Παρακολούθηση
Thomas S. Reichlin
Thomas S. Reichlin
Geistlich Pharma AG, Switzerland
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geistlich.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
From publications to public actions: when conservation biologists bridge the gap between research and implementation
R Arlettaz, M Schaub, J Fournier, TS Reichlin, A Sierro, JEM Watson, ...
BioScience 60 (10), 835-842, 2010
4052010
Patches of bare ground as a staple commodity for declining ground-foraging insectivorous farmland birds
M Schaub, N Martinez, A Tagmann-Ioset, N Weisshaupt, ML Maurer, ...
PLoS One 5 (10), e13115, 2010
1652010
Diet selection by hares (Lepus europaeus) in arable land and its implications for habitat management
T Reichlin, E Klansek, K Hackländer
European journal of wildlife research 52, 109-118, 2006
1512006
The demographic drivers of local population dynamics in two rare migratory birds
M Schaub, TS Reichlin, F Abadi, M Kéry, L Jenni, R Arlettaz
Oecologia 168, 97-108, 2012
1062012
Refinement of experimental design and conduct in laboratory animal research
JD Bailoo, TS Reichlin, H Wuerbel
ILAR journal 55 (3), 383-391, 2014
1052014
Impact of weather and climate variation on Hoopoe reproductive ecology and population growth
R Arlettaz, M Schaad, TS Reichlin, M Schaub
Journal of Ornithology 151, 889-899, 2010
982010
Authorization of animal experiments is based on confidence rather than evidence of scientific rigor
L Vogt, TS Reichlin, C Nathues, H Würbel
PLoS Biology 14 (12), e2000598, 2016
732016
The European Hare (Lepus europaeus): A Picky Herbivore Searching for Plant Parts Rich in Fat
SC Schai-Braun, TS Reichlin, T Ruf, E Klansek, F Tataruch, W Arnold, ...
PloS one 10 (7), e0134278, 2015
702015
Bare ground as a crucial habitat feature for a rare terrestrially foraging farmland bird of Central Europe
A Tagmann-Ioset, M Schaub, TS Reichlin, N Weisshaupt, R Arlettaz
Acta Oecologica 39, 25-32, 2012
622012
Bare ground as a crucial habitat feature for a rare terrestrially foraging farmland bird of Central Europe
A Tagmann-Ioset, M Schaub, TS Reichlin, N Weisshaupt, R Arlettaz
Acta Oecologica 39, 25-32, 2012
622012
The Researchers’ View of Scientific Rigor—Survey on the Conduct and Reporting of In Vivo Research
TS Reichlin, L Vogt, H Würbel
PloS one 11 (12), e0165999, 2016
592016
Habitat selection by foraging Wrynecks Jynx torquilla during the breeding season: identifying the optimal habitat profile
N Weisshaupt, R Arlettaz, TS Reichlin, A Tagmann‐Ioset, M Schaub
Bird Study 58 (2), 111-119, 2011
502011
Migration patterns of Hoopoe Upupa epops and Wryneck Jynx torquilla: an analysis of European ring recoveries
TS Reichlin, M Schaub, MHM Menz, M Mermod, P Portner, R Arlettaz, ...
Journal of Ornithology 150, 393-400, 2009
462009
The importance of ant‐rich habitats for the persistence of the Wryneck Jynx torquilla on farmland
M Mermod, TS Reichlin, R Arlettaz, M Schaub
Ibis 151 (4), 731-742, 2009
402009
Effects of stereotypic behaviour and chronic mild stress on judgement bias in laboratory mice
J Novak, K Stojanovski, L Melotti, TS Reichlin, R Palme, H Wuerbel
Applied Animal Behaviour Science 174, 162-172, 2016
392016
Conservation through connectivity: can isotopic gradients in Africa reveal winter quarters of a migratory bird?
TS Reichlin, KA Hobson, SL Van Wilgenburg, M Schaub, LI Wassenaar, ...
Oecologia 171, 591-600, 2013
332013
Migratory connectivity in a declining bird species: using feather isotopes to inform demographic modelling
TS Reichlin, KA Hobson, LI Wassenaar, M Schaub, D Tolkmitt, D Becker, ...
Diversity and Distributions 16 (4), 643-654, 2010
252010
Variation der Gelegegrößen des Wendehalses Jynx torquilla in Untersuchungsgebieten Deutschlands und der Schweiz
D Tolkmitt, D Becker, TSA Reichlin, M Schaub
Nationalparkverwaltung Harz 3, 69-77, 2009
42009
Wiedehopfpaar zieht Wendehalsnestlinge bis zum Ausfliegen auf
M Mermod, TS Reichlin, R Arlettaz, M Schaub
Ornithol. Beob 105, 153-160, 2008
32008
Feldhase: Vielfältiger Speiseplan
K Hackländer, T Reichlin, E Klansek, F Tataruch
Österreichs Weidwerk 4 (2004), 14-16, 2004
22004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20