Παρακολούθηση
Marjan Sirjani
Marjan Sirjani
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mdh.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modeling component connectors in Reo by constraint automata
C Baier, M Sirjani, F Arbab, J Rutten
Science of computer programming 61 (2), 75-113, 2006
3832006
Modeling and verification of reactive systems using Rebeca
M Sirjani, A Movaghar, A Shali, FS De Boer
Fundamenta Informaticae 63 (4), 385-410, 2004
2082004
A survey of active object languages
FD Boer, V Serbanescu, R Hähnle, L Henrio, J Rochas, CC Din, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 50 (5), 1-39, 2017
1432017
Modeling component connectors in Reo by constraint automata
F Arbab, C Baier, J Rutten, M Sirjani
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 97, 25-46, 2004
1032004
Modelling and simulation of asynchronous real-time systems using Timed Rebeca
AH Reynisson, M Sirjani, L Aceto, M Cimini, A Jafari, A Ingólfsdóttir, ...
Science of Computer Programming 89, 41-68, 2014
922014
Ten years of analyzing actors: Rebeca experience
M Sirjani, MM Jaghoori
Formal Modeling: Actors, Open Systems, Biological Systems: Essays Dedicated …, 2011
792011
Formal modeling of evolving self-adaptive systems
N Khakpour, S Jalili, C Talcott, M Sirjani, M Mousavi
Science of Computer Programming 78 (1), 3-26, 2012
612012
Timed Rebeca schedulability and deadlock freedom analysis using bounded floating time transition system
E Khamespanah, M Sirjani, ZS Kaviani, R Khosravi, MJ Izadi
Science of Computer Programming 98, 184-204, 2015
492015
Rebeca: Theory, applications, and tools
M Sirjani
International Symposium on Formal Methods for Components and Objects, 102-126, 2006
472006
What good are models?
EA Lee, M Sirjani
Formal Aspects of Component Software: 15th International Conference, FACS …, 2018
462018
Formal semantics and analysis of component connectors in Reo
MR Mousavi, M Sirjani, F Arbab
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 154 (1), 83-99, 2006
452006
Schedulability of asynchronous real-time concurrent objects
MM Jaghoori, FS de Boer, T Chothia, M Sirjani
The Journal of Logic and Algebraic Programming 78 (5), 402-416, 2009
442009
Synthesis of Reo circuits for implementation of component-connector automata specifications
F Arbab, C Baier, F De Boer, J Rutten, M Sirjani
Coordination Models and Languages: 7th International Conference …, 2005
432005
Symmetry and partial order reduction techniques in model checking Rebeca
MM Jaghoori, M Sirjani, MR Mousavi, E Khamespanah, A Movaghar
Acta Informatica 47, 33-66, 2010
422010
Formal analysis of policy-based self-adaptive systems
N Khakpour, R Khosravi, M Sirjani, S Jalili
Proceedings of the 2010 ACM Symposium on Applied Computing, 2536-2543, 2010
412010
Modere: The model-checking engine of Rebeca
MM Jaghoori, A Movaghar, M Sirjani
Proceedings of the 2006 ACM symposium on Applied computing, 1810-1815, 2006
412006
Bounded rational search for on-the-fly model checking of LTL properties
R Behjati, M Sirjani, M Nili Ahmadabadi
Fundamentals of Software Engineering: Third IPM International Conference …, 2010
402010
Ptrebeca: Modeling and analysis of distributed and asynchronous systems
A Jafari, E Khamespanah, M Sirjani, H Hermanns, M Cimini
Science of Computer Programming 128, 22-50, 2016
352016
PobSAM: policy-based managing of actors in self-adaptive systems
N Khakpour, S Jalili, C Talcott, M Sirjani, MR Mousavi
Electronic Notes in Theoretical Computer Science 263, 129-143, 2010
342010
Modular Verification of a Component-Based Actor Language.
M Sirjani, FS de Boer, A Movaghar-Rahimabadi
J. Univers. Comput. Sci. 11 (10), 1695-1717, 2005
342005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20