Παρακολούθηση
Mats Sjöberg
Mats Sjöberg
Machine learning specialist at CSC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csc.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The MediaEval 2015 Affective Impact of Movies Task.
M Sjöberg, Y Baveye, H Wang, VL Quang, B Ionescu, E Dellandréa, ...
MediaEval 1436, 2015
882015
The mediaeval 2016 emotional impact of movies task
E Dellandréa, L Chen, Y Baveye, MV Sjöberg, C Chamaret
CEUR Workshop Proceedings, 2016
672016
The MeMAD submission to the WMT18 multimodal translation task
SA Grönroos, B Huet, M Kurimo, J Laaksonen, B Merialdo, P Pham, ...
arXiv preprint arXiv:1808.10802, 2018
542018
MediaEval 2016 predicting media interestingness task
FL Claire Hélène Demarty, Mats Sjöberg, Bogdan Ionescu, Thanh Toan Do, Hanli ...
Working Notes Proceedings of the MediaEval 2016 Workshop, Barcelona, Spain, 2016
44*2016
Content-based prediction of movie style, aesthetics, and affect: Data set and baseline experiments
J Tarvainen, M Sjöberg, S Westman, J Laaksonen, P Oittinen
IEEE Transactions on Multimedia 16 (8), 2085-2098, 2014
432014
The MediaEval 2014 Affect Task: Violent Scenes Detection.
M Sjöberg, B Ionescu, YG Jiang, VL Quang, M Schedl, CH Demarty
MediaEval, 2014
382014
PicSOM Experiments in TRECVID 2005.
M Koskela, M Sjöberg, V Viitaniemi, J Laaksonen, P Prentis
TRECVID, 2005
372005
PicSOM Experiments in TRECVID 2006.
M Sjöberg, H Muurinen, J Laaksonen, M Koskela
TRECVID, 2006
342006
Vsd2014: a dataset for violent scenes detection in hollywood movies and web videos
M Schedi, M Sjöberg, I Mironică, B Ionescu, VL Quang, YG Jiang, ...
2015 13th International Workshop on Content-Based Multimedia Indexing (CBMI …, 2015
312015
Mediaeval 2018: Predicting media memorability task
R Cohendet, CH Demarty, N Duong, M Sjöberg, B Ionescu, TT Do
arXiv preprint arXiv:1807.01052, 2018
292018
Digital me: Controlling and making sense of my digital footprint
M Sjöberg, HH Chen, P Floréen, M Koskela, K Kuikkaniemi, T Lehtiniemi, ...
International Workshop on Symbiotic Interaction, 155-167, 2016
272016
RFA at MediaEval 2015 Affective Impact of Movies Task: A Multimodal Approach.
I Mironica, B Ionescu, M Sjöberg, M Schedl, M Skowron
MediaEval 1436, 2015
202015
Rushes summarization with self-organizing maps
M Koskela, M Sjöberg, J Laaksonen, V Viitaniemi, H Muurinen
Proceedings of the international workshop on TRECVID video summarization, 45-49, 2007
192007
Predicting interestingness of visual content
CH Demarty, M Sjöberg, MG Constantin, NQK Duong, B Ionescu, TT Do, ...
Visual content indexing and retrieval with psycho-visual models, 233-265, 2017
182017
The Predicting Media Memorability Task at MediaEval 2019.
MG Constantin, B Ionescu, CH Demarty, NQK Duong, X Alameda-Pineda, ...
MediaEval, 2019
172019
PicSOM Experiments in TRECVID 2011.
M Sjöberg, S Ishikawa, M Koskela, J Laaksonen, E Oja
TRECVID, 2011
172011
Affect in multimedia: benchmarking violent scenes detection
MG Constantin, LD Stefan, B Ionescu, CH Demarty, M Sjoberg, M Schedl, ...
IEEE Transactions on Affective Computing, 2020
152020
Proactive information retrieval by capturing search intent from primary task context
M Koskela, P Luukkonen, T Ruotsalo, M Sjöberg, P Floréen
ACM Transactions on Interactive Intelligent Systems (TiiS) 8 (3), 1-25, 2018
152018
PicSOM Experiments in TRECVID 2013.
S Ishikawa, M Koskela, M Sjöberg, J Laaksonen, E Oja, E Amid, ...
TRECVID, 2013
122013
FAR at MediaEval 2013 Violent Scenes Detection: Concept-based Violent Scenes Detection in Movies.
M Sjöberg, J Schlüter, B Ionescu, M Schedl
MediaEval, 2013
122013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20