Παρακολούθηση
Pavlos Basaras
Pavlos Basaras
I-SENSE / ICCS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iccs.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Detecting influential spreaders in complex, dynamic networks
P Basaras, D Katsaros, L Tassiulas
Computer 46 (04), 24-29, 2013
1222013
Analyzing cooperative lane change models for connected vehicles
U Khan, P Basaras, L Schmidt-Thieme, A Nanopoulos, D Katsaros
2014 International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE), 565-570, 2014
662014
Identifying influential spreaders in complex multilayer networks: A centrality perspective
P Basaras, G Iosifidis, D Katsaros, L Tassiulas
IEEE Transactions on Network Science and Engineering 6 (1), 31-45, 2017
562017
Experimental evaluation of functional splits for 5G cloud-RANs
N Makris, P Basaras, T Korakis, N Nikaein, L Tassiulas
2017 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2017
372017
Cloud-based convergence of heterogeneous RANs in 5G disaggregated architectures
N Makris, C Zarafetas, P Basaras, T Korakis, N Nikaein, L Tassiulas
2018 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2018
352018
Hadoop MapReduce performance on SSDs for analyzing social networks
M Bakratsas, P Basaras, D Katsaros, L Tassiulas
Big data research 11, 1-10, 2018
272018
Backbone formation in military multi-layer ad hoc networks using complex network concepts
D Papakostas, P Basaras, D Katsaros, L Tassiulas
MILCOM 2016-2016 IEEE Military Communications Conference, 842-848, 2016
202016
Exploiting vehicular communications for reducing co2 emissions in urban environments
LA Maglaras, P Basaras, D Katsaros
2013 International Conference on Connected Vehicles and Expo (ICCVE), 32-37, 2013
192013
Blocking epidemic propagation in vehicular networks
P Basaras, I Belikaidis, L Maglaras, D Katsaros
2016 12th Annual Conference on Wireless On-demand Network Systems and …, 2016
172016
Dynamically blocking contagions in complex networks by cutting vital connections
P Basaras, D Katsaros, L Tassiulas
2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1170-1175, 2015
122015
A social-based approach for message dissemination in vehicular ad hoc networks
A Stagkopoulou, P Basaras, D Katsaros
International Conference on Ad Hoc Networks, 27-38, 2015
92015
A robust eco-routing protocol against malicious data in vehicular networks
P Basaras, L Maglaras, D Katsaros, H Janicke
2015 8th IFIP Wireless and Mobile Networking Conference (WMNC), 184-191, 2015
72015
Detecting influential nodes in complex networks with range probabilistic control centrality
D Katsaros, P Basaras
Coordination Control of Distributed Systems, 265-272, 2015
72015
Hadoop mapreduce performance on ssds: the case of complex network analysis tasks
M Bakratsas, P Basaras, D Katsaros, L Tassiulas
INNS Conference on Big Data, 111-119, 2016
52016
Multicast optimization for video delivery in multi-rat networks
P Basaras, G Iosifidis, S Kucera, H Claussen
IEEE Transactions on Communications 68 (8), 4973-4985, 2020
42020
Identifying influential spreaders in complex networks with probabilistic links
P Basaras, D Katsaros
Social networks and surveillance for society, 57-84, 2019
22019
Seamless mobile video streaming in multicast multi-rat communications
P Basaras, S Kucera, K Fahmi, H Claussen, G Iosifidis
IEEE INFOCOM 2020-IEEE Conference on Computer Communications Workshops …, 2020
12020
Energy-aware Multi-RAT Multicast Video Delivery
P Basaras, S Kucera, H Claussen, G Iosifidis
GLOBECOM 2020-2020 IEEE Global Communications Conference, 1-6, 2020
2020
Social Clustering of Vehicles
LA Maglaras, H Janicke, P Basaras, D Katsaros
Vehicular Social Networks, 3-18, 2017
2017
Διάχυση πληροφορίας σε σύμπλεκτα δίκτυα με εφαρμογές σε δίκτυα οχημάτων
ΠΒ Μπασαράς
2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20