Παρακολούθηση
George Kioseoglou
George Kioseoglou
University of Crete and FORTH/IESL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα materials.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Efficient electrical spin injection from a magnetic metal/tunnel barrier contact into a semiconductor
AT Hanbicki, BT Jonker, G Itskos, G Kioseoglou, A Petrou
Applied Physics Letters 80 (7), 1240-1242, 2002
9152002
Robust electrical spin injection into a semiconductor heterostructure
BT Jonker, YD Park, BR Bennett, HD Cheong, G Kioseoglou, A Petrou
Physical Review B 62 (12), 8180, 2000
6652000
Electrical spin-injection into silicon from a ferromagnetic metal/tunnel barrier contact
BT Jonker, G Kioseoglou, AT Hanbicki, CH Li, PE Thompson
Nature Physics 3 (8), 542-546, 2007
5022007
Analysis of the transport process providing spin injection through an Fe/AlGaAs Schottky barrier
AT Hanbicki, OMJ Van’t Erve, R Magno, G Kioseoglou, CH Li, BT Jonker, ...
Applied Physics Letters 82 (23), 4092-4094, 2003
4632003
Enhanced valley splitting in monolayer WSe2 due to magnetic exchange field
C Zhao, T Norden, P Zhang, P Zhao, Y Cheng, F Sun, JP Parry, P Taheri, ...
Nature nanotechnology 12 (8), 757-762, 2017
4062017
Valley polarization and intervalley scattering in monolayer MoS2
G Kioseoglou, AT Hanbicki, M Currie, AL Friedman, D Gunlycke, ...
Applied Physics Letters 101 (22), 2012
3372012
Measurement of high exciton binding energy in the monolayer transition-metal dichalcogenides WS2 and WSe2
AT Hanbicki, M Currie, G Kioseoglou, AL Friedman, BT Jonker
Solid State Communications 203, 16-20, 2015
3282015
Efficient and highly air stable planar inverted perovskite solar cells with reduced graphene oxide doped PCBM electron transporting layer
G Kakavelakis, T Maksudov, D Konios, I Paradisanos, G Kioseoglou, ...
Advanced Energy Materials 7 (7), 1602120, 2017
2162017
Comparison of Fe/Schottky and tunnel barrier contacts for electrical spin injection into GaAs
OMJ Van’t Erve, G Kioseoglou, AT Hanbicki, CH Li, BT Jonker, R Mallory, ...
Applied Physics Letters 84 (21), 4334-4336, 2004
1692004
Optical polarization and intervalley scattering in single layers of MoS2 and MoSe2
G Kioseoglou, AT Hanbicki, M Currie, AL Friedman, BT Jonker
Scientific reports 6 (1), 25041, 2016
1392016
Extending the continuous operating lifetime of perovskite solar cells with a molybdenum disulfide hole extraction interlayer
G Kakavelakis, I Paradisanos, B Paci, A Generosi, M Papachatzakis, ...
Advanced Energy Materials 8 (12), 1702287, 2018
1342018
Reduction of Spin Injection Efficiency by Interface Defect Spin Scattering in Spin-Polarized Light-Emitting Diodes
RM Stroud, AT Hanbicki, YD Park, G Kioseoglou, AG Petukhov, BT Jonker, ...
Physical review letters 89 (16), 166602, 2002
1282002
Characterization of vapor-phase-grown ZnSe nanoparticles
D Sarigiannis, JD Peck, G Kioseoglou, A Petrou, TJ Mountziaris
Applied Physics Letters 80 (21), 4024-4026, 2002
1202002
Local structure and chemical valency of Mn impurities in wide-band-gap III–V magnetic alloy semiconductors
YL Soo, G Kioseoglou, S Kim, S Huang, YH Kao, S Kuwabara, S Owa, ...
Applied physics letters 79 (24), 3926-3928, 2001
1162001
Determination of interface atomic structure and its impact on spin transport using Z-contrast microscopy and density-functional theory
TJ Zega, AT Hanbicki, SC Erwin, I Žutić, G Kioseoglou, CH Li, BT Jonker, ...
Physical review letters 96 (19), 196101, 2006
1052006
Quantifying electrical spin injection: Component-resolved electroluminescence from spin-polarized light-emitting diodes
BT Jonker, AT Hanbicki, YD Park, G Itskos, M Furis, G Kioseoglou, ...
Applied Physics Letters 79 (19), 3098-3100, 2001
1002001
Optical control of charged exciton states in tungsten disulfide
M Currie, AT Hanbicki, G Kioseoglou, BT Jonker
Applied Physics Letters 106 (20), 2015
992015
Magnetoluminescence and valley polarized state of a two-dimensional electron gas in WS2 monolayers
T Scrace, Y Tsai, B Barman, L Schweidenback, A Petrou, G Kioseoglou, ...
Nature nanotechnology 10 (7), 603-607, 2015
982015
A high surface area ordered mesoporous BiFeO 3 semiconductor with efficient water oxidation activity
I Papadas, JA Christodoulides, G Kioseoglou, GS Armatas
Journal of Materials Chemistry A 3 (4), 1587-1593, 2015
942015
Local environment surrounding magnetic impurity atoms in a structural phase transition of Co-doped nanocrystal ferromagnetic semiconductors
YL Soo, G Kioseoglou, S Kim, YH Kao, PS Devi, J Parise, RJ Gambino, ...
Applied physics letters 81 (4), 655-657, 2002
942002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20