Παρακολούθηση
Daniele Bernardini
Daniele Bernardini
Co-founder and CTO at ODYS Srl
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα odys.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Model predictive control (MPC) for enhancing building and HVAC system energy efficiency: Problem formulation, applications and opportunities
G Serale, M Fiorentini, A Capozzoli, D Bernardini, A Bemporad
Energies 11 (3), 631, 2018
5522018
Stochastic MPC with learning for driver-predictive vehicle control and its application to HEV energy management
S Di Cairano, D Bernardini, A Bemporad, IV Kolmanovsky
IEEE Transactions on Control Systems Technology 22 (3), 1018-1031, 2013
5262013
Vehicle yaw stability control by coordinated active front steering and differential braking in the tire sideslip angles domain
S Di Cairano, HE Tseng, D Bernardini, A Bemporad
IEEE Transactions on Control Systems Technology 21 (4), 1236-1248, 2013
3542013
A stochastic model predictive control approach for series hybrid electric vehicle power management
G Ripaccioli, D Bernardini, S Di Cairano, A Bemporad, IV Kolmanovsky
Proceedings of the 2010 American control conference, 5844-5849, 2010
2812010
Stability analysis of stochastic networked control systems
MCF Donkers, W Heemels, D Bernardini, A Bemporad, V Shneer
Automatica 48 (5), 917-925, 2012
2632012
Scenario-based model predictive control of stochastic constrained linear systems
D Bernardini, A Bemporad
Decision and Control, 2009 held jointly with the 2009 28th Chinese Control …, 2009
2422009
Stabilizing model predictive control of stochastic constrained linear systems
D Bernardini, A Bemporad
Automatic Control, IEEE Transactions on 57 (6), 1468-1480, 2012
1682012
Stochastic model predictive control with driver behavior learning for improved powertrain control
M Bichi, G Ripaccioli, S Di Cairano, D Bernardini, A Bemporad, ...
49th IEEE conference on decision and control (CDC), 6077-6082, 2010
1432010
Spatial-based predictive control and geometric corridor planning for adaptive cruise control coupled with obstacle avoidance
MG Plessen, D Bernardini, H Esen, A Bemporad
IEEE Transactions on Control Systems Technology 26 (1), 38-50, 2017
1382017
Model Predictive Control of Turbocharged Gasoline Engines for Mass Production
A Bemporad, D Bernardini, R Long, J Verdejo
SAE Technical Paper 2018-01-0875, 2018
902018
Embedded model predictive control with certified real-time optimization for synchronous motors
G Cimini, D Bernardini, S Levijoki, A Bemporad
IEEE Transactions on Control Systems Technology 29 (2), 893-900, 2020
812020
Energy-aware robust model predictive control based on noisy wireless sensors
D Bernardini, A Bemporad
Automatica 48 (1), 36-44, 2012
792012
Online model predictive torque control for permanent magnet synchronous motors
G Cimini, D Bernardini, A Bemporad, S Levijoki
2015 IEEE International Conference on Industrial Technology (ICIT), 2308-2313, 2015
742015
Optimization-based automatic flatness control in cold tandem rolling
A Bemporad, D Bernardini, FA Cuzzola, A Spinelli
Journal of Process Control 20 (4), 396-407, 2010
692010
System and method for managing the period of a control loop for controlling an engine using model predictive control
KC Wong, CE Whitney, A Bemporad, D Bernardini
US Patent 9,435,274, 2016
592016
Drive-by-wire vehicle stabilization and yaw regulation: a hybrid Model Predictive Control design
D Bernardini, S Di Cairano, A Bemporad, HE Tseng
Decision and Control, 2009 held jointly with the 2009 28th Chinese Control …, 2009
542009
System and method for adjusting a torque capacity of an engine using model predictive control
CE Whitney, KC Wong, GR Cygan, A Bemporad, D Bernardini
US Patent 9,399,959, 2016
522016
Steering vehicle control by switched model predictive control
S Di Cairano, HE Tseng, D Bernardini, A Bemporad
IFAC proceedings volumes 43 (7), 1-6, 2010
462010
System and method for improving the response time of an engine using model predictive control
GR Cygan, JR Verdejo, N Jin, A Bemporad, D Bernardini
US Patent 9,334,815, 2016
452016
Artificial output reference for model predictive control
GR Cygan, JR Verdejo, CE Whitney, A Bemporad, D Bernardini
US Patent 9,388,754, 2016
402016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20