Παρακολούθηση
Jérôme Feret
Jérôme Feret
Chargé de recherche, Inria Paris
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inria.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A static analyzer for large safety-critical software
B Blanchet, P Cousot, R Cousot, J Feret, L Mauborgne, A Miné, ...
Proceedings of the ACM SIGPLAN 2003 conference on Programming language …, 2003
9512003
The ASTRÉE analyzer
P Cousot, R Cousot, J Feret, L Mauborgne, A Miné, D Monniaux, X Rival
Programming Languages and Systems, 21-30, 2005
7372005
Rule-based modelling of cellular signalling
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Krivine
International conference on concurrency theory, 17-41, 2007
4322007
Design and implementation of a special-purpose static program analyzer for safety-critical real-time embedded software
B Blanchet, P Cousot, R Cousot, J Feret, L Mauborgne, A Miné, ...
The essence of computation: complexity, analysis, transformation, 85-108, 2002
3102002
Internal coarse-graining of molecular systems
J Feret, V Danos, J Krivine, R Harmer, W Fontana
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (16), 6453-6458, 2009
2662009
Scalable simulation of cellular signaling networks
V Danos, J Feret, W Fontana, J Krivine
Asian Symposium on Programming Languages and Systems, 139-157, 2007
2412007
Static analysis of digital filters
J Feret
European Symposium on Programming, 33-48, 2004
2162004
Combination of abstractions in the Astrée static analyzer
P Cousot, R Cousot, J Feret, L Mauborgne, A Miné, D Monniaux, X Rival
Advances in Computer Science-ASIAN 2006. Secure Software and Related Issues …, 2007
1862007
Why does Astrée scale up?
P Cousot, R Cousot, J Feret, L Mauborgne, A Miné, X Rival
Formal Methods in System Design 35, 229-264, 2009
1502009
Abstract interpretation of cellular signalling networks
V Danos, J Feret, W Fontana, J Krivine
International Workshop on Verification, Model Checking, and Abstract …, 2008
1282008
Static analysis and verification of aerospace software by abstract interpretation
J Bertrane, P Cousot, R Cousot, J Feret, L Mauborgne, A Miné, X Rival
Foundations and Trends® in Programming Languages 2 (2-3), 71-190, 2015
1222015
The Kappa platform for rule-based modeling
P Boutillier, M Maasha, X Li, HF Medina-Abarca, J Krivine, J Feret, ...
Bioinformatics 34 (13), i583-i592, 2018
1132018
Abstracting the differential semantics of rule-based models: exact and automated model reduction
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Krivine
Logic in Computer Science (LICS), 2010 25th Annual IEEE Symposium on, 362-381, 2010
1092010
Graphs, Rewriting and Pathway Reconstruction for Rule-Based Models
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Hayman, J Krivine, ...
FSTTCS-32nd IARCS Annual Conference on Foundations of Software Technology …, 2012
1062012
Rule-based modelling, symmetries, refinements
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Krivine
Formal Methods in Systems Biology: First International Workshop, FMSB 2008 …, 2008
1052008
Rule-based modelling and model perturbation
V Danos, J Feret, W Fontana, R Harmer, J Krivine
Transactions on Computational Systems Biology XI, 116-137, 2009
932009
Varieties of static analyzers: A comparison with ASTRÉE
P Cousot, R Cousot, J Feret, M Antoine, L Mauborgne, D Monniaux, ...
First Joint IEEE/IFIP Symposium on Theoretical Aspects of Software …, 2007
912007
The arithmetic-geometric progression abstract domain
J Feret
Verification, Model Checking, and Abstract Interpretation: 6th International …, 2005
782005
Intrinsic information carriers in combinatorial dynamical systems
R Harmer, V Danos, J Feret, J Krivine, W Fontana
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 20 (3), 2010
692010
Lumpability abstractions of rule-based systems
J Feret, T Henzinger, H Koeppl, T Petrov
Theoretical Computer Science 431, 137-164, 2012
642012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20