Παρακολούθηση
Constantin Zopounidis
Constantin Zopounidis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dpem.tuc.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of business failures with an emphasis on prediction methods and industrial applications
AI Dimitras, SH Zanakis, C Zopounidis
European journal of operational research 90 (3), 487-513, 1996
10491996
Multicriteria classification and sorting methods: A literature review
C Zopounidis, M Doumpos
European Journal of Operational Research 138 (2), 229-246, 2002
10362002
Business failure prediction using rough sets
AI Dimitras, R Slowinski, R Susmaga, C Zopounidis
European Journal of operational research 114 (2), 263-280, 1999
7791999
Multicriteria decision aid classification methods
M Doumpos, C Zopounidis
Springer Science & Business Media, 2002
7212002
The impact of banking regulations on banks' cost and profit efficiency: Cross-country evidence
F Pasiouras, S Tanna, C Zopounidis
International review of financial analysis 18 (5), 294-302, 2009
5622009
Strategic performance measurement in a healthcare organisation: A multiple criteria approach based on balanced scorecard
E Grigoroudis, E Orfanoudaki, C Zopounidis
Omega 40 (1), 104-119, 2012
5502012
Multi‐criteria decision aid in financial decision making: methodologies and literature review
C Zopounidis, M Doumpos
Journal of Multi‐Criteria Decision Analysis 11 (4‐5), 167-186, 2002
5152002
Application of the rough set approach to evaluation of bankruptcy risk
R Slowinski, C Zopounidis
Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management 4 (1), 27-41, 1995
4301995
Handbook of multicriteria analysis
C Zopounidis, PM Pardalos
Springer Science & Business Media, 2010
3822010
Detecting falsified financial statements: a comparative study using multicriteria analysis and multivariate statistical techniques
C Spathis, M Doumpos, C Zopounidis
European Accounting Review 11 (3), 509-535, 2002
3602002
Measurement of bank performance in Greece
K Kosmidou, C Zopounidis
South-Eastern Europe Journal of Economics 1 (1), 79-95, 2008
3452008
Multicriteria decision aid in financial management
C Zopounidis
European Journal of Operational Research 119 (2), 404-415, 1999
3451999
Advances in multicriteria analysis
PM Pardalos, Y Siskos, C Zopounidis
Springer Science & Business Media, 1995
2581995
A multicriteria decision aid methodology for sorting decision problems: The case of financial distress
C Zopounidis, M Doumpos
Computational Economics 14, 197-218, 1999
2551999
The impact of bank regulations, supervision, market structure, and bank characteristics on individual bank ratings: A cross-country analysis
F Pasiouras, C Gaganis, C Zopounidis
Review of Quantitative Finance and Accounting 27, 403-438, 2006
2462006
A multicriteria classification approach based on pairwise comparisons
M Doumpos, C Zopounidis
European Journal of Operational Research 158 (2), 378-389, 2004
2322004
Bitcoin price forecasting with neuro-fuzzy techniques
GS Atsalakis, IG Atsalaki, F Pasiouras, C Zopounidis
European Journal of Operational Research 276 (2), 770-780, 2019
2272019
A multicriteria decision support system for bank rating
M Doumpos, C Zopounidis
Decision support systems 50 (1), 55-63, 2010
2092010
Credit risk assessment using a multicriteria hierarchical discrimination approach: A comparative analysis
M Doumpos, K Kosmidou, G Baourakis, C Zopounidis
European journal of operational research 138 (2), 392-412, 2002
2002002
An evolutionary approach to construction of outranking models for multicriteria classification: The case of the ELECTRE TRI method
M Doumpos, Y Marinakis, M Marinaki, C Zopounidis
European Journal of Operational Research 199 (2), 496-505, 2009
1922009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20