Παρακολούθηση
Charles L. A. Clarke
Charles L. A. Clarke
Professor of Computer Science, University of Waterloo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα plg.uwaterloo.ca - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Novelty and diversity in information retrieval evaluation
CLA Clarke, M Kolla, GV Cormack, O Vechtomova, A Ashkan, S Büttcher, ...
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
11162008
Information retrieval: Implementing and evaluating search engines
S Buttcher, CLA Clarke, GV Cormack
Mit Press, 2016
6762016
Overview of the TREC 2009 web track
CL Clarke, N Craswell, I Soboroff
WATERLOO UNIV (ONTARIO), 2009
4582009
Efficient and effective spam filtering and re-ranking for large web datasets
GV Cormack, MD Smucker, CLA Clarke
Information retrieval 14 (5), 441-465, 2011
3792011
Reciprocal rank fusion outperforms condorcet and individual rank learning methods
GV Cormack, CLA Clarke, S Buettcher
Proceedings of the 32nd international ACM SIGIR conference on Research and …, 2009
3552009
Exploiting redundancy in question answering
CLA Clarke, GV Cormack, TR Lynam
Proceedings of the 24th annual international ACM SIGIR conference on …, 2001
3242001
Relevance ranking for one to three term queries
CLA Clarke, GV Cormack, EA Tudhope
Information processing & management 36 (2), 291-311, 2000
2862000
Frequency estimates for statistical word similarity measures
EL Terra, CLA Clarke
Proceedings of the 2003 human language technology conference of the North …, 2003
2832003
Efficient construction of large test collections
GV Cormack, CR Palmer, CLA Clarke
Proceedings of the 21st annual international ACM SIGIR conference on …, 1998
2831998
An algebra for structured text search and a framework for its implementation
CLA Clarke, GV Cormack, FJ Burkowski
The Computer Journal 38 (1), 43-56, 1995
2641995
Term proximity scoring for ad-hoc retrieval on very large text collections
S Büttcher, CLA Clarke, B Lushman
Proceedings of the 29th annual international ACM SIGIR conference on …, 2006
2352006
Time-based calibration of effectiveness measures
MD Smucker, CLA Clarke
Proceedings of the 35th international ACM SIGIR conference on Research and …, 2012
2122012
Overview of the TREC 2012 web track
CL Clarke, N Craswell, EM Voorhees
NATIONAL INST OF STANDARDS AND TECHNOLOGY GAITHERSBURG MD, 2012
1982012
Overview of the TREC 2004 Terabyte Track.
CLA Clarke, N Craswell, I Soboroff
TREC 4, 74, 2004
1752004
The influence of caption features on clickthrough patterns in web search
CLA Clarke, E Agichtein, S Dumais, RW White
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
1662007
Question Answering by Passage Selection (MultiText Experiments for TREC-9).
CLA Clarke, GV Cormack, DIE Kisman, TR Lynam
TREC, 2000
1632000
TREC 2014 web track overview
K Collins-Thompson, C Macdonald, P Bennett, F Diaz, EM Voorhees
MICHIGAN UNIV ANN ARBOR, 2015
1472015
Archetypal source code searches: A survey of software developers and maintainers
SE Sim, CLA Clarke, RC Holt
Proceedings. 6th International Workshop on Program Comprehension. IWPC'98 …, 1998
1451998
A comparative analysis of cascade measures for novelty and diversity
CLA Clarke, N Craswell, I Soboroff, A Ashkan
Proceedings of the fourth ACM international conference on Web search and …, 2011
1432011
An effectiveness measure for ambiguous and underspecified queries
CLA Clarke, M Kolla, O Vechtomova
Conference on the Theory of Information Retrieval, 188-199, 2009
1422009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20