Παρακολούθηση
Paul Tafforeau
Paul Tafforeau
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα esrf.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Applications of X-ray synchrotron microtomography for non-destructive 3D studies of paleontological specimens
P Tafforeau, R Boistel, E Boller, A Bravin, M Brunet, Y Chaimanee, ...
Applied Physics A 83 (2), 195-202, 2006
5352006
Earliest evidence of modern human life history in North African early Homo sapiens
TM Smith, P Tafforeau, DJ Reid, R Grün, S Eggins, M Boutakiout, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (15), 6128-6133, 2007
4032007
Dental evidence for ontogenetic differences between modern humans and Neanderthals
TM Smith, P Tafforeau, DJ Reid, J Pouech, V Lazzari, JP Zermeno, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (49), 20923-20928, 2010
3602010
The PyHST2 hybrid distributed code for high speed tomographic reconstruction with iterative reconstruction and a priori knowledge capabilities
A Mirone, E Brun, E Gouillart, P Tafforeau, J Kieffer
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam …, 2014
3492014
The endocast of MH1, Australopithecus sediba
KJ Carlson, D Stout, T Jashashvili, DJ De Ruiter, P Tafforeau, K Carlson, ...
Science 333 (6048), 1402-1407, 2011
2022011
Sponge grade body fossil with cellular resolution dating 60 Myr before the Cambrian
Z Yin, M Zhu, EH Davidson, DJ Bottjer, F Zhao, P Tafforeau
Proceedings of the National Academy of Sciences 112 (12), E1453-E1460, 2015
1922015
The oldest known primate skeleton and early haplorhine evolution
X Ni, DL Gebo, M Dagosto, J Meng, P Tafforeau, JJ Flynn, KC Beard
Nature 498 (7452), 60-64, 2013
1922013
Three-dimensional synchrotron virtual paleohistology: a new insight into the world of fossil bone microstructures
S Sanchez, PE Ahlberg, KM Trinajstic, A Mirone, P Tafforeau
Microscopy and Microanalysis 18 (5), 1095-1105, 2012
1712012
Nondestructive imaging of hominoid dental microstructure using phase contrast X-ray synchrotron microtomography
P Tafforeau, TM Smith
Journal of human evolution 54 (2), 272-278, 2008
1672008
A Middle Miocene hominoid from Thailand and orangutan origins
Y Chaimanee, D Jolly, M Benammi, P Tafforeau, D Duzer, I Moussa, ...
Nature 422 (6927), 61-65, 2003
1622003
Phase contrast X-ray synchrotron imaging: opening access to fossil inclusions in opaque amber
M Lak, D Néraudeau, A Nel, P Cloetens, V Perrichot, P Tafforeau
Microscopy and microanalysis 14 (3), 251-259, 2008
1542008
The role of ammonites in the Mesozoic marine food web revealed by jaw preservation
I Kruta, N Landman, I Rouget, F Cecca, P Tafforeau
Science 331 (6013), 70-72, 2011
1532011
A primitive placoderm sheds light on the origin of the jawed vertebrate face
V Dupret, S Sanchez, D Goujet, P Tafforeau, PE Ahlberg
Nature 507 (7493), 500-503, 2014
1342014
Status and evolution of the ESRF beamline ID19
T Weitkamp, P Tafforeau, E Boller, P Cloetens, JP Valade, P Bernard, ...
AIP Conference Proceedings 1221 (1), 33-38, 2010
1342010
Variation in enamel thickness within the genus Homo
TM Smith, AJ Olejniczak, JP Zermeno, P Tafforeau, MM Skinner, ...
Journal of human evolution 62 (3), 395-411, 2012
1332012
Nature of laminations and mineralization in rhinoceros enamel using histology and X-ray synchrotron microtomography: potential implications for palaeoenvironmental isotopic studies
P Tafforeau, I Bentaleb, JJ Jaeger, C Martin
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 246 (2-4), 206-227, 2007
1332007
Phosphatized polar lobe-forming embryos from the Precambrian of southwest China
JY Chen, DJ Bottjer, EH Davidson, SQ Dornbos, X Gao, YH Yang, CW Li, ...
Science 312 (5780), 1644-1646, 2006
1262006
New visions of dental tissue research: tooth development, chemistry, and structure
TM Smith, P Tafforeau
Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews 17 (5), 213-226, 2008
1242008
Thrips pollination of Mesozoic gymnosperms
E Peñalver, CC Labandeira, E Barrón, X Delclòs, P Nel, A Nel, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (22), 8623-8628, 2012
1122012
Trimodal low-dose X-ray tomography
I Zanette, M Bech, A Rack, G Le Duc, P Tafforeau, C David, J Mohr, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 109 (26), 10199-10204, 2012
1102012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20