Παρακολούθηση
Marilyn Walker
Marilyn Walker
Professor of Computer Science and Engineering, University of California Santa Cruz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucsc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Using linguistic cues for the automatic recognition of personality in conversation and text
F Mairesse, MA Walker, MR Mehl, RK Moore
Journal of artificial intelligence research 30, 457-500, 2007
13232007
PARADISE: A framework for evaluating spoken dialogue agents
MA Walker, DJ Litman, CA Kamm, A Abella
arXiv preprint cmp-lg/9704004, 1997
10641997
Centering theory in discourse
MA Walker, AK Joshi, EF Prince
Oxford University Press, 1998
5101998
Optimizing dialogue management with reinforcement learning: Experiments with the NJFun system
S Singh, D Litman, M Kearns, M Walker
Journal of Artificial Intelligence Research 16, 105-133, 2002
5052002
Japanese discourse and the process of centering
M Walker, M Iida, S Cote
Computational linguistics 20 (2), 193-231, 1994
3971994
Towards developing general models of usability with PARADISE
M Walker, C Kamm, D Litman
Natural Language Engineering 6 (3-4), 363-377, 2000
3452000
Towards Developing General Models of Usability with Paradise
M Walker, C Kamm, D Litman
Natural Language Engineering 1 (1), 000-000, 0
345*
Hand held computer control device
T Nitta, DB Jewell, MA Walker
US Patent 5,757,360, 1998
3341998
Mixed initiative in dialogue: An investigation into discourse segmentation
M Walker, S Whittaker
arXiv preprint cmp-lg/9504007, 1995
3291995
A Corpus for Research on Deliberation and Debate.
MA Walker, JEF Tree, P Anand, R Abbott, J King
LREC 12, 812-817, 2012
3202012
MATCH: An architecture for multimodal dialogue systems
M Johnston, S Bangalore, G Vasireddy, A Stent, P Ehlen, M Walker, ...
Proceedings of the 40th annual meeting of the Association for Computational …, 2002
3112002
Automated sentence planning in a task classification system
MA Walker, OC Rambow, M Rogati
US Patent 8,620,669, 2013
2962013
Reinforcement learning for spoken dialogue systems
S Singh, M Kearns, D Litman, M Walker
Advances in neural information processing systems 12, 1999
2951999
An application of reinforcement learning to dialogue strategy selection in a spoken dialogue system for email
MA Walker
Journal of Artificial Intelligence Research 12, 387-416, 2000
2722000
Stance classification using dialogic properties of persuasion
M Walker, P Anand, R Abbott, R Grant
Proceedings of the 2012 conference of the North American chapter of the …, 2012
2542012
Cats rule and dogs drool!: Classifying stance in online debate
P Anand, M Walker, R Abbott, JEF Tree, R Bowmani, M Minor
Proceedings of the 2nd Workshop on Computational Approaches to Subjectivity …, 2011
2532011
Quantitative and qualitative evaluation of darpa communicator spoken dialogue systems
M Walker, RJ Passonneau, JE Boland
Proceedings of the 39th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2001
2432001
Continuously variable control of animated on-screen characters
M Walker
US Patent 6,072,467, 2000
2392000
Centering in naturally occurring discourse: An overview
MA Walker, AK Joshi, EF Prince
Centering theory in discourse 128, 1998
2291998
PERSONAGE: Personality generation for dialogue
F Mairesse, M Walker
Proceedings of the 45th annual meeting of the association of computational …, 2007
2272007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20