Παρακολούθηση
Markus Schedl
Markus Schedl
Professor at Johannes Kepler University Linz, Institute of Computational Perception
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα jku.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Music recommender systems
M Schedl, P Knees, B McFee, D Bogdanov, M Kaminskas
Recommender systems handbook, 453-492, 2015
329*2015
Music information retrieval: Recent developments and applications
M Schedl, E Gómez Gutiérrez, J Urbano
Foundations and Trends in Information Retrieval. 2014 Sept 12; 8 (2-3): 127-261., 2014
2582014
Current challenges and visions in music recommender systems research
M Schedl, H Zamani, CW Chen, Y Deldjoo, M Elahi
International Journal of Multimedia Information Retrieval 7 (2), 95-116, 2018
2192018
Polyphonic piano note transcription with recurrent neural networks
S Böck, M Schedl
2012 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2012
1772012
Evaluating the Online Capabilities of Onset Detection Methods
S Böck, F Krebs, M Schedl
ISMIR, 49-54, 2012
1562012
A survey of music similarity and recommendation from music context data
P Knees, M Schedl
ACM Transactions on Multimedia Computing, Communications, and Applications …, 2013
1542013
The neglected user in music information retrieval research
M Schedl, A Flexer, J Urbano
Journal of Intelligent Information Systems 41 (3), 523-539, 2013
1512013
The LFM-1b Dataset for Music Retrieval and Recommendation
M Schedl
Proceedings of the 2016 ACM on international conference on multimedia …, 2016
1482016
Fusing social media cues: personality prediction from twitter and instagram
M Skowron, M Tkalčič, B Ferwerda, M Schedl
Proceedings of the 25th international conference companion on world wide web …, 2016
1342016
An innovative three-dimensional user interface for exploring music collections enriched
P Knees, M Schedl, T Pohle, G Widmer
Proceedings of the 14th ACM international conference on Multimedia, 17-24, 2006
1342006
A music search engine built upon audio-based and web-based similarity measures
P Knees, T Pohle, M Schedl, G Widmer
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
1312007
Location-aware music recommendation using auto-tagging and hybrid matching
M Kaminskas, F Ricci, M Schedl
Proceedings of the 7th ACM Conference on Recommender Systems, 17-24, 2013
1172013
Enhanced beat tracking with context-aware neural networks
S Böck, M Schedl
Proc. Int. Conf. Digital Audio Effects, 135-139, 2011
1152011
Local and global scaling reduce hubs in space.
D Schnitzer, A Flexer, M Schedl, G Widmer
Journal of Machine Learning Research 13 (10), 2012
1102012
On Rhythm and General Music Similarity.
T Pohle, D Schnitzer, M Schedl, P Knees, G Widmer
ISMIR, 525-530, 2009
1052009
Predicting personality traits with instagram pictures
B Ferwerda, M Schedl, M Tkalcic
Proceedings of the 3rd Workshop on Emotions and Personality in Personalized …, 2015
1032015
Using block-level features for genre classification, tag classification and music similarity estimation
K Seyerlehner, M Schedl, T Pohle, P Knees
Submission to Audio Music Similarity and Retrieval Task of MIREX 2010 (2), 3, 2010
992010
The million musical tweets dataset: What can we learn from microblogs
D Hauger, M Schedl, A Košir, M Tkalcic
Proc. ISMIR, 189-194, 2013
912013
Using instagram picture features to predict users’ personality
B Ferwerda, M Schedl, M Tkalcic
International conference on multimedia modeling, 850-861, 2016
892016
Personality traits predict music taxonomy preferences
B Ferwerda, E Yang, M Schedl, M Tkalcic
Proceedings of the 33rd annual acm conference extended abstracts on human …, 2015
892015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20