Παρακολούθηση
Puya Latafat
Puya Latafat
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kuleuven.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Asymmetric forward–backward–adjoint splitting for solving monotone inclusions involving three operators
P Latafat, P Patrinos
Computational Optimization and Applications 68, 57-93, 2017
1062017
A new randomized block-coordinate primal-dual proximal algorithm for distributed optimization
P Latafat, NM Freris, P Patrinos
IEEE Transactions on Automatic Control 64 (10), 4050-4065, 2019
802019
Escaping limit cycles: Global convergence for constrained nonconvex-nonconcave minimax problems
T Pethick, P Latafat, P Patrinos, O Fercoq, V Cevher
International Conference on Learning Representations, 2022
462022
New primal-dual proximal algorithm for distributed optimization
P Latafat, L Stella, P Patrinos
2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC), 1959-1964, 2016
202016
Solving stochastic weak minty variational inequalities without increasing batch size
T Pethick, O Fercoq, P Latafat, P Patrinos, V Cevher
arXiv preprint arXiv:2302.09029, 2023
182023
Block-coordinate and incremental aggregated proximal gradient methods for nonsmooth nonconvex problems
P Latafat, A Themelis, P Patrinos
Mathematical Programming 193 (1), 195-224, 2022
162022
Bregman Finito/MISO for nonconvex regularized finite sum minimization without Lipschitz gradient continuity
P Latafat, A Themelis, M Ahookhosh, P Patrinos
SIAM Journal on Optimization 32 (3), 2230-2262, 2022
132022
Primal-dual proximal algorithms for structured convex optimization: A unifying framework
P Latafat, P Patrinos
Large-Scale and Distributed Optimization, 97-120, 2018
132018
Neural Network Training as an Optimal Control Problem:—An Augmented Lagrangian Approach—
B Evens, P Latafat, A Themelis, J Suykens, P Patrinos
2021 60th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 5136-5143, 2021
122021
Adaptive proximal algorithms for convex optimization under local Lipschitz continuity of the gradient
P Latafat, A Themelis, L Stella, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2301.04431, 4, 2023
112023
Multi-agent structured optimization over message-passing architectures with bounded communication delays
P Latafat, P Patrinos
2018 IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 1688-1693, 2018
82018
An LMI-based controller for the glucose-insulin system
P Latafat, P Palumbo, P Pepe, L Kovác, S Panunzi, A De Gaetano
2015 European Control Conference (ECC), 7-12, 2015
72015
Plug and play distributed model predictive control with dynamic coupling: A randomized primal-dual proximal algorithm
P Latafat, A Bemporad, P Patrinos
2018 European Control Conference (ECC), 1160-1165, 2018
62018
AdaBiM: An adaptive proximal gradient method for structured convex bilevel optimization
P Latafat, A Themelis, S Villa, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2305.03559, 2023
52023
Convergence of the preconditioned proximal point method and Douglas-Rachford splitting in the absence of monotonicity
B Evens, P Pas, P Latafat, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2305.03605, 2023
52023
Primal-dual algorithms for multi-agent structured optimization over message-passing architectures with bounded communication delays
P Latafat, P Patrinos
Optimization Methods and Software 37 (6), 2052-2079, 2022
52022
On the convergence of adaptive first order methods: proximal gradient and alternating minimization algorithms
P Latafat, A Themelis, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2311.18431, 2023
32023
SPIRAL: A superlinearly convergent incremental proximal algorithm for nonconvex finite sum minimization
P Behmandpoor, P Latafat, A Themelis, M Moonen, P Patrinos
Computational Optimization and Applications, 1-36, 2024
12024
Distributed proximal algorithms for large-scale structured optimization
P Latafat
12020
Block-coordinate and incremental aggregated nonconvex proximal gradient methods: a unified view
P Latafat, A Themelis, ESKU Leuven, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:1906.10053, 2019
12019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20