Παρακολούθηση
Panagiotis Bouros
Panagiotis Bouros
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-mainz.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spatio-textual similarity joins
P Bouros, S Ge, N Mamoulis
Proceedings of the VLDB Endowment 6 (1), 1-12, 2012
1432012
An empirical evaluation of set similarity join techniques
W Mann, N Augsten, P Bouros
Proceedings of the VLDB Endowment 9 (9), 636-647, 2016
1372016
Set similarity joins on mapreduce: An experimental survey
F Fier, N Augsten, P Bouros, U Leser, JC Freytag
Proceedings of the VLDB Endowment 11 (10), 1110-1122, 2018
582018
Alternative routing: k-shortest paths with limited overlap
T Chondrogiannis, P Bouros, J Gamper, U Leser
Proceedings of the 23rd SIGSPATIAL International Conference on Advances in …, 2015
462015
Dynamic pickup and delivery with transfers
P Bouros, D Sacharidis, T Dalamagas, T Sellis
Advances in Spatial and Temporal Databases: 12th International Symposium …, 2011
462011
Exact and approximate algorithms for finding k-shortest paths with limited overlap
T Chondrogiannis, P Bouros, J Gamper, U Leser
20th International Conference on Extending Database Technology: EDBT 2017 …, 2017
402017
Caching dynamic skyline queries
D Sacharidis, P Bouros, T Sellis
Scientific and Statistical Database Management: 20th International …, 2008
372008
A forward scan based plane sweep algorithm for parallel interval joins
P Bouros, N Mamoulis
Proceedings of the VLDB Endowment 10 (11), 1346-1357, 2017
362017
An effective encoding scheme for spatial RDF data
J Liagouris, N Mamoulis, P Bouros, M Terrovitis
Proceedings of the VLDB Endowment 7 (12), 1271-1282, 2014
322014
Finding k-shortest paths with limited overlap
T Chondrogiannis, P Bouros, J Gamper, U Leser, DB Blumenthal
The VLDB Journal 29 (5), 1023-1047, 2020
312020
Regionally influential users in location-aware social networks
P Bouros, D Sacharidis, N Bikakis
Proceedings of the 22nd ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2014
312014
Efficient answering of set containment queries for skewed item distributions
M Terrovitis, P Bouros, P Vassiliadis, T Sellis, N Mamoulis
Proceedings of the 14th International Conference on Extending Database …, 2011
302011
Evaluating reachability queries over path collections
P Bouros, S Skiadopoulos, T Dalamagas, D Sacharidis, T Sellis
Scientific and Statistical Database Management: 21st International …, 2009
292009
Set containment join revisited
P Bouros, N Mamoulis, S Ge, M Terrovitis
Knowledge and Information Systems 49, 375-402, 2016
262016
Routing directions: Keeping it fast and simple
D Sacharidis, P Bouros
Proceedings of the 21st ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2013
262013
Finding k-dissimilar paths with minimum collective length
T Chondrogiannis, P Bouros, J Gamper, U Leser, DB Blumenthal
Proceedings of the 26th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2018
202018
Parallel in-memory evaluation of spatial joins
D Tsitsigkos, P Bouros, N Mamoulis, M Terrovitis
Proceedings of the 27th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2019
192019
Efficient point-based trajectory search
S Qi, P Bouros, D Sacharidis, N Mamoulis
Advances in Spatial and Temporal Databases: 14th International Symposium …, 2015
192015
Spatial joins: what's next?
P Bouros, N Mamoulis
SIGSPATIAL Special 11 (1), 13-21, 2019
162019
Efficient Top-k Spatial Distance Joins
S Qi, P Bouros, N Mamoulis
Advances in Spatial and Temporal Databases: 13th International Symposium …, 2013
162013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20