Παρακολούθηση
Puya Latafat
Puya Latafat
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kuleuven.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Asymmetric forward–backward–adjoint splitting for solving monotone inclusions involving three operators
P Latafat, P Patrinos
Computational Optimization and Applications 68 (1), 57-93, 2017
662017
A new randomized block-coordinate primal-dual proximal algorithm for distributed optimization
P Latafat, NM Freris, P Patrinos
IEEE Transactions on Automatic Control 64 (10), 4050-4065, 2019
562019
New primal-dual proximal algorithm for distributed optimization
P Latafat, L Stella, P Patrinos
2016 IEEE 55th Conference on Decision and Control (CDC), 1959-1964, 2016
192016
Primal-dual proximal algorithms for structured convex optimization: A unifying framework
P Latafat, P Patrinos
Large-Scale and Distributed Optimization, 97-120, 2018
112018
Block-coordinate and incremental aggregated proximal gradient methods for nonsmooth nonconvex problems
P Latafat, A Themelis, P Patrinos
Mathematical Programming 193 (1), 195-224, 2022
72022
Bregman Finito/MISO for nonconvex regularized finite sum minimization without Lipschitz gradient continuity
P Latafat, A Themelis, M Ahookhosh, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2102.10312, 2021
72021
An LMI-based controller for the glucose-insulin system
P Latafat, P Palumbo, P Pepe, L Kovác, S Panunzi, A De Gaetano
2015 European Control Conference (ECC), 7-12, 2015
72015
Primal-dual algorithms for multi-agent structured optimization over message-passing architectures with bounded communication delays
P Latafat, P Patrinos
Optimization Methods and Software, 1-28, 2022
52022
Neural Network Training as an Optimal Control Problem:—An Augmented Lagrangian Approach—
B Evens, P Latafat, A Themelis, J Suykens, P Patrinos
2021 60th IEEE Conference on Decision and Control (CDC), 5136-5143, 2021
52021
Plug and play distributed model predictive control with dynamic coupling: A randomized primal-dual proximal algorithm
P Latafat, A Bemporad, P Patrinos
2018 European Control Conference (ECC), 1160-1165, 2018
32018
Escaping limit cycles: Global convergence for constrained nonconvex-nonconcave minimax problems
T Pethick, P Latafat, P Patrinos, O Fercoq, V Cevher
International Conference on Learning Representations, 2022
22022
SPIRAL: A superlinearly convergent incremental proximal algorithm for nonconvex finite sum minimization
P Behmandpoor, P Latafat, A Themelis, M Moonen, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:2207.08195, 2022
12022
Block-coordinate and incremental aggregated nonconvex proximal gradient methods: a unified view
P Latafat, A Themelis, ESKU Leuven, P Patrinos
arXiv preprint arXiv:1906.10053, 2019
12019
Distributed proximal algorithms for large-scale structured optimization
P Latafat
2020
Block-coordinate and incremental aggregated proximal gradient methods
P Latafat, P Patrinos
International Conference on Continuous Optimization (ICCOPT 2019), Date …, 2019
2019
Asynchronous primal-dual proximal algorithms for large-scale optimization
P Latafat, P Patrinos
23rd International Symposium on Mathematical Programming (ISMP), Date: 2018 …, 2018
2018
Primal-dual proximal algorithms with large stepsizes and their application to distributed optimization
P Latafat, P Patrinos
Proc. of the 36th Benelux meeting on systems and control, 1-1, 2017
2017
A globally and superlinearly convergent algorithm for finding fixed points of nonexpansive operators
A Themelis, P Latafat, P Patrinos
Proc. of the CORE@ 50, 1-1, 2016
2016
New primal-dual proximal algorithms for distributed model predictive control
P Latafat, P Patrinos
4th European Conference on Computational Optimization, 2016
2016
Newton-type operator splitting algorithms
A Themelis, P Latafat, P Patrinos
4th European Conference on Computational Optimization, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20