Παρακολούθηση
Leszek A Gąsieniec
Leszek A Gąsieniec
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liverpool.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fast broadcasting and gossiping in radio networks
M Chrobak, L Gasieniec, W Rytter
Journal of Algorithms 43 (2), 177-189, 2002
3132002
Deterministic broadcasting in ad hoc radio networks
BS Chlebus, L Gasieniec, A Gibbons, A Pelc, W Rytter
Distributed computing 15 (1), 27-38, 2002
3092002
Speeding up two string-matching algorithms
M Crochemore, A Czumaj, L Gasieniec, S Jarominek, T Lecroq, ...
Algorithmica 12 (4), 247-267, 1994
2521994
Gathering few fat mobile robots in the plane
J Czyzowicz, L Gasieniec, A Pelc
Theoretical Computer Science 410 (6-7), 481-499, 2009
1782009
Optimal two-stage algorithms for group testing problems
A De Bonis, L Gasieniec, U Vaccaro
SIAM Journal on Computing 34 (5), 1253-1270, 2005
1592005
Collective tree exploration
P Fraigniaud, L Gasieniec, DR Kowalski, A Pelc
Networks: An International Journal 48 (3), 166-177, 2006
1582006
Faster communication in known topology radio networks
L Gasieniec, D Peleg, Q Xin
Proceedings of the twenty-fourth annual ACM symposium on Principles of …, 2005
1452005
Deterministic radio broadcasting
B Chlebus, L Gasieniec, A Östlin, J Robson
Automata, Languages and Programming, 717-729, 2000
1432000
Efficient algorithms for Lempel-Ziv encoding
L Gasieniec, M Karpinski, W Plandowski, W Rytter
Scandinavian Workshop on Algorithm Theory, 392-403, 1996
1391996
The wakeup problem in synchronous broadcast systems
L Gąsieniec, A Pelc, D Peleg
Proceedings of the nineteenth annual ACM symposium on Principles of …, 2000
1322000
Episode matching
G Das, R Fleischer, L Gasieniec, D Gunopulos, J Kärkkäinen
Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching, 12-27, 1997
1061997
Boundary patrolling by mobile agents with distinct maximal speeds
J Czyzowicz, L Gąsieniec, A Kosowski, E Kranakis
European Symposium on Algorithms, 701-712, 2011
1052011
The wake-up problem in multihop radio networks
M Chrobak, L G a¸ sieniec, DR Kowalski
SIAM Journal on Computing 36 (5), 1453-1471, 2007
982007
Fast practical multi-pattern matching
M Crochemore, A Czumaj, L Gasieniec, T Lecroq, W Plandowski, W Rytter
Information Processing Letters 71 (3-4), 107-113, 1999
971999
Almost optimal asynchronous rendezvous in infinite multidimensional grids
E Bampas, J Czyzowicz, L Gąsieniec, D Ilcinkas, A Labourel
International Symposium on Distributed Computing, 297-311, 2010
812010
Search theory: a game theoretic perspective
S Alpern, R Fokkink, L Gąsieniec, R Lindelauf, VS Subrahmanian
Springer Science & Business Media, 2013
80*2013
Fast space optimal leader election in population protocols
L Gąsieniec, G Stachowiak
Proceedings of the Twenty-Ninth Annual ACM-SIAM Symposium on Discrete …, 2018
732018
Approximate dictionary queries
GS Brodal, L Gasieniec
Annual Symposium on Combinatorial Pattern Matching, 65-74, 1996
731996
Efficient approximation algorithms for the Hamming center problem
L Gąsieniec, J Jansson, A Lingas
Proceedings of the tenth annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms …, 1999
711999
Gossiping with unit messages in known radio networks
L Gąsieniec, I Potapov
Foundations of Information Technology in the Era of Network and Mobile …, 2002
662002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20