Παρακολούθηση
Dr Dionysios Demetis
Dr Dionysios Demetis
Associate Professor (Reader), Hull University Business School (UK) & Visiting Professor Texas A&M
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hull.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
When humans using the IT artifact becomes IT using the human artifact
D Demetis, AS Lee
Journal of the Association for Information Systems 19 (10), 5, 2018
1062018
Technology and anti-money laundering: A systems theory and risk-based approach
DS Demetis
Edward Elgar Publishing, 2010
1052010
Fighting money laundering with technology: A case study of Bank X in the UK
DS Demetis
Decision Support Systems 105, 96-107, 2018
852018
The risk‐based approach to AML: representation, paradox, and the 3rd directive
DS Demetis, IO Angell
Journal of Money Laundering Control 10 (4), 412-428, 2007
572007
Interoperability: Our exciting and terrifying Web3 future
A Park, M Wilson, K Robson, D Demetis, J Kietzmann
Business Horizons 66 (4), 529-541, 2023
492023
Crafting theory to satisfy the requirements of systems science
DS Demetis, AS Lee
Information and Organization 26 (4), 116-126, 2016
462016
Systems thinking about anti‐money laundering: considering the Greek case
IO Angell, DS Demetis
Journal of Money Laundering Control 8 (3), 271-284, 2005
342005
Breaking bad online: A synthesis of the darker sides of social networking sites
DS Demetis
European Management Journal 38 (1), 33-44, 2020
322020
Virtual persons and identities
DO Jaquet-Chiffelle, E Benoist, R Haenni, F Wenger, H Zwingelberg
The Future of identity in the Information Society, 75-122, 2009
292009
Science's first mistake: delusions in pursuit of theory
I Angell, D Demetis
Bloomsbury Academic, 2010
282010
AML‐related technologies: a systemic risk
DS Demetis, IO Angell
Journal of Money Laundering Control 9 (2), 157-172, 2006
282006
D3. 2: A study on PKI and biometrics
M Gasson, M Meints, K Warwick
FIDIS deliverable (3) 2, 2005
272005
Biometric implementations and the implications for security and privacy
V Andronikou, DS Demetis, T Varvarigou
Journal of the Future of Identity in the Information Society 1 (1), 20-35, 2005
212005
Online child sexual exploitation: A new MIS challenge
D Demetis, J Kietzmann
Journal of the Association for Information Systems 22 (1), 9, 2021
152021
Taking the first step with systems theorizing in information systems: A response
DS Demetis, AS Lee
Information and organization 27 (3), 163-170, 2017
152017
Spotlight: new approaches to fighting money-laundering
J Backhouse, D Demetis, R Dye, A Canhoto, M Nardo
London, London School of Economics 134, 2005
132005
Hello quantum! How quantum computing will change the world
J Kietzmann, DS Demetis, T Eriksson, A Dabirian
IT Professional 23 (4), 106-111, 2021
112021
Data growth, the new order of information manipulation and consequences for the AML/ATF domains
DS Demetis
Journal of Money Laundering Control 12 (4), 353-370, 2009
112009
Down with strategy: in defense of short‐term thinking
J Ezer, DS Demetis
Journal of Business Strategy 28 (1), 57-63, 2007
112007
D3. 6. Study on ID Documents
M Meints, M Hansen
Future of Identity in the Information Society (FIDIS), Germany, 2006
62006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20