Παρακολούθηση
Doina Bucur
Doina Bucur
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utwente.nl - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Causal discovery with attention-based convolutional neural networks
M Nauta, D Bucur, C Seifert
Machine Learning and Knowledge Extraction 1 (1), 19, 2019
2012019
Influence maximization in social networks with genetic algorithms
D Bucur, G Iacca
Applications of Evolutionary Computation: 19th European Conference …, 2016
942016
On software verification for sensor nodes
D Bucur, M Kwiatkowska
Journal of Systems and Software 84 (10), 1693–1707, 2011
482011
A survey of formal business process verificationfrom soundness to variability
H Groefsema, D Bucur
Third International Symposium on Business Modeling and Software Design 1 …, 2013
442013
Independent Prototype Propagation for Zero-Shot Compositionality
F Ruis, G Burghouts, D Bucur
Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS 2021) 34 (2021), 2021
372021
Teaching Teaching & Understanding Understanding
C Brabrand, J Andersen, D Bucur, R Thorbek
332006
LIFT: learning fault trees from observational data
M Nauta, D Bucur, M Stoelinga
Quantitative Evaluation of Systems: 15th International Conference, QEST 2018 …, 2018
302018
Multi-objective evolutionary algorithms for influence maximization in social networks
D Bucur, G Iacca, A Marcelli, G Squillero, A Tonda
Applications of Evolutionary Computation: 20th European Conference …, 2017
302017
Applying time series analysis and neighbourhood voting in a decentralised approach for fault detection and classification in WSNs
TA Nguyen, D Bucur, M Aiello, K Tei
Proceedings of the 4th Symposium on Information and Communication Technology …, 2013
302013
Software verification for TinyOS
D Bucur, MZ Kwiatkowska
Proceedings of the 9th ACM/IEEE International Conference on Information …, 2010
282010
Benchmark datasets for fault detection and classification in sensor data
B De Bruijn, TA Nguyen, D Bucur, K Tei
International Confererence on Sensor Networks, 185-195, 2016
262016
Beyond ranking nodes: Predicting epidemic outbreak sizes by network centralities
D Bucur, P Holme
PLoS computational biology 16 (7), e1008052, 2020
252020
FFORT: a benchmark suite for fault tree analysis
E Ruijters, CE Budde, MC Nakhaee, MIA Stoelinga, D Bucur, D Hiemstra, ...
Singapore: Research Publishing, 2019
242019
Improving multi-objective evolutionary influence maximization in social networks
D Bucur, G Iacca, A Marcelli, G Squillero, A Tonda
Applications of Evolutionary Computation: 21st International Conference …, 2018
222018
Fault trees from data: Efficient learning with an evolutionary algorithm
A Linard, D Bucur, M Stoelinga
Dependable Software Engineering. Theories, Tools, and Applications: 5th …, 2019
202019
Top influencers can be identified universally by combining classical centralities
D Bucur
Scientific reports 10 (1), 20550, 2020
192020
Temporal monitors for TinyOS
D Bucur
Runtime Verification: Third International Conference, RV 2012, Istanbul …, 2013
192013
Secure data flow in a calculus for context awareness
D Bucur, M Nielsen
Concurrency, Graphs and Models, 439-456, 2008
182008
Resource Discovery in Activity-Based Sensor Networks
D Bucur, JE Bardram
Mobile Networks and Applications, 2007, 2007
182007
Gender homophily in online book networks
D Bucur
Information sciences 481, 229-243, 2019
172019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20