Παρακολούθηση
Panayiotis G. Dimitrakopoulos
Panayiotis G. Dimitrakopoulos
Department of Environment, University of the Aegean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα env.aegean.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Plant Diversity and Productivity Experiments in European Grasslands
A Hector, B Schmid, C Beierkuhnlein, MC Caldeira, M Diemer, ...
Science 286 (5442), 1123-1127, 1999
24221999
TRY plant trait database–enhanced coverage and open access
J Kattge, G Bönisch, S Díaz, S Lavorel, IC Prentice, P Leadley, ...
Global change biology 26 (1), 119-188, 2020
8712020
Ecosystem effects of biodiversity manipulations in European grasslands
EM Spehn, A Hector, J Joshi, M Scherer-Lorenzen, B Schmid, ...
Ecological monographs 75 (1), 37-63, 2005
5482005
Local adaptation enhances performance of common plant species
J Joshi, B Schmid, MC Caldeira, PG Dimitrakopoulos, J Good, R Harris, ...
Ecology Letters 4 (6), 536-544, 2001
5452001
General stabilizing effects of plant diversity on grassland productivity through population asynchrony and overyielding
A Hector, Y Hautier, P Saner, L Wacker, R Bagchi, J Joshi, ...
Ecology 91 (8), 2213-2220, 2010
4892010
The role of legumes as a component of biodiversity in a cross‐European study of grassland biomass nitrogen
EM Spehn, M Scherer‐Lorenzen, B Schmid, A Hector, MC Caldeira, ...
Oikos 98 (2), 205-218, 2002
4342002
Hypotheses, mechanisms and trade‐offs of tolerance and adaptation to serpentine soils: from species to ecosystem level
E Kazakou, PG Dimitrakopoulos, AJM Baker, RD Reeves, AY Troumbis
Biological Reviews 83 (4), 495-508, 2008
3382008
Species evenness and productivity in experimental plant communities
CPH Mulder, E Bazeley‐White, PG Dimitrakopoulos, A Hector, ...
Oikos 107 (1), 50-63, 2004
3072004
Biodiversity effects increase linearly with biotope space
PG Dimitrakopoulos, B Schmid
Ecology Letters 7 (7), 574-583, 2004
2342004
Local attitudes on protected areas: Evidence from three Natura 2000 wetland sites in Greece
PG Dimitrakopoulos, N Jones, T Iosifides, I Florokapi, O Lasda, ...
Journal of Environmental Management 91 (9), 1847-1854, 2010
1792010
Questioning the effectiveness of the Natura 2000 Special Areas of Conservation strategy: the case of Crete
PG Dimitrakopoulos, D Memtsas, AY Troumbis
Global Ecology and Biogeography 13 (3), 199-207, 2004
1632004
Improving social impact assessment of protected areas: A review of the literature and directions for future research
N Jones, J McGinlay, PG Dimitrakopoulos
Environmental Impact Assessment Review 64, 1-7, 2017
1222017
Biodiversity and ecosystem functioning: reconciling the results of experimental and observational studies
A Hector, J Joshi, M Scherer-Lorenzen, B Schmid, EM Spehn, L Wacker, ...
Functional Ecology, 998-1002, 2007
1112007
Local social capital and the acceptance of Protected Area policies: An empirical study of two Ramsar river delta ecosystems in northern Greece
N Jones, JRA Clark, M Panteli, M Proikaki, PG Dimitrakopoulos
Journal of environmental management 96 (1), 55-63, 2012
1082012
The impact of COVID-19 on the management of European protected areas and policy implications
J McGinlay, V Gkoumas, J Holtvoeth, RFA Fuertes, E Bazhenova, ...
Forests 11 (11), 1214, 2020
1052020
PROFILE: Tourism Contribution to Agro-Ecosystems Conservation: The Case of Lesbos Island, Greece.
A Loumou, C Giourga, P Dimitrakopoulos, S Koukoulas
Environmental Management 26 (4), 2000
942000
Species adaptation in serpentine soils in Lesbos Island (Greece): metal hyperaccumulation and tolerance
E Kazakou, GC Adamidis, AJM Baker, RD Reeves, M Godino, ...
Plant and Soil 332 (1-2), 369-385, 2010
932010
Incorporating ecosystem function concept in environmental planning and decision making by means of multi-criteria evaluation: the case-study of Kalloni, Lesbos, Greece
V Oikonomou, PG Dimitrakopoulos, AY Troumbis
Environmental Management 47, 77-92, 2011
892011
The functioning of European grassland ecosystems: Potential benefits of biodiversity to agriculture
Minns, A., Finn, J., Hector, A., Caldeira, M., Joshi, J., Palmborg, C., Schmid, ...
Outlook on Agriculture 30 (3), 179-185, 2001
782001
Grazing effects on plant functional group diversity in Mediterranean shrublands
AD Papanikolaou, NM Fyllas, AD Mazaris, PG Dimitrakopoulos, ...
Biodiversity and Conservation 20, 2831-2843, 2011
682011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20