Παρακολούθηση
Evgenia Kapassa
Evgenia Kapassa
Department of Digital Innovation, University of Nicosia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unic.ac.cy
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Comparison of management and orchestration solutions for the 5G era
P Trakadas, P Karkazis, HC Leligou, T Zahariadis, F Vicens, A Zurita, ...
Journal of Sensor and Actuator Networks 9 (1), 4, 2020
412020
Internet of medical things (IoMT): acquiring and transforming data into HL7 FHIR through 5G network slicing
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, M Touloupou, E Kapassa, D Kyriazis
Emerg. Sci. J 3 (2), 64-77, 2019
362019
An innovative ehealth system powered by 5G network slicing
E Kapassa, M Touloupou, A Mavrogiorgou, A Kiourtis, D Giannouli, ...
2019 Sixth International Conference on Internet of Things: Systems …, 2019
312019
5gtango: A beyond-mano service platform
C Parada, J Bonnet, E Fotopoulou, A Zafeiropoulos, E Kapassa, ...
2018 European Conference on Networks and Communications (EuCNC), 26-30, 2018
312018
Overcoming barriers for the adoption of Local Energy and Flexibility Markets: A user-centric and hybrid model
G Pressmair, E Kapassa, D Casado-Mansilla, CE Borges, ...
Journal of Cleaner Production 317, 128323, 2021
282021
Dynamic 5G Slices for IoT Applications with Diverse Requirements
E Kapassa, M Touloupou, P Stavrianos, D Kyriazis
2018 Fifth International Conference on Internet of Things: Systems …, 2018
272018
SLAs in 5G: A complete framework facilitating VNF-and NS-tailored SLAs management
E Kapassa, M Touloupou, D Kyriazis
2018 32nd International Conference on Advanced Information Networking and …, 2018
242018
Verification and validation framework for 5g network services and apps
M Zhao, F Le Gall, P Cousin, R Vilalta, R Muñoz, S Castro, M Peuster, ...
2017 IEEE conference on network function virtualization and software defined …, 2017
242017
5G & SLAs: Automated proposition and management of agreements towards QoS enforcement
E Kapassa, M Touloupou, A Mavrogiorgou, D Kyriazis
2018 21st Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks and …, 2018
202018
Deployment and analysis of a blockchain-based local energy market
D Strepparava, L Nespoli, E Kapassa, M Touloupou, L Katelaris, V Medici
Energy Reports 8, 99-113, 2022
172022
The road to the future of healthcare: Transmitting interoperable healthcare data through a 5G based communication platform
A Mavrogiorgou, A Kiourtis, M Touloupou, E Kapassa, D Kyriazis, ...
Information Systems: 15th European, Mediterranean, and Middle Eastern …, 2019
172019
An integrated SLA management framework in a 5G environment
M Touloupou, E Kapassa, C Symvoulidis, P Stavrianos, D Kyriazis
2019 22nd Conference on Innovation in Clouds, Internet and Networks and …, 2019
142019
Blockchain in smart energy grids: a market analysis
E Kapassa, M Themistocleous, JR Quintanilla, M Touloupos, M Papadaki
Information Systems: 17th European, Mediterranean, and Middle Eastern …, 2020
132020
Blockchain Application in Internet of Vehicles: Challenges, Contributions and Current Limitations
E Kapassa, M Themistocleous, K Christodoulou, E Iosif
Future Internet 13 (12), 1-32, 2021
122021
Blockchain application in P2P energy markets: Social and legal aspects
CE Borges, E Kapassa, M Touloupou, J Legarda Macón, ...
Connection Science 34 (1), 1066-1088, 2022
92022
A kpi-enabled nfv mano architecture for network slicing with qos
P Alemany, A Román, R Vilalta, A Pol, J Bonnet, E Kapassa, M Touloupou, ...
IEEE Communications Magazine 59 (7), 44-50, 2021
92021
Network slicing over a packet/optical network for vertical applications applied to multimedia real-time communications
P Alemany, JL de la Cruz, A Pol, A Roman, P Trakadas, P Karkazis, ...
2019 IEEE Conference on Network Function Virtualization and Software Defined …, 2019
82019
Barriers to widespread the adoption of electric flexibility markets: A triangulation approach
K Zabaleta, D Casado-Mansilla, E Kapassa, CE Borges, G Preßmair, ...
2020 5th International Conference on Smart and Sustainable Technologies …, 2020
62020
Managing and optimizing quality of service in 5G environments across the complete SLA lifecycle
DK Evgenia Kapassa, Marios Touloupou, Panagiotis Stavrianos, Georgios Xylouris
Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal 4 (1), 329-342, 0
6*
Blockchain technology applied in IoV demand response management: a systematic literature review
E Kapassa, M Themistocleous
Future Internet 14 (5), 136, 2022
52022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20