E Dagotto
Physical Review Letters 99 (22), 227201, 2007
3712007
Tailoring the nature of magnetic coupling of Fe-porphyrin molecules to ferromagnetic substrates
M Bernien, J Miguel, C Weis, ME Ali, J Kurde, B Krumme, PM Panchmatia, ...
Physical review letters 102 (4), 047202, 2009
2392009
Systematic study of structural, electronic, and optical properties of atomic-scale defects in the two-dimensional transition metal dichalcogenides (, W …
S Haldar, H Vovusha, MK Yadav, O Eriksson, B Sanyal
Physical Review B 92 (23), 235408, 2015
2312015
Interaction of nucleobases and aromatic amino acids with graphene oxide and graphene flakes
H Vovusha, S Sanyal, B Sanyal
The Journal of Physical Chemistry Letters 4 (21), 3710-3718, 2013
1982013
Structure, bonding, and magnetism of cobalt clusters from first-principles calculations
S Datta, M Kabir, S Ganguly, B Sanyal, T Saha-Dasgupta, A Mookerjee
Physical Review B 76 (1), 014429, 2007
1982007
Molecular adsorption in graphene with divacancy defects
B Sanyal, O Eriksson, U Jansson, H Grennberg
Physical Review B 79 (11), 113409, 2009
1882009
Electronic structure and magnetism of Mn-doped GaN
B Sanyal, O Bengone, S Mirbt
Physical Review B 68 (20), 205210, 2003
1772003
Ferromagnetic materials in the zinc-blende structure
B Sanyal, L Bergqvist, O Eriksson
Physical Review B 68 (5), 054417, 2003
1622003
Magnetic anisotropy of L 1 0 FePt and Fe 1− x Mn x Pt
T Burkert, O Eriksson, SI Simak, AV Ruban, B Sanyal, L Nordström, ...
Physical Review B 71 (13), 134411, 2005
1612005
Perpendicular magnetocrystalline anisotropy in tetragonally distorted Fe-Co alloys
G Andersson, T Burkert, P Warnicke, M Björck, B Sanyal, C Chacon, ...
Physical review letters 96 (3), 037205, 2006
1602006
Influence of ligand states on the relationship between orbital moment and magnetocrystalline anisotropy
D Arvanitis, B Sanyal, O Eriksson, L Nordström, O Karis, T Konishi, ...
Physical review letters 99 (17), 177207, 2007
1562007
Defect formation in graphene nanosheets by acid treatment: an x-ray absorption spectroscopy and density functional theory study
VA Coleman, R Knut, O Karis, H Grennberg, U Jansson, R Quinlan, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 41 (6), 062001, 2008
1522008
Nanoscale size effect on surface spin canting in iron oxide nanoparticles synthesized by the microemulsion method
M Darbandi, F Stromberg, J Landers, N Reckers, B Sanyal, W Keune, ...
Journal of Physics D: Applied Physics 45 (19), 195001, 2012
1512012
New quaternary half-metallic ferromagnets with large Curie temperatures
A Kundu, S Ghosh, R Banerjee, S Ghosh, B Sanyal
Scientific reports 7 (1), 1803, 2017
1492017
Evolving properties of two-dimensional materials: from graphene to graphite
M Klintenberg, S Lebegue, C Ortiz, B Sanyal, J Fransson, O Eriksson
Journal of Physics: Condensed Matter 21 (33), 335502, 2009
1292009
Interface effects at a half-metal/ferroelectric junction
K Yamauchi, B Sanyal, S Picozzi
Applied Physics Letters 91 (6), 2007
1262007
Electronic structure, spin-states, and spin-crossover reaction of heme-related Fe-porphyrins: a theoretical perspective
ME Ali, B Sanyal, PM Oppeneer
The Journal of Physical Chemistry B 116 (20), 5849-5859, 2012
1252012
Adsorption of nucleobases on 2D transition-metal dichalcogenides and graphene sheet: a first principles density functional theory study
H Vovusha, B Sanyal
RSC advances 5 (83), 67427-67434, 2015
1242015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20