Παρακολούθηση
Davide Taibi
Davide Taibi
Associate Professor (tenure track) - Cloud and Web Engineering Group (CloWeE) - Tampere University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tuni.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Processes, Motivations and Issues for Migrating to Microservices Architectures: An Empirical Investigation
D Taibi, V Lenarduzzi, C Pahl
IEEE Cloud Computing 4 (5), 22-32, 2017
2082017
Architectural Patterns for Microservices: a Systematic Mapping Study
D Taibi, V Lenarduzzi, C Pahl
8th International Conference on Cloud Computing and Services Science, CLOSER …, 2018
1702018
On the Definition of Microservice Bad Smells
D Taibi, V Lenarduzzi
IEEE Software 35 (3), 2018
1542018
MVP explained: A systematic mapping study on the definitions of minimal viable product
V Lenarduzzi, D Taibi
42th Euromicro Conference on Software Engineering and Advanced Applications …, 2016
1402016
OpenBQR: a framework for the assessment of OSS
D Taibi, L Lavazza, S Morasca
IFIP International Conference on Open Source Systems, 173-186, 2007
782007
How developers perceive smells in source code: A replicated study
D Taibi, A Janes, V Lenarduzzi
Information and Software Technology 92, 223–235, 2017
772017
A survey on open source software trustworthiness
V Del Bianco, L Lavazza, S Morasca, D Taibi
IEEE software 28 (5), 67-75, 2011
672011
The Technical Debt Dataset
V Lenarduzzi, N Saarimäki, D Taibi
PROMISE'19 Proceedings of the Fifteenth International Conference on …, 2019
562019
Microservices Anti-Patterns: A Taxonomy
D Taibi, V Lenarduzzi, C Pahl
Microservices Science and Engineering, 111-128, 2019
54*2019
Architectural smells detected by tools: a catalogue proposal
U Azadi, FA Fontana, D Taibi
2019 IEEE/ACM International Conference on Technical Debt (TechDebt), 88-97, 2019
522019
Serverless Edge Computing: Vision and Challenges
MS Aslanpour, C Toosi, A.N., Cicconetti, B Javadi, P Sbarski, D Taibi, ...
Australasian Symposium on Parallel and Distributed Computing (AusPDC 2021), 2021
492021
Quality of open source software: the QualiPSo trustworthiness model
V Bianco, L Lavazza, S Morasca, D Taibi
IFIP International Conference on Open Source Systems, 199-212, 2009
492009
Microservices In Agile Software Development: A Workshop-Based Study Into Issues Advantages And Disadvantages
D Taibi, V Lenarduzzi, C Pahl, A Janes
XP'18 Workshops May 22-26, 2017, Cologne, Germany, 2017
482017
Analyzing Forty Years of Software Maintenance Models
V Lenarduzzi, A Sillitti, D Taibi
International Conference on Software Engineering (ICSE), 2017
472017
Are SonarQube Rules Inducing Bugs?
V Lenarduzzi, F Lomio, H Huttunen, D Taibi
27th IEEE International Conference on Software Analysis, Evolution and …, 2020
46*2020
Empirical standards for software engineering research
P Ralph, N Ali, S Baltes, D Bianculli, J Diaz, Y Dittrich, N Ernst, M Felderer, ...
arXiv preprint arXiv:2010.03525, 2020
45*2020
A systematic literature review on technical debt prioritization: strategies, processes, factors, and tools
V Lenarduzzi, T Besker, D Taibi, A Martini, FA Fontana
Journal of Systems and Software, 2020
45*2020
From Monolithic Systems to Microservices: A Decomposition Framework based on Process Mining
D Taibi, K Systä
8th International Conference on Cloud Computing and Services Science, CLOSER …, 2019
452019
On the Diffuseness of Code Technical Debt in Java Projects of the Apache Ecosystem
V Lenarduzzi, N Saarimaki, D Taibi
2019 IEEE/ACM International Conference on Technical Debt (TechDebt), 98-107, 2019
39*2019
A Survey on Code Analysis Tools for Software Maintenance Prediction
V Lenarduzzi, A Sillitti, D Taibi
International Conference on Software Engineering for Defence Applications …, 2018
382018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20