Παρακολούθηση
Òscar Pedrola Escribà
Òscar Pedrola Escribà
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ac.upc.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Survivable IP/MPLS-over-WSON multilayer network optimization
M Ruiz, O Pedrola, L Velasco, D Careglio, J Fernández-Palacios, ...
Journal of Optical Communications and Networking 3 (8), 629-640, 2011
722011
CAPEX study for a multilayer IP/MPLS-over-flexgrid optical network
O Pedrola, A Castro, L Velasco, M Ruiz, JP Fernández-Palacios, ...
Journal of Optical Communications and Networking 4 (8), 639-650, 2012
602012
JAVOBS: a flexible simulator for OBS network architectures
O Pedrola, M Klinkowski, D Careglio, J Solé-Pareta, S Rumley, ...
Journal of Networks 5 (2), 256, 2010
292010
A GRASP with path-relinking heuristic for the survivable IP/MPLS-over-WSON multi-layer network optimization problem
O Pedrola, M Ruiz, L Velasco, D Careglio, OG de Dios, J Comellas
Computers & operations research 40 (12), 3174-3187, 2013
222013
A performance survey on deflection routing techniques for OBS networks
O Pedrola, S Rumley, D Careglio, M Klinkowski, P Pedroso, J Solé-Pareta, ...
2009 11th International Conference on Transparent Optical Networks, 1-6, 2009
222009
CAPEX study for grid dependent multi-layer IP/MPLS-over-EON using relative BV-WSS costs
O Pedrola, L Velasco, A Castro, J Fernández-Palacios, D Careglio, ...
National Fiber Optic Engineers Conference, NTu2J. 7, 2012
152012
Cost feasibility analysis of translucent optical networks with shared wavelength converters
O Pedrola, D Careglio, M Klinkowski, J Solé-Pareta, K Bergman
Journal of Optical Communications and Networking 5 (2), 104-115, 2013
122013
Flexible simulators for OBS network architectures
O Pedrola, S Rumley, M Klinkowski, D Careglio, C Gaumier, ...
2008 10th Anniversary International Conference on Transparent Optical …, 2008
112008
Metaheuristic hybridizations for the regenerator placement and dimensioning problem in sub-wavelength switching optical networks
O Pedrola, D Careglio, M Klinkowski, L Velasco, K Bergman, ...
European journal of operational research 224 (3), 614-624, 2013
102013
Modelling and performance evaluation of a translucent OBS network architecture
O Pedrola, D Careglio, M Klinkowski, JS Pareta
2010 IEEE Global Telecommunications Conference GLOBECOM 2010, 1-6, 2010
102010
Offline routing and regenerator placement and dimensioning for translucent OBS networks
O Pedrola, D Careglio, M Klinkowski, J Solé-Pareta
Journal of optical communications and networking 3 (9), 651-666, 2011
82011
On the performance of flexgrid-based optical networks
L Velasco, M Ruiz, A Castro, O Pedrola, M Klinkowski, D Careglio, ...
2012 14th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 1-4, 2012
72012
Regenerator placement strategies for translucent OBS networks
O Pedrola, D Careglio, M Klinkowski, J Solé-Pareta
Journal of lightwave technology 29 (22), 3408-3420, 2011
72011
AnyTraffic routing algorithm for label-based forwarding
P Pedroso, O Pedrola, D Papadimitriou, M Klinkowski, D Careglio
GLOBECOM 2009-2009 IEEE Global Telecommunications Conference, 1-8, 2009
72009
Cross-layer enabled translucent optical network with real-time impairment awareness
O Pedrola, BG Bathula, MS Wang, A Ahsan, D Careglio, K Bergman
2012 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 2889-2895, 2012
52012
RRPD strategies for a T-OBS network architecture
O Pedrola, D Careglio, M Klinkowskiy, J Solé-Pareta
2011 IEEE 12th International Conference on High Performance Switching and …, 2011
52011
Performance overview of the quasi-synchronous operation mode in optical burst switching (OBS) networks
O Pedrola, S Rumley, D Careglio, M Klinkowski, C Gaumier, ...
Optical Switching and Networking 8 (1), 32-45, 2011
42011
Translucent OBS network architectures with Dedicated and Shared wavelength converters
O Pedrola, D Careglio, M Klinkowski, J Solé-Pareta
2011 16th European Conference on Networks and Optical Communications, 92-95, 2011
32011
Feedback based load balancing, deflection routing and admission control in OBS Networks
S Rumley, C Gaumier, O Pedrola, JS Pareta
Journal of Networks 5 (11), 1290, 2010
22010
Adaptive burst admission and forwarding in OBS networks
S Rumley, O Pedrola, M Klinkowski, P Pedroso, C Gaumier, D Careglio, ...
2009 11th International Conference on Transparent Optical Networks, 1-6, 2009
22009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20