Παρακολούθηση
Manolis Vavuranakis
Manolis Vavuranakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
2017 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease
H Baumgartner, V Falk, JJ Bax, M De Bonis, C Hamm, PJ Holm, B Iung, ...
Polish Heart Journal (Kardiologia Polska) 76 (1), 1-62, 2018
71722018
Clopidogrel and aspirin versus aspirin alone for the prevention of atherothrombotic events
DL Bhatt, KAA Fox, W Hacke, PB Berger, HR Black, WE Boden, P Cacoub, ...
New England Journal of Medicine 354 (16), 1706-1717, 2006
38432006
Effect of colchicine vs standard care on cardiac and inflammatory biomarkers and clinical outcomes in patients hospitalized with coronavirus disease 2019: the GRECCO-19 …
SG Deftereos, G Giannopoulos, DA Vrachatis, GD Siasos, SG Giotaki, ...
JAMA network open 3 (6), e2013136-e2013136, 2020
4622020
Coronary artery fistulas in adults: incidence, angiographic characteristics, natural history
M Vavuranakis, CA Bush, H Boudoulas
Catheterization and cardiovascular diagnosis 35 (2), 116-120, 1995
4011995
Rimonabant for prevention of cardiovascular events (CRESCENDO): a randomised, multicentre, placebo-controlled trial
EJ Topol, MG Bousser, KAA Fox, MA Creager, JP Despres, JD Easton, ...
The Lancet 376 (9740), 517-523, 2010
2942010
Increased local temperature in human coronary atherosclerotic plaques: an independent predictor of clinical outcome in patients undergoing a percutaneous coronary intervention
C Stefanadis, K Toutouzas, E Tsiamis, C Stratos, M Vavuranakis, ...
Journal of the American College of Cardiology 37 (5), 1277-1283, 2001
2392001
Mitochondria and cardiovascular diseases—from pathophysiology to treatment
G Siasos, V Tsigkou, M Kosmopoulos, D Theodosiadis, S Simantiris, ...
Annals of translational medicine 6 (12), 2018
2282018
Smoking and atherosclerosis: mechanisms of disease and new therapeutic approaches
G Siasos, V Tsigkou, E Kokkou, E Oikonomou, M Vavuranakis, ...
Current medicinal chemistry 21 (34), 3936-3948, 2014
2082014
Vasa vasorum imaging: a new window to the clinical detection of vulnerable atherosclerotic plaques
S Carlier, IA Kakadiaris, N Dib, M Vavuranakis, SM O’Malley, K Gul, ...
Current atherosclerosis reports 7 (2), 164-169, 2005
1602005
Flavonoids in atherosclerosis: an overview of their mechanisms of action
G Siasos, D Tousoulis, V Tsigkou, E Kokkou, E Oikonomou, ...
Current medicinal chemistry 20 (21), 2641-2660, 2013
1512013
Assessment of vascular wall shear stress and implications for atherosclerotic disease
TG Papaioannou, EN Karatzis, M Vavuranakis, JP Lekakis, C Stefanadis
International journal of cardiology 113 (1), 12-18, 2006
1382006
Stent deployment in calcified lesions: Can we overcome calcific restraint with high‐pressure balloon inflations?
M Vavuranakis, K Toutouzas, C Stefanadis, C Chrisohou, D Markou, ...
Catheterization and cardiovascular interventions 52 (2), 164-172, 2001
1282001
3D bioprinting methods and techniques: applications on artificial blood vessel fabrication
TG Papaioannou, D Manolesou, E Dimakakos, G Tsoucalas, ...
Acta Cardiologica Sinica 35 (3), 284, 2019
1242019
Non-invasive methods and techniques for central blood pressure estimation: procedures, validation, reproducibility and limitations
TG Papaioannou, AD Protogerou, KS Stamatelopoulos, M Vavuranakis, ...
Current pharmaceutical design 15 (3), 245-253, 2009
1202009
Statin treatment is associated with reduced thermal heterogeneity in human atherosclerotic plaques
C Stefanadis, K Toutouzas, M Vavuranakis, E Tsiamis, D Tousoulis, ...
European heart journal 23 (21), 1664-1669, 2002
1052002
Impaired compensatory coronary artery enlargement in atherosclerosis contributes to the development of coronary artery stenosis in diabetic patients: an in vivo intravascular …
M Vavuranakis, C Stefanadis, K Toutouzas, C Pitsavos, V Spanos, ...
European heart journal 18 (7), 1090-1094, 1997
1011997
Oxidative stress and inflammatory process in patients with atrial fibrillation: the role of left atrium distension
D Tousoulis, K Zisimos, C Antoniades, E Stefanadi, G Siasos, C Tsioufis, ...
International journal of cardiology 136 (3), 258-262, 2009
932009
In-hospital switching of oral P2Y12 inhibitor treatment in patients with acute coronary syndrome undergoing percutaneous coronary intervention: prevalence, predictors and short …
D Alexopoulos, I Xanthopoulou, S Deftereos, G Sitafidis, I Kanakakis, ...
American heart journal 167 (1), 68-76. e2, 2014
922014
Differences in inflammatory and thrombotic markers between unstable angina and acute myocardial infarction
D Tousoulis, C Antoniades, E Bosinakou, M Kotsopoulou, C Tsoufis, ...
International journal of cardiology 115 (2), 203-207, 2007
862007
Quantitative analysis of carotid plaque vasa vasorum by CEUS and correlation with histology after endarterectomy
M Vavuranakis, F Sigala, DA Vrachatis, TG Papaioannou, K Filis, ...
Vasa 42 (3), 184-195, 2013
832013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20