Παρακολούθηση
Suria Gisela Vásquez Morales
Suria Gisela Vásquez Morales
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ugto.mx - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Effect of climate change on the distribution of Magnolia schiedeana: a threatened species
SG Vásquez-Morales, O Téllez-Valdés, MR Pineda-López, ...
Botanical Sciences 92 (4), 575-585, 2014
272014
Ecology and conservation of endangered species: The case of magnolias
LR Sánchez-Velásquez, MR Pineda-López, SG Vásquez-Morales, ...
Endangered Species. USA: Nova Sciences Publishers, Inc, 63-84, 2016
252016
Insecticidal activity of raw ethanolic extracts from Magnolia dealbata Zucc on a tephritid pest
N Flores-Estévez, SG Vasquez-Morales, T Cano-Medina, ...
Journal of Environmental Science and Health, Part B 48 (7), 582-586, 2013
252013
Moderate anthropogenic disturbance does not affect the demography of Magnolia schiedeana, an endangered species from Mexico
SG Vásquez-Morales, LR Sánchez-Velásquez, ...
Flora 234, 77-83, 2017
202017
Bioprospecting of botanical insecticides: The case of ethanol extracts of Magnolia schiedeana Schltl. applied to a Tephritid, fruit fly Anastrepha ludens Loew
SG Vásquez-Morales, N Flores-Estévez, LF Sánchez-Velásquez, ...
Journal of Entomology and Zoology Studies 3 (1), 01-05, 2015
202015
Seed ecology and pre-germinative treatments in Magnolia schiedeana Schlecht, an endangered species from Mexico
SG Vásquez-Morales, LR Sánchez-Velásquez
Journal of Food, Agriculture and Environment 9, 604-608, 2011
202011
Seed germination and population structure of two endangered tree species: Magnolia perezfarrerae and Magnolia sharpii
SG Vásquez-Morales, N Ramírez-Marcial
Botanical Sciences 97 (1), 2-12, 2019
142019
Influence of Pleistocene climatic oscillations on the phylogeography and demographic history of endemic vulnerable trees (section Magnolia) of the Tropical Montane Cloud Forest …
Y Rico, MÁ León-Tapia, M Zurita-Solís, F Rodríguez-Gómez, ...
PeerJ 9, e12181, 2021
72021
Evaluación de extractos de árboles endémicos (Magnolia spp.) de México contra la plaga Mosca de la Fruta y estudio fitoquímico preliminar
SG Vásquez-Morales, EA Alvarez-Vega, DA Infante-Rodríguez, ...
Polibotánica, 167-182, 2022
62022
Dynamics of land use and land cover in a Mexican national park
MR Pineda-López, E Ruelas Inzunza, LR Sánchez-Velásquez, ...
Madera y bosques 23 (3), 87-99, 2017
62017
Demografía, cambio climático y bioprospección: una aproximación integral para la conservación de Magnolia schiedeana SCHLTL.
SG Vásquez Morales
Universidad Veracruzana. Instituto de Biología y Ecología Aplicada. Región …, 2015
42015
Dynamics of Mismatch and Alternative Excision-Dependent Repair in Replicating Bacillus subtilis DNA Examined Under Conditions of Neutral Selection
AG Patlán-Vázquez, VM Ayala-García, C Vallin, J Cortés, ...
Frontiers in Microbiology 13, 866089, 2022
22022
The Potential of Magnolia spp. in the Production of Alternative Pest Control Substances
JV Hernandez-Rocha, SG Vásquez-Morales
Molecules 28 (12), 4681, 2023
12023
Evaluation of extracts of endemic trees (Magnolia spp.) in Mexico against the fruit fly pest and preliminary phytochemical study
SG Vásquez-Morales, EA Alvarez-Vega, DA Infante-Rodríguez, ...
Polibotánica, 167-182, 2022
12022
Does the earthworm favor the survival and growth of Abies religiosa (Kunth) Schltdl. & Cham. seedlings in a nursery?
LR Sánchez-Velásquez, SG Vásquez-Morales, R Lara-González, ...
Revista Chapingo serie ciencias forestales y del ambiente 26 (1), 113-121, 2020
12020
Dinámica de uso y cobertura del suelo en un parque nacional mexicano
MR Pineda-López, E Ruelas Inzunza, LR Sánchez-Velásquez, ...
Madera y bosques 23 (3), 87-99, 2017
12017
LAS MAGNOLIAS: BIOLOGÍA, USOS, Y SU POTENCIAL COMO FUENTE DE COMPUESTOS INSECTICIDAS
DA Infante-Rodríguez, JE Valenzuela-González, JA Guerrero-Analco, ...
Naturaleza y Tecnología 10, 2023
2023
PALINOLOGÍA DE ANGIOSPERMAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO
JA Avila-González, KA Garnica-Palafox, FA Jacobo-Zamarripa, ...
Naturaleza y Tecnología 9 (4), 2022
2022
Palinología de Angiospermas en la región Sur del Estado de Guanajuato
JA Avila-González, KA Garnica-Palafox, FA Jacobo-Zamarripa, ...
JÓVENES EN LA CIENCIA 16, 2022
2022
¿ La lombriz de tierra favorece la supervivencia y el crecimiento de plántulas de Abies religiosa (Kunth) Schltdl. & Cham. en vivero?
LR Sánchez-Velásquez, SG Vásquez-Morales, R Lara-González, ...
Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente 26 (1), 113-121, 2020
2020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20