Παρακολούθηση
Mehdi Kaytoue
Mehdi Kaytoue
Infologic R&D. Associate Professor of Computer Science, INSA Lyon, LIRIS/CNRS
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα liris.cnrs.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Watch me playing, i am a professional: a first study on video game live streaming
M Kaytoue, A Silva, L Cerf, W Meira Jr, C Raïssi
Proceedings of the 21st international conference on world wide web, 1181-1188, 2012
4092012
Mining gene expression data with pattern structures in formal concept analysis
M Kaytoue, SO Kuznetsov, A Napoli, S Duplessis
Information Sciences 181 (10), 1989-2001, 2011
375*2011
Anytime discovery of a diverse set of patterns with monte carlo tree search
G Bosc, JF Boulicaut, C Raïssi, M Kaytoue
Data mining and knowledge discovery 32, 604-650, 2018
222*2018
Revisiting numerical pattern mining with formal concept analysis
M Kaytoue, SO Kuznetsov, A Napoli
International Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2011), 2011
1152011
Characterizing functional dependencies in formal concept analysis with pattern structures
J Baixeries, M Kaytoue, A Napoli
Annals of mathematics and artificial intelligence 72 (1-2), 129-149, 2014
86*2014
Modeling and analyzing the video game live-streaming community
G Nascimento, M Ribeiro, L Cerf, N Cesário, M Kaytoue, C Raïssi, ...
2014 9th Latin American Web Congress, 1-9, 2014
812014
Biclustering meets triadic concept analysis
M Kaytoue, SO Kuznetsov, J Macko, A Napoli
Annals of Mathematics and Artificial Intelligence 70, 55-79, 2014
75*2014
Mining statistically significant sequential patterns
C Low-Kam, C Raïssi, M Kaytoue, J Pei
2013 IEEE 13th International Conference on Data Mining, 488-497, 2013
602013
A pattern mining approach to study strategy balance in RTS games
G Bosc, P Tan, JF Boulicaut, C Raissi, M Kaytoue
IEEE Transactions on Computational Intelligence and AI in games 9 (2), 123-132, 2015
55*2015
Chemical features mining provides new descriptive structure-odor relationships
CC Licon, G Bosc, M Sabri, M Mantel, A Fournel, C Bushdid, ...
PLoS computational biology 15 (4), e1006945, 2019
482019
What did i do wrong in my MOBA game? Mining patterns discriminating deviant behaviours
O Cavadenti, V Codocedo, JF Boulicaut, M Kaytoue
2016 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics …, 2016
452016
Formal concept analysis: from knowledge discovery to knowledge processing
S Ferré, M Huchard, M Kaytoue, SO Kuznetsov, A Napoli
A Guided Tour of Artificial Intelligence Research: Volume II: AI Algorithms …, 2020
442020
Exceptional contextual subgraph mining
M Kaytoue, M Plantevit, A Zimmermann, A Bendimerad, C Robardet
Machine Learning 106, 1171-1211, 2017
442017
Pattern structures and concept lattices for data mining and knowledge processing
M Kaytoue, V Codocedo, A Buzmakov, J Baixeries, SO Kuznetsov, ...
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2015
442015
Biclustering numerical data in formal concept analysis
M Kaytoue, SO Kuznetsov, A Napoli
Formal Concept Analysis: 9th International Conference, ICFCA 2011, Nicosia …, 2011
342011
Fssd-a fast and efficient algorithm for subgroup set discovery
A Belfodil, A Belfodil, A Bendimerad, P Lamarre, C Robardet, M Kaytoue, ...
2019 IEEE International Conference on Data Science and Advanced Analytics …, 2019
312019
Embedding tolerance relations in formal concept analysis: an application in information fusion
M Kaytoue, Z Assaghir, A Napoli, SO Kuznetsov
Proceedings of the 19th ACM international conference on Information and …, 2010
31*2010
STARSS: a spatio-temporal action rating system for soccer
T Decroos, J Van Haaren, V Dzyuba, J Davis
Machine Learning and Data Mining for Sports Analytics ECML/PKDD 2017 …, 2017
292017
Computing similarity dependencies with pattern structures
J Baixeries, M Kaytoue, A Napoli
The Tenth International Conference on Concept Lattices and their …, 2013
292013
Anytime subgroup discovery in numerical domains with guarantees
A Belfodil, A Belfodil, M Kaytoue
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2019
282019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20