Παρακολούθηση
Nikos Hatziargyriou
Nikos Hatziargyriou
National Technical University of Athens, School of Electrical and Computer Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα power.ece.ntua.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Definition and classification of power system stability IEEE/CIGRE joint task force on stability terms and definitions
P Kundur, J Paserba, V Ajjarapu, G Andersson, A Bose, C Canizares, ...
IEEE transactions on Power Systems 19 (3), 1387-1401, 2004
48682004
Microgrids
N Hatziargyriou, H Asano, R Iravani, C Marnay
IEEE power and energy magazine 5 (4), 78-94, 2007
4855*2007
Trends in microgrid control
DE Olivares, A Mehrizi-Sani, AH Etemadi, CA Cañizares, R Iravani, ...
IEEE Transactions on smart grid 5 (4), 1905-1919, 2014
34672014
Microgrids management
F Katiraei, R Iravani, N Hatziargyriou, A Dimeas
IEEE power and energy magazine 6 (3), 54-65, 2008
22952008
Integrating distributed generation into electric power systems: A review of drivers, challenges and opportunities
JAP Lopes, N Hatziargyriou, J Mutale, P Djapic, N Jenkins
Electric power systems research 77 (9), 1189-1203, 2007
18832007
Causes of the 2003 major grid blackouts in North America and Europe, and recommended means to improve system dynamic performance
G Andersson, P Donalek, R Farmer, N Hatziargyriou, I Kamwa, P Kundur, ...
IEEE transactions on Power Systems 20 (4), 1922-1928, 2005
17042005
Centralized control for optimizing microgrids operation
AG Tsikalakis, ND Hatziargyriou
2011 IEEE power and energy society general meeting, 1-8, 2011
16742011
Multi-agent systems for power engineering applications—Part I: Concepts, approaches, and technical challenges
SDJ McArthur, EM Davidson, VM Catterson, AL Dimeas, ND Hatziargyriou, ...
IEEE Transactions on Power systems 22 (4), 1743-1752, 2007
14622007
Operation of a multiagent system for microgrid control
AL Dimeas, ND Hatziargyriou
IEEE Transactions on Power systems 20 (3), 1447-1455, 2005
14242005
Optimal distributed generation placement in power distribution networks: models, methods, and future research
PS Georgilakis, ND Hatziargyriou
IEEE Transactions on power systems 28 (3), 3420-3428, 2013
10652013
Making microgrids work
B Kroposki, R Lasseter, T Ise, S Morozumi, S Papathanassiou, ...
IEEE power and energy magazine 6 (3), 40-53, 2008
9502008
Definition and classification of power system stability–revisited & extended
N Hatziargyriou, J Milanovic, C Rahmann, V Ajjarapu, C Canizares, ...
IEEE Transactions on Power Systems 36 (4), 3271-3281, 2020
8372020
An advanced statistical method for wind power forecasting
G Sideratos, ND Hatziargyriou
IEEE Transactions on power systems 22 (1), 258-265, 2007
7932007
Multi-agent systems for power engineering applications—Part II: Technologies, standards, and tools for building multi-agent systems
SDJ McArthur, EM Davidson, VM Catterson, AL Dimeas, ND Hatziargyriou, ...
IEEE Transactions on power systems 22 (4), 1753-1759, 2007
7162007
Metrics and quantification of operational and infrastructure resilience in power systems
M Panteli, P Mancarella, DN Trakas, E Kyriakides, ND Hatziargyriou
IEEE Transactions on Power Systems 32 (6), 4732-4742, 2017
7062017
A benchmark low voltage microgrid network
S Papathanassiou, N Hatziargyriou, K Strunz
Proceedings of the CIGRE symposium: power systems with dispersed generation 1, 8, 2005
6912005
Microgrid stability definitions, analysis, and examples
M Farrokhabadi, CA Cañizares, JW Simpson-Porco, E Nasr, L Fan, ...
IEEE Transactions on Power Systems 35 (1), 13-29, 2019
6762019
Real-world microgrids-an overview
M Barnes, J Kondoh, H Asano, J Oyarzabal, G Ventakaramanan, ...
2007 IEEE International Conference on System of Systems Engineering, 1-8, 2007
5652007
Distributed and decentralized voltage control of smart distribution networks: Models, methods, and future research
KE Antoniadou-Plytaria, IN Kouveliotis-Lysikatos, PS Georgilakis, ...
IEEE Transactions on smart grid 8 (6), 2999-3008, 2017
5162017
A review of power distribution planning in the modern power systems era: Models, methods and future research
PS Georgilakis, ND Hatziargyriou
Electric Power Systems Research 121, 89-100, 2015
5142015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20