Παρακολούθηση
Steve Whittaker
Steve Whittaker
Professor of Computational Media, University of California at Santa Cruz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interaction and outeraction: Instant messaging in action
BA Nardi, S Whittaker, E Bradner
Proceedings of the 2000 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2000
16972000
Email overload: exploring personal information management of email
S Whittaker, C Sidner
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 1996
14791996
Informal workplace communication: What is it like and how might we support it?
S Whittaker, D Frohlich, O Daly-Jones
Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems …, 1994
6901994
The character, functions, and styles of instant messaging in the workplace
E Isaacs, A Walendowski, S Whittaker, DJ Schiano, C Kamm
Proceedings of the 2002 ACM conference on Computer supported cooperative …, 2002
6072002
Conversations over video conferences: An evaluation of the spoken aspects of video-mediated communication
B O'Conaill, S Whittaker, S Wilbur
Human-computer interaction 8 (4), 389-428, 1993
5191993
The place of face-to-face communication in distributed work
BA Nardi, S Whittaker
Distributed work 83 (112), 10.7551, 2002
5072002
NetWORKers and their activity in intensional networks
BA Nardi, S Whittaker, H Schwarz
Computer Supported Cooperative Work (CSCW) 11 (1), 205-242, 2002
4662002
Beyond total capture: a constructive critique of lifelogging
AJ Sellen, S Whittaker
Communications of the ACM 53 (5), 70-77, 2010
4602010
The dynamics of mass interaction
S Whittaker, L Terveen, W Hill, L Cherny
From Usenet to CoWebs, 79-91, 2003
4592003
It's not what you know it's who you know
BA Nardi, S Whittaker, H Schwarz
Valauskas, Edward J., 2000
3612000
Theories and methods in mediated communication: Steve Whittaker
S Whittaker
Handbook of discourse processes, 246-289, 2003
3302003
System and method for analyzing communications of user messages to rank users and contacts based on message content
E Isaacs, BA Nardi, S Whittaker
US Patent 6,832,245, 2004
3272004
The character, value, and management of personal paper archives
S Whittaker, J Hirschberg
ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI) 8 (2), 150-170, 2001
3132001
Mixed initiative in dialogue: An investigation into discourse segmentation
M Walker, S Whittaker
arXiv preprint cmp-lg/9504007, 1995
2981995
MATCH: An architecture for multimodal dialogue systems
M Johnston, S Bangalore, G Vasireddy, A Stent, P Ehlen, M Walker, ...
Proceedings of the 40th annual meeting of the Association for Computational …, 2002
2962002
Rethinking video as a technology for interpersonal communications: theory and design implications
S Whittaker
International Journal of Human-Computer Studies 42 (5), 501-529, 1995
2881995
The role of vision in face-to-face and mediated communication.
S Whittaker, B O'Conaill
Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 1997
2831997
Email in personal information management
S Whittaker, V Bellotti, J Gwizdka
Communications of the ACM 49 (1), 68-73, 2006
2742006
Family memories in the home: contrasting physical and digital mementos
D Petrelli, S Whittaker
Personal and Ubiquitous Computing 14 (2), 153-169, 2010
2592010
Widening the net: workshop report on the theory and practice of physical and network communities
S Whittaker, E Isaacs, V O'Day
ACM SIGCHI Bulletin 29 (3), 27-30, 1997
2571997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20