Παρακολούθηση
Sotiria Gizani
Sotiria Gizani
Associate Professor of Pediatric Dentistry, National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dent.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Oral health condition of 12‐year‐old handicapped children in Flanders (Belgium)
S Gizani, D Declerck, F Vinckier, L Martens, L Marks, G Coffin
Community dentistry and oral epidemiology 25 (5), 352-357, 1997
1771997
The microbiota on different oral surfaces in healthy children
W Papaioannou, S Gizani, AD Haffajee, M Quirynen, E Mamai‐Homata, ...
Oral microbiology and immunology 24 (3), 183-189, 2009
1672009
Oral hygiene in 12‐year‐old disabled children in Flanders, Belgium, related to manual dexterity
L Martens, L Marks, G Goffin, S Gizani, F Vinckier, D Declerck
Community dentistry and oral epidemiology 28 (1), 73-80, 2000
1512000
Adhesion of Streptococcus mutans to different types of brackets
W Papaioannou, S Gizani, M Nassika, E Kontou, M Nakou
The Angle Orthodontist 77 (6), 1090-1095, 2007
1482007
Best clinical practice guidance for management of early caries lesions in children and young adults: an EAPD policy document
J Kühnisch, KR Ekstrand, I Pretty, S Twetman, C Van Loveren, S Gizani, ...
European Archives of Paediatric Dentistry 17, 3-12, 2016
1122016
Management of post-orthodontic white spot lesions: an updated systematic review
M Sonesson, F Bergstrand, S Gizani, S Twetman
European journal of orthodontics 39 (2), 116-121, 2017
1022017
Can toothpaste or a toothbrush with antibacterial tufts prevent toothbrush contamination?
M Quirynen, M De Soete, M Pauwels, S Gizani, B Van Meerbeek, ...
Journal of periodontology 74 (3), 312-322, 2003
842003
Child protection training, experience, and personal views of dentists in the prefecture of Attica, Greece
A Laud, S Gizani, S Maragkou, R Welbury, L Papagiannoulis
International journal of paediatric dentistry 23 (1), 64-71, 2013
782013
Distribution of selected cariogenic bacteria in five different intra‐oral habitats in young children
S Gizani, W Papaioannou, AD Haffajee, K Kavvadia, M Quirynen, ...
International journal of paediatric dentistry 19 (3), 193-200, 2009
752009
The effect of periodontal therapy on the number of cariogenic bacteria in different intra‐oral niches
M Quirynen, S Gizani, C Mongardini, D Declerck, F Vinckier, ...
Journal of clinical periodontology 26 (5), 322-327, 1999
741999
Oral health status and behaviour of Greek patients with cleft lip and palate
V Parapanisiou, S Gizani, M Makou, L Papagiannoulis
European Archives of Paediatric Dentistry 10, 85-89, 2009
592009
Caries pattern and oral health habits in 2-to 6-year-old children exhibiting differing levels of caries
S Gizani, F Vinckier, D Declerck
Clinical oral investigations 3, 35-40, 1999
571999
Effect of the probiotic bacterium Lactobacillus reuteri on white spot lesion development in orthodontic patients
S Gizani, G Petsi, S Twetman, C Caroni, M Makou, L Papagianoulis
European Journal of Orthodontics 38 (1), 85-89, 2016
552016
Clinical and microbial oral health status in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus
A Babatzia, W Papaioannou, A Stavropoulou, N Pandis, ...
International dental journal 70 (2), 136-144, 2020
372020
Progression of proximal caries in children with different caries indices: a 4-year radiographic study
AP Vanderas, S Gizani, L Papagiannoulis
European archives of paediatric dentistry 7, 148-152, 2006
372006
Developmental dental anomalies assessed by panoramic radiographs in a Greek orthodontic population sample
G Pallikaraki, I Sifakakis, S Gizani, M Makou, A Mitsea
European Archives of Paediatric Dentistry 21, 223-228, 2020
332020
Best clinical practice guidance for local analgesia in paediatric dentistry: an EAPD policy document
J Kühnisch, M Daubländer, G Klingberg, A Dougall, ...
European Archives of Paediatric Dentistry 18, 313-321, 2017
302017
Long-term outcome of oral health in patients with early childhood caries treated under general anaesthesia
M EzEldeen, S Gizani, D Declerck
European archives of paediatric dentistry 16, 333-340, 2015
262015
Effect of a chlorhexidine/thymol and a fluoride varnish on caries development in erupting permanent molars: a comparative study
S Flamee, S Gizani, C Caroni, L Papagiannoulis, S Twetman
European Archives of Paediatric Dentistry 16, 449-454, 2015
232015
Caries risk profiles in 2-to 6-year-old Greek children using the Cariogram
K Kavvadia, A Agouropoulos, S Gizani, L Papagiannouli, S Twetman
European Journal of Dentistry 6 (04), 415-421, 2012
222012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20