Παρακολούθηση
Fouad Zablith
Fouad Zablith
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aub.edu.lb - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Laying the foundations for a world wide argument web
I Rahwan, F Zablith, C Reed
Artificial intelligence 171 (10-15), 897-921, 2007
2612007
Ontology Evolution: A Process Centric Survey
F Zablith, G Antoniou, M d'Aquin, G Flouris, H Kondylakis, E Motta, ...
Knowledge Engineering Review 30 (01), 45-75, 2015
1752015
A novel approach to visualizing and navigating ontologies
E Motta, P Mulholland, S Peroni, M d’Aquin, JM Gomez-Perez, V Mendez, ...
International Semantic Web Conference, 470-486, 2011
1092011
Evolva: A comprehensive approach to ontology evolution
F Zablith
European Semantic Web Conference, 944-948, 2009
492009
What can be done with the Semantic Web? An Overview of Watson-based Applications
M d'Aquin, M Sabou, E Motta, S Angeletou, L Gridinoc, V Lopez, F Zablith
CEUR Workshop Proceedings 426, 2008
452008
The OU linked open data: production and consumption
F Zablith, M Fernandez, M Rowe
Extended Semantic Web Conference, 35-49, 2011
442011
Ontology evolution with evolva
F Zablith, M Sabou, M d’Aquin, E Motta
European Semantic Web Conference, 908-912, 2009
402009
Dynamic ontology evolution
F Zablith
372008
D5. 4.2 revision and extension of the neon methodology for building contextualized ontology networks
MC Suarez-Figueroa, E Blomqvist, M d’Aquin, M Espinoza, ...
NeOn project. http://www. neon-project. org, 2009
292009
Consuming linked data within a large educational organization
F Zablith, M d'Aquin, S Brown, L Green-Hughes
282011
Towards large scale argumentation support on the semantic web
I Rahwan, F Zablith, C Reed
AAAI 7, 1446-1451, 2007
262007
Using background knowledge for ontology evolution
F Zablith, M Sabou, M d'Aquin, E Motta
252008
Production and consumption of university linked data
F Zablith, M Fernandez, M Rowe
Interactive Learning Environments 23 (1), 55-78, 2015
222015
Using ontological contexts to assess the relevance of statements in ontology evolution
F Zablith, M d’Aquin, M Sabou, E Motta
International Conference on Knowledge Engineering and Knowledge Management …, 2010
222010
Reusing Knowledge from the Semantic Web with the Watson Plugin.
M d'Aquin, M Sabou, E Motta, S Angeletou, L Gridinoc, V Lopez, F Zablith
ISWC (Posters & Demos), 2008
212008
Ontology evolution: A practical approach
F Zablith
Workshop on Matching and Meaning at Artificial Intelligence and Simulation …, 2009
192009
Organizational knowledge generation: lessons from online communities
F Zablith, S Faraj, B Azad
Business Process Management Journal, 2016
172016
ReviewModus: text classification and sentiment prediction of unstructured reviews using a hybrid combination of machine learning and evaluation models
F Zablith, IH Osman
Applied Mathematical Modelling 71, 569-583, 2019
162019
Re-evaluating electronic government development index to monitor the transformation toward achieving sustainable development goals
IH Osman, F Zablith
Journal of Business Research 131, 426-440, 2021
152021
Interconnecting and enriching higher education programs using linked data
F Zablith
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 711-716, 2015
132015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20