Παρακολούθηση
Zhe Zhao
Zhe Zhao
Research Scientist, Google Brain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umich.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Enquiring minds: Early detection of rumors in social media from enquiry posts
Z Zhao, P Resnick, Q Mei
Proceedings of the 24th international conference on world wide web, 1395-1405, 2015
6832015
Modeling task relationships in multi-task learning with multi-gate mixture-of-experts
J Ma, Z Zhao, X Yi, J Chen, L Hong, EH Chi
Proceedings of the 24th ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2018
6412018
Data decisions and theoretical implications when adversarially learning fair representations
A Beutel, J Chen, Z Zhao, EH Chi
arXiv preprint arXiv:1707.00075, 2017
4042017
Fairness in recommendation ranking through pairwise comparisons
A Beutel, J Chen, T Doshi, H Qian, L Wei, Y Wu, L Heldt, Z Zhao, L Hong, ...
Proceedings of the 25th ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2019
3312019
Recommending what video to watch next: a multitask ranking system
Z Zhao, L Hong, L Wei, J Chen, A Nath, S Andrews, A Kumthekar, ...
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 43-51, 2019
2852019
Synthesizer: Rethinking self-attention for transformer models
Y Tay, D Bahri, D Metzler, DC Juan, Z Zhao, C Zheng
International conference on machine learning, 10183-10192, 2021
2622021
Improving user topic interest profiles by behavior factorization
Z Zhao, Z Cheng, L Hong, EH Chi
Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, 1406-1416, 2015
1642015
Sampling-bias-corrected neural modeling for large corpus item recommendations
X Yi, J Yang, L Hong, DZ Cheng, L Heldt, A Kumthekar, Z Zhao, L Wei, ...
Proceedings of the 13th ACM Conference on Recommender Systems, 269-277, 2019
1512019
Efficiently identifying task groupings for multi-task learning
C Fifty, E Amid, Z Zhao, T Yu, R Anil, C Finn
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 27503-27516, 2021
1132021
SNR: Sub-Network Routing for Flexible Parameter Sharing in Multi-task Learning
J Ma, Z Zhao, J Chen, A Li, L Hong, E Chi
AAAI, 2019
912019
Understanding and improving knowledge distillation
J Tang, R Shivanna, Z Zhao, D Lin, A Singh, EH Chi, S Jain
arXiv preprint arXiv:2002.03532, 2020
882020
Predicting bursts and popularity of hashtags in real-time
S Kong, Q Mei, L Feng, F Ye, Z Zhao
Proceedings of the 37th international ACM SIGIR conference on Research …, 2014
882014
Transformer memory as a differentiable search index
Y Tay, V Tran, M Dehghani, J Ni, D Bahri, H Mehta, Z Qin, K Hui, Z Zhao, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 35, 21831-21843, 2022
852022
Questions about questions: An empirical analysis of information needs on Twitter
Z Zhao, Q Mei
Proceedings of the 22nd international conference on World Wide Web, 1545-1556, 2013
782013
Off-policy learning in two-stage recommender systems
J Ma, Z Zhao, X Yi, J Yang, M Chen, J Tang, L Hong, EH Chi
Proceedings of The Web Conference 2020, 463-473, 2020
732020
Recommending flickr groups with social topic model
J Wang, Z Zhao, J Zhou, H Wang, B Cui, G Qi
Information retrieval 15, 278-295, 2012
672012
Multiple feature fusion for social media applications
B Cui, AKH Tung, C Zhang, Z Zhao
Proceedings of the 2010 ACM SIGMOD International Conference on Management of …, 2010
542010
Dselect-k: Differentiable selection in the mixture of experts with applications to multi-task learning
H Hazimeh, Z Zhao, A Chowdhery, M Sathiamoorthy, Y Chen, ...
Advances in Neural Information Processing Systems 34, 29335-29347, 2021
472021
The benchmark lottery
M Dehghani, Y Tay, AA Gritsenko, Z Zhao, N Houlsby, F Diaz, D Metzler, ...
arXiv preprint arXiv:2107.07002, 2021
472021
Multitask mixture of sequential experts for user activity streams
Z Qin, Y Cheng, Z Zhao, Z Chen, D Metzler, J Qin
Proceedings of the 26th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2020
472020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20