Παρακολούθηση
Westley Weimer
Westley Weimer
Professor Computer Science, University of Michigan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umich.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Oceanstore: An architecture for global-scale persistent storage
J Kubiatowicz, D Bindel, Y Chen, S Czerwinski, P Eaton, D Geels, ...
ACM SIGOPS Operating Systems Review 34 (5), 190-201, 2000
35082000
CIL: Intermediate language and tools for analysis and transformation of C programs
GC Necula, S McPeak, SP Rahul, W Weimer
International Conference on Compiler Construction, 213-228, 2002
13022002
Genprog: A generic method for automatic software repair
C Le Goues, TV Nguyen, S Forrest, W Weimer
Ieee transactions on software engineering 38 (1), 54-72, 2011
9442011
CCured: Type-safe retrofitting of legacy code
GC Necula, S McPeak, W Weimer
Proceedings of the 29th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2002
9122002
CCured: Type-safe retrofitting of legacy code
GC Necula, S McPeak, W Weimer
Proceedings of the 29th ACM SIGPLAN-SIGACT symposium on Principles of …, 2002
9052002
Automatically finding patches using genetic programming
W Weimer, TV Nguyen, C Le Goues, S Forrest
2009 IEEE 31st International Conference on Software Engineering, 364-374, 2009
8272009
A systematic study of automated program repair: Fixing 55 out of 105 bugs for $8 each
C Le Goues, M Dewey-Vogt, S Forrest, W Weimer
2012 34th International Conference on Software Engineering (ICSE), 3-13, 2012
6522012
CCured: Type-safe retrofitting of legacy software
GC Necula, J Condit, M Harren, S McPeak, W Weimer
ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS) 27 (3), 477-526, 2005
4572005
Modeling bug report quality
P Hooimeijer, W Weimer
Proceedings of the twenty-second IEEE/ACM international conference on …, 2007
4072007
Learning a metric for code readability
RPL Buse, WR Weimer
IEEE Transactions on software engineering 36 (4), 546-558, 2009
3662009
Automated duplicate detection for bug tracking systems
N Jalbert, W Weimer
2008 IEEE International Conference on Dependable Systems and Networks With …, 2008
3572008
Mining temporal specifications for error detection
W Weimer, GC Necula
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2005
3122005
A genetic programming approach to automated software repair
S Forrest, TV Nguyen, W Weimer, C Le Goues
Proceedings of the 11th Annual conference on Genetic and evolutionary …, 2009
2862009
Leveraging program equivalence for adaptive program repair: Models and first results
W Weimer, ZP Fry, S Forrest
2013 28th IEEE/ACM International Conference on Automated Software …, 2013
2642013
The ManyBugs and IntroClass benchmarks for automated repair of C programs
C Le Goues, N Holtschulte, EK Smith, Y Brun, P Devanbu, S Forrest, ...
IEEE Transactions on Software Engineering 41 (12), 1236-1256, 2015
2382015
Automatic program repair with evolutionary computation
W Weimer, S Forrest, C Le Goues, TV Nguyen
Communications of the ACM 53 (5), 109-116, 2010
2302010
The surprising creativity of digital evolution: A collection of anecdotes from the evolutionary computation and artificial life research communities
J Lehman, J Clune, D Misevic, C Adami, L Altenberg, J Beaulieu, ...
Artificial life 26 (2), 274-306, 2020
2292020
CCured in the real world
J Condit, M Harren, S McPeak, GC Necula, W Weimer
ACM SIGPLAN Notices 38 (5), 232-244, 2003
2292003
Temporal-safety proofs for systems code
TA Henzinger, GC Necula, R Jhala, G Sutre, R Majumdar, W Weimer
International Conference on Computer Aided Verification, 526-538, 2002
2262002
Automatically documenting program changes
RPL Buse, WR Weimer
Proceedings of the IEEE/ACM international conference on Automated software …, 2010
2032010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20