Παρακολούθηση
Giorgio Di Natale
Giorgio Di Natale
CNRS - TIMA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-grenoble-alpes.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A novel hardware logic encryption technique for thwarting illegal overproduction and hardware trojans
S Dupuis, PS Ba, G Di Natale, ML Flottes, B Rouzeyre
2014 IEEE 20th International On-Line Testing Symposium (IOLTS), 49-54, 2014
2082014
A survey on simulation-based fault injection tools for complex systems
M Kooli, G Di Natale
2014 9th IEEE International Conference on Design & Technology of Integrated …, 2014
1132014
Test versus security: Past and present
J Da Rolt, A Das, G Di Natale, ML Flottes, B Rouzeyre, I Verbauwhede
IEEE Transactions on Emerging topics in Computing 2 (1), 50-62, 2014
922014
A watchdog processor to detect data and control flow errors
A Benso, S Di Carlo, G Di Natale, P Prinetto
9th IEEE On-Line Testing Symposium, 2003. IOLTS 2003., 144-148, 2003
792003
Are advanced DfT structures sufficient for preventing scan-attacks?
J Da Rolt, G Di Natale, ML Flottes, B Rouzeyre
2012 IEEE 30th VLSI Test Symposium (VTS), 246-251, 2012
742012
New security threats against chips containing scan chain structures
J Da Rolt, G Di Natale, ML Flottes, B Rouzeyre
2011 IEEE International Symposium on Hardware-Oriented Security and Trust …, 2011
722011
An on-line BIST RAM architecture with self-repair capabilities
A Benso, S Chiusano, G Di Natale, P Prinetto
IEEE Transactions on Reliability 51 (1), 123-128, 2002
632002
A novel differential scan attack on advanced DFT structures
JD Rolt, GD Natale, ML Flottes, B Rouzeyre
ACM Transactions on Design Automation of Electronic Systems (TODAES) 18 (4 …, 2013
612013
Scan attacks and countermeasures in presence of scan response compactors
J DaRolt, G Di Natale, ML Flottes, B Rouzeyre
2011 Sixteenth IEEE European Test Symposium, 19-24, 2011
612011
Control-flow checking via regular expressions
A Benso, S Di Carlo, G Di Natale, P Prinetto, L Tagliaferri
Proceedings 10th Asian Test Symposium, 299-303, 2001
602001
LIFTING: A flexible open-source fault simulator
A Bosio, G Di Natale
2008 17th Asian Test Symposium, 35-40, 2008
592008
A reliable architecture for parallel implementations of the advanced encryption standard
G Di Natale, M Doulcier, ML Flottes, B Rouzeyre
Journal of Electronic Testing 25 (4), 269-278, 2009
552009
March AB, March AB1: new March tests for unlinked dynamic memory faults
A Benso, A Bosio, S Di Carlo, G Di Natale, P Prinetto
IEEE International Conference on Test, 2005., 8 pp.-841, 2005
482005
A programmable BIST architecture for clusters of multiple-port SRAMs
A Benso, S Di Carlo, G Di Natale, P Prinetto, ML Bodoni
Proceedings International Test Conference 2000 (IEEE Cat. No. 00CH37159 …, 2000
472000
Statistical reliability estimation of microprocessor-based systems
A Savino, S Di Carlo, G Politano, A Benso, A Bosio, G Di Natale
IEEE Transactions on Computers 61 (11), 1521-1534, 2011
452011
Self-test techniques for crypto-devices
G Di Natale, M Doulcier, ML Flottes, B Rouzeyre
IEEE transactions on very large scale integration (VLSI) systems 18 (2), 329-333, 2009
452009
STT-MRAM-based PUF architecture exploiting magnetic tunnel junction fabrication-induced variability
EI Vatajelu, GD Natale, M Barbareschi, L Torres, M Indaco, P Prinetto
ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems (JETC) 13 (1), 1-21, 2016
442016
Secure JTAG implementation using Schnorr protocol
A Das, J Da Rolt, S Ghosh, S Seys, S Dupuis, G Di Natale, ML Flottes, ...
Journal of Electronic Testing 29 (2), 193-209, 2013
442013
Hardware security and trust
N Sklavos, R Chaves, G Di Natale, F Regazzoni
Cham, Switzerland: Springer, 2017
422017
A new scan attack on rsa in presence of industrial countermeasures
JD Rolt, A Das, GD Natale, ML Flottes, B Rouzeyre, I Verbauwhede
International Workshop on Constructive Side-Channel Analysis and Secure …, 2012
392012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20