Παρακολούθηση
Nicola Frison
Nicola Frison
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Volatile fatty acids production from food wastes for biorefinery platforms: A review
G Strazzera, F Battista, NH Garcia, N Frison, D Bolzonella
Journal of Environmental Management 226, 278-288, 2018
2062018
Nutrients recovery from anaerobic digestate of agro-waste: Techno-economic assessment of full scale applications
D Bolzonella, F Fatone, M Gottardo, N Frison
Journal of environmental management 216, 111-119, 2018
1142018
Progress in real-time control applied to biological nitrogen removal from wastewater. A short-review
L Zanetti, N Frison, E Nota, M Tomizioli, D Bolzonella, F Fatone
Desalination 286, 1-7, 2012
1022012
Microalgae cultivation on anaerobic digestate of municipal wastewater, sewage sludge and agro-waste
L Zuliani, N Frison, A Jelic, F Fatone, D Bolzonella, M Ballottari
International journal of molecular sciences 17 (10), 1692, 2016
842016
Recovery of volatile fatty acids from fermentation of sewage sludge in municipal wastewater treatment plants
S Longo, E Katsou, S Malamis, N Frison, D Renzi, F Fatone
Bioresource technology 175, 436-444, 2015
812015
Best available carbon sources to enhance the via-nitrite biological nutrients removal from supernatants of anaerobic co-digestion
N Frison, S Di Fabio, C Cavinato, P Pavan, F Fatone
Chemical Engineering Journal 215, 15-22, 2013
742013
Life cycle assessment of nutrient removal technologies for the treatment of anaerobic digestion supernatant and its integration in a wastewater treatment plant
G Rodriguez-Garcia, N Frison, JR Vázquez-Padín, A Hospido, JM Garrido, ...
Science of the Total Environment 490, 871-879, 2014
702014
Development of a novel process integrating the treatment of sludge reject water and the production of polyhydroxyalkanoates (PHAs)
N Frison, E Katsou, S Malamis, A Oehmen, F Fatone
Environmental science & technology 49 (18), 10877-10885, 2015
652015
Evaluation of the methane potential of different agricultural and food processing substrates for improved biogas production in rural areas
NH Garcia, A Mattioli, A Gil, N Frison, F Battista, D Bolzonella
Renewable and Sustainable Energy Reviews 112, 1-10, 2019
622019
Integrating the selection of PHA storing biomass and nitrogen removal via nitrite in the main wastewater treatment line
N Basset, E Katsou, N Frison, S Malamis, J Dosta, F Fatone
Bioresource technology 200, 820-829, 2016
612016
Biorefinery of cellulosic primary sludge towards targeted Short Chain Fatty Acids, phosphorus and methane recovery
D Crutchik, N Frison, AL Eusebi, F Fatone
Water research 136, 112-119, 2018
542018
Biological nutrients removal via nitrite from the supernatant of anaerobic co-digestion using a pilot-scale sequencing batch reactor operating under transient conditions
N Frison, E Katsou, S Malamis, D Bolzonella, F Fatone
Chemical engineering journal 230, 595-604, 2013
462013
Food wastes and sewage sludge as feedstock for an urban biorefinery producing biofuels and added‐value bioproducts
F Battista, N Frison, P Pavan, C Cavinato, M Gottardo, F Fatone, ...
Journal of Chemical Technology & Biotechnology 95 (2), 328-338, 2020
452020
Long-term operation of a pilot-scale anaerobic membrane bioreactor (AnMBR) treating high salinity low loaded municipal wastewater in real environment
A Foglia, Ç Akyol, N Frison, E Katsou, AL Eusebi, F Fatone
Separation and purification technology 236, 116279, 2020
412020
Long-term validation of polyhydroxyalkanoates production potential from the sidestream of municipal wastewater treatment plant at pilot scale
V Conca, C da Ros, F Valentino, AL Eusebi, N Frison, F Fatone
Chemical Engineering Journal 390, 124627, 2020
392020
Effects of selected pharmaceuticals on nitrogen and phosphorus removal bioprocesses
E Katsou, T Alvarino, S Malamis, S Suarez, N Frison, F Omil, F Fatone
Chemical Engineering Journal 295, 509-517, 2016
382016
Mitigating off-gas emissions in the biological nitrogen removal via nitrite process treating anaerobic effluents
N Frison, A Chiumenti, E Katsou, S Malamis, D Bolzonella, F Fatone
Journal of Cleaner Production 93, 126-133, 2015
372015
Pilot-scale multi-stage reverse osmosis (DT-RO) for water recovery from landfill leachate
D Cingolani, F Fatone, N Frison, M Spinelli, AL Eusebi
Waste Management 76, 566-574, 2018
362018
Is SCENA a good approach for side-stream integrated treatment from an environmental and economic point of view?
S Longo, N Frison, D Renzi, F Fatone, A Hospido
Water research 125, 478-489, 2017
362017
Sieving of municipal wastewater and recovery of bio-based volatile fatty acids at pilot scale
C Da Ros, V Conca, AL Eusebi, N Frison, F Fatone
Water Research 174, 115633, 2020
302020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20