Παρακολούθηση
Mats Sjöberg
Mats Sjöberg
Machine learning specialist at CSC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csc.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The MediaEval 2015 Affective Impact of Movies Task.
M Sjöberg, Y Baveye, H Wang, VL Quang, B Ionescu, E Dellandréa, ...
MediaEval 1436, 2015
1002015
The mediaeval 2016 emotional impact of movies task
E Dellandréa, L Chen, Y Baveye, MV Sjöberg, C Chamaret
CEUR Workshop Proceedings, 2016
732016
The MeMAD submission to the WMT18 multimodal translation task
SA Grönroos, B Huet, M Kurimo, J Laaksonen, B Merialdo, P Pham, ...
arXiv preprint arXiv:1808.10802, 2018
722018
MediaEval 2016 predicting media interestingness task
FL Claire Hélène Demarty, Mats Sjöberg, Bogdan Ionescu, Thanh Toan Do, Hanli ...
Working Notes Proceedings of the MediaEval 2016 Workshop, Barcelona, Spain, 2016
53*2016
Content-based prediction of movie style, aesthetics, and affect: Data set and baseline experiments
J Tarvainen, M Sjöberg, S Westman, J Laaksonen, P Oittinen
IEEE Transactions on Multimedia 16 (8), 2085-2098, 2014
472014
The MediaEval 2014 Affect Task: Violent Scenes Detection.
M Sjöberg, B Ionescu, YG Jiang, VL Quang, M Schedl, CH Demarty
MediaEval, 2014
402014
Vsd2014: a dataset for violent scenes detection in hollywood movies and web videos
M Schedi, M Sjöberg, I Mironică, B Ionescu, VL Quang, YG Jiang, ...
2015 13th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI …, 2015
392015
PicSOM Experiments in TRECVID 2005.
M Koskela, M Sjöberg, V Viitaniemi, J Laaksonen, P Prentis
TRECVID, 2005
382005
Mediaeval 2018: Predicting media memorability task
R Cohendet, CH Demarty, N Duong, M Sjöberg, B Ionescu, TT Do
arXiv preprint arXiv:1807.01052, 2018
372018
PicSOM Experiments in TRECVID 2006.
M Sjöberg, H Muurinen, J Laaksonen, M Koskela
TRECVID, 2006
352006
Digital me: Controlling and making sense of my digital footprint
M Sjöberg, HH Chen, P Floréen, M Koskela, K Kuikkaniemi, T Lehtiniemi, ...
Symbiotic Interaction: 5th International Workshop, Symbiotic 2016, Padua …, 2017
322017
The Predicting Media Memorability Task at MediaEval 2019.
MG Constantin, B Ionescu, CH Demarty, NQK Duong, X Alameda-Pineda, ...
MediaEval, 2019
262019
RFA at MediaEval 2015 Affective Impact of Movies Task: A Multimodal Approach.
I Mironica, B Ionescu, M Sjöberg, M Schedl, M Skowron
MediaEval 1436, 2015
242015
Affect in multimedia: Benchmarking violent scenes detection
MG Constantin, LD Ştefan, B Ionescu, CH Demarty, M Sjöberg, M Schedl, ...
IEEE Transactions on Affective Computing 13 (1), 347-366, 2020
232020
Visual interestingness prediction: a benchmark framework and literature review
MG Constantin, LD Ştefan, B Ionescu, NQK Duong, CH Demarty, ...
International Journal of Computer Vision 129, 1526-1550, 2021
212021
Proactive information retrieval by capturing search intent from primary task context
M Koskela, P Luukkonen, T Ruotsalo, M Sjöberg, P Floréen
ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS) 8 (3), 1-25, 2018
212018
Predicting interestingness of visual content
CH Demarty, M Sjöberg, MG Constantin, NQK Duong, B Ionescu, TT Do, ...
Visual content indexing and retrieval with psycho-visual models, 233-265, 2017
202017
PicSOM Experiments in TRECVID 2011.
M Sjöberg, S Ishikawa, M Koskela, J Laaksonen, E Oja
TRECVID, 2011
182011
Rushes summarization with self-organizing maps
M Koskela, M Sjöberg, J Laaksonen, V Viitaniemi, H Muurinen
Proceedings of the international workshop on TRECVID video summarization, 45-49, 2007
182007
Using image segments in PicSOM CBIR system
M Sjöberg, J Laaksonen, V Viitaniemi
Image Analysis: 13th Scandinavian Conference, SCIA 2003 Halmstad, Sweden …, 2003
132003
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20