Παρακολούθηση
Jianqing  Fan
Jianqing Fan
Professor of Statistics, Professor of Finance, Princeton University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα princeton.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Variable selection via nonconcave penalized likelihood and its oracle properties
J Fan, R Li
Journal of the American statistical Association 96 (456), 1348-1360, 2001
83472001
Variable selection via nonconcave penalized likelihood and its oracle properties
J Fan, R Li
Journal of the American statistical Association 96 (456), 1348-1360, 2001
83452001
Local polynomial modelling and its applications
J Fan, I Gijbels
Routledge, 2018
71492018
Sure independence screening for ultrahigh dimensional feature space
J Fan, J Lv
Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology …, 2008
24322008
Nonlinear time series: nonparametric and parametric methods
J Fan, Q Yao
Springer Science & Business Media, 2008
23772008
Design-adaptive nonparametric regression
J Fan
Journal of the American statistical Association 87 (420), 998-1004, 1992
18301992
Challenges of big data analysis
J Fan, F Han, H Liu
National science review 1 (2), 293-314, 2014
12902014
Local linear regression smoothers and their minimax efficiencies
J Fan
The annals of Statistics, 196-216, 1993
12511993
High-dimensional statistics: A non-asymptotic viewpoint
MJ Wainwright
Cambridge University Press, 2019
12442019
Bootstrap methods: A guide for practitioners and researchers
MR Chernick
John Wiley & Sons, 2011
11962011
On the optimal rates of convergence for nonparametric deconvolution problems
J Fan
The Annals of Statistics, 1257-1272, 1991
10411991
Nonconcave penalized likelihood with a diverging number of parameters
J Fan, H Peng
The annals of statistics 32 (3), 928-961, 2004
9932004
Asymptotic theory of statistics and probability
A DasGupta
Springer, 2008
9672008
Generalized partially linear single-index models
RJ Carroll, J Fan, I Gijbels, MP Wand
Journal of the American Statistical Association 92 (438), 477-489, 1997
9261997
A selective overview of variable selection in high dimensional feature space
J Fan, J Lv
Statistica Sinica 20 (1), 101, 2010
9162010
Statistical estimation in varying coefficient models
J Fan, W Zhang
The annals of Statistics 27 (5), 1491-1518, 1999
8181999
Variable bandwidth and local linear regression smoothers
J Fan, I Gijbels
The Annals of Statistics, 2008-2036, 1992
8161992
Variable bandwidth and local linear regression smoothers
J Fan, I Gijbels
The Annals of Statistics, 2008-2036, 1992
8161992
Generalized likelihood ratio statistics and Wilks phenomenon
J Fan, C Zhang, J Zhang
The Annals of statistics 29 (1), 153-193, 2001
7702001
The MicroArray Quality Control (MAQC)-II study of common practices for the development and validation of microarray-based predictive models
MaQC Consortium
Nature biotechnology 28 (8), 827, 2010
7632010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20