Παρακολούθηση
Dimitris Tasoulis
Dimitris Tasoulis
Senior Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα wintoncapital.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Exponentially weighted moving average charts for detecting concept drift
GJ Ross, NM Adams, DK Tasoulis, DJ Hand
Pattern recognition letters 33 (2), 191-198, 2012
4292012
Enhancing differential evolution utilizing proximity-based mutation operators
MG Epitropakis, DK Tasoulis, NG Pavlidis, VP Plagianakos, MN Vrahatis
IEEE Transactions on Evolutionary Computation 15 (1), 99-119, 2011
3592011
Parallel differential evolution
DK Tasoulis, NG Pavlidis, VP Plagianakos, MN Vrahatis
Proceedings of the 2004 congress on evolutionary computation (IEEE Cat. No …, 2004
3042004
Multiobjective optimization using parallel vector evaluated particle swarm optimization
KE Parsopoulos, DK Tasoulis, MN Vrahatis
Proceedings of the IASTED international conference on artificial …, 2004
2652004
Nonparametric monitoring of data streams for changes in location and scale
GJ Ross, DK Tasoulis, NM Adams
Technometrics 53 (4), 379-389, 2011
2052011
Spiking neural network training using evolutionary algorithms
NG Pavlidis, OK Tasoulis, VP Plagianakos, G Nikiforidis, MN Vrahatis
Proceedings. 2005 IEEE International Joint Conference on Neural Networks …, 2005
1492005
Vector evaluated differential evolution for multiobjective optimization
KE Parsopoulos, DK Tasoulis, NG Pavlidis, VP Plagianakos, MN Vrahatis
Proceedings of the 2004 Congress on Evolutionary Computation (IEEE Cat. No …, 2004
1372004
A review of major application areas of differential evolution
VP Plagianakos, DK Tasoulis, MN Vrahatis
Advances in differential evolution, 197-238, 2008
1232008
Generalized locally recurrent probabilistic neural networks with application to text-independent speaker verification
TD Ganchev, DK Tasoulis, MN Vrahatis, ND Fakotakis
Neurocomputing 70 (7-9), 1424-1438, 2007
792007
Unsupervised distributed clustering.
DK Tasoulis, MN Vrahatis
Parallel and distributed computing and networks, 347-351, 2004
752004
Online linear and quadratic discriminant analysis with adaptive forgetting for streaming classification
C Anagnostopoulos, DK Tasoulis, NM Adams, NG Pavlidis, DJ Hand
Statistical Analysis and Data Mining: The ASA Data Science Journal 5 (2 …, 2012
712012
Visualising the cluster structure of data streams
DK Tasoulis, G Ross, NM Adams
Advances in Intelligent Data Analysis VII: 7th International Symposium on …, 2007
652007
Financial forecasting through unsupervised clustering and neural networks
NG Pavlidis, VP Plagianakos, DK Tasoulis, MN Vrahatis
Operational Research 6, 103-127, 2006
622006
Adaptive consumer credit classification
NG Pavlidis, DK Tasoulis, NM Adams, DJ Hand
Journal of the Operational Research Society 63 (12), 1645-1654, 2012
562012
Financial forecasting through unsupervised clustering and evolutionary trained neural networks
NG Pavlidis, DK Tasoulis, MN Vrahatis
The 2003 Congress on Evolutionary Computation, 2003. CEC'03. 4, 2314-2321, 2003
562003
λ‐Perceptron: An adaptive classifier for data streams
NG Pavlidis, DK Tasoulis, NM Adams, DJ Hand
Pattern Recognition 44 (1), 78-96, 2011
532011
Unsupervised clustering in streaming data
DK Tasoulis, NM Adams, DJ Hand
Sixth IEEE International Conference on Data Mining-Workshops (ICDMW'06), 638-642, 2006
532006
Enhancing principal direction divisive clustering
SK Tasoulis, DK Tasoulis, VP Plagianakos
Pattern Recognition 43 (10), 3391-3411, 2010
492010
Clustering in evolutionary algorithms to efficiently compute simultaneously local and global minima
DK Tasoulis, VP Plagianakos, MN Vrahatis
2005 IEEE Congress on Evolutionary Computation 2, 1847-1854, 2005
492005
Studying the performance of artificial neural networks on problems related to cryptography
EC Laskari, GC Meletiou, DK Tasoulis, MN Vrahatis
Nonlinear analysis: real world applications 7 (5), 937-942, 2006
462006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20