Παρακολούθηση
Claudio Loconsole
Claudio Loconsole
Universitas Mercatorum
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimercatorum.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An EMG-controlled robotic hand exoskeleton for bilateral rehabilitation
D Leonardis, M Barsotti, C Loconsole, M Solazzi, M Troncossi, C Mazzotti, ...
IEEE transactions on haptics 8 (2), 140-151, 2015
2372015
A new gaze-BCI-driven control of an upper limb exoskeleton for rehabilitation in real-world tasks
A Frisoli, C Loconsole, D Leonardis, F Banno, M Barsotti, C Chisari, ...
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2012
2082012
Motion detection technology as a tool for cardiopulmonary resuscitation (CPR) quality training: a randomised crossover mannequin pilot study
F Semeraro, A Frisoli, C Loconsole, F Bannò, G Tammaro, G Imbriaco, ...
Resuscitation 84 (4), 501-507, 2013
672013
Kids (learn how to) save lives in the school with the serious game Relive
F Semeraro, A Frisoli, C Loconsole, N Mastronicola, F Stroppa, ...
Resuscitation 116, 27-32, 2017
612017
A full upper limb robotic exoskeleton for reaching and grasping rehabilitation triggered by MI-BCI
M Barsotti, D Leonardis, C Loconsole, M Solazzi, E Sotgiu, C Procopio, ...
2015 IEEE international conference on rehabilitation robotics (ICORR), 49-54, 2015
582015
A novel BCI-SSVEP based approach for control of walking in virtual environment using a convolutional neural network
V Bevilacqua, G Tattoli, D Buongiorno, C Loconsole, D Leonardis, ...
2014 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN), 4121-4128, 2014
582014
Fall detection in indoor environment with kinect sensor
V Bevilacqua, N Nuzzolese, D Barone, M Pantaleo, M Suma, ...
2014 IEEE International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and …, 2014
572014
An EMG-based approach for on-line predicted torque control in robotic-assisted rehabilitation
C Loconsole, S Dettori, A Frisoli, CA Avizzano, M Bergamasco
2014 IEEE Haptics Symposium (HAPTICS), 181-186, 2014
512014
Real-time emotion recognition novel method for geometrical facial features extraction
C Loconsole, CR Miranda, G Augusto, A Frisoli, V Orvalho
2014 International Conference on Computer Vision Theory and Applications …, 2014
402014
A new bounded jerk on-line trajectory planning for mimicking human movements in robot-aided neurorehabilitation
A Frisoli, C Loconsole, R Bartalucci, M Bergamasco
Robotics and Autonomous Systems 61 (4), 404-415, 2013
352013
A new Kinect-based guidance mode for upper limb robot-aided neurorehabilitation
C Loconsole, F Banno, A Frisoli, M Bergamasco
2012 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2012
342012
An emg-based robotic hand exoskeleton for bilateral training of grasp
C Loconsole, D Leonardis, M Barsotti, M Solazzi, A Frisoli, M Bergamasco, ...
2013 World Haptics Conference (WHC), 537-542, 2013
332013
A model-free technique based on computer vision and sEMG for classification in Parkinson’s disease by using computer-assisted handwriting analysis
C Loconsole, GD Cascarano, A Brunetti, GF Trotta, G Losavio, ...
Pattern Recognition Letters 121, 28-36, 2019
292019
Relive: a serious game to learn how to save lives
F Semeraro, A Frisoli, G Ristagno, C Loconsole, L Marchetti, A Scapigliati, ...
Resuscitation 85 (7), e109-e110, 2014
262014
New generation emerging technologies for neurorehabilitation and motor assistance
A Frisoli, M Solazzi, C Loconsole, M Barsotti
Acta Myologica 35 (3), 141, 2016
232016
A robot-assisted neuro-rehabilitation system for post-stroke patients’ motor skill evaluation with ALEx exoskeleton
F Stroppa, C Loconsole, S Marcheschi, A Frisoli
Converging Clinical and Engineering Research on Neurorehabilitation II, 501-505, 2017
202017
An interaction torque control improving human force estimation of the rehab-exos exoskeleton
M Solazzi, M Abbrescia, R Vertechy, C Loconsole, V Bevilacqua, A Frisoli
2014 IEEE Haptics Symposium (HAPTICS), 187-193, 2014
202014
Computer vision and EMG-based handwriting analysis for classification in Parkinson’s disease
C Loconsole, GF Trotta, A Brunetti, J Trotta, A Schiavone, SI Tatò, ...
International Conference on Intelligent Computing, 493-503, 2017
192017
Real-time emotion recognition: an improved hybrid approach for classification performance
C Loconsole, D Chiaradia, V Bevilacqua, A Frisoli
International Conference on Intelligent Computing, 320-331, 2014
192014
Pedestrian indoor navigation system using inertial measurement unit
M Banitalebi Dehkordi, A Frisoli, E Sotgiu, C Loconsole
International Journal of Sensor Networks and Data Communications 3 (1), 2014
192014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20