Παρακολούθηση
Martinez-Padilla J
Martinez-Padilla J
ARAID - Senior researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ipe.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cattle grazing, raptor abundance and small mammal communities in Mediterranean grasslands
I Torre, M Díaz, J Martínez-Padilla, R Bonal, J Vinuela, JA Fargallo
Basic and Applied Ecology 8 (6), 565-575, 2007
1332007
Sex and testosterone effects on growth, immunity and melanin coloration of nestling Eurasian kestrels
JA Fargallo, J MARTÍNEZ‐PADILLA, A TOLEDANO‐DÍAZ, ...
Journal of Animal Ecology 76 (1), 201-209, 2007
1162007
Parasites, testosterone and honest carotenoid-based signalling of health
F Mougeot, L Pérez-Rodríguez, J Martínez-Padilla, F Leckie, SM Redpath
Functional Ecology, 886-898, 2007
1142007
Physiological stress mediates the honesty of social signals
GR Bortolotti, F Mougeot, J Martinez-Padilla, LMI Webster, SB Piertney
PLoS One 4 (3), e4983, 2009
1102009
Honest sexual signalling mediated by parasite and testosterone effects on oxidative balance
F Mougeot, J Martínez-Padilla, LMI Webster, JD Blount, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 276 (1659), 1093, 2009
1022009
Nematode parasites reduce carotenoid-based signalling in male red grouse
J Martínez-Padilla, F Mougeot, L Pérez-Rodríguez, GR Bortolotti
Biology Letters 3 (2), 161-164, 2007
1012007
Physiological stress links parasites to carotenoid‐based colour signals
F Mougeot, J Martínez‐Padilla, GR Bortolotti, LMI Webster, SB Piertney
Journal of Evolutionary biology 23 (3), 643-650, 2010
972010
Oxidative stress and the effect of parasites on a carotenoid-based ornament
F Mougeot, J Martínez-Padilla, JD Blount, L Pérez-Rodríguez, ...
Journal of Experimental Biology 213 (3), 400, 2010
842010
Kestrel-prey dynamic in a Mediterranean region: the effect of generalist predation and climatic factors
JA Fargallo, J Martinez-Padilla, J Vinuela, G Blanco, I Torre, P Vergara, ...
PLoS One 4 (2), e4311, 2009
772009
Heritability of fear of humans in urban and rural populations of a bird species
M Carrete, J Martínez-Padilla, S Rodríguez-Martínez, N Rebolo-Ifrán, ...
Scientific reports 6 (1), 31060, 2016
722016
Within‐brood size differences, sex and parasites determine blood stress protein levels in Eurasian Kestrel nestlings
J MARTÍNEZ‐PADILLA, J Martínez, JA Dávila, S Merino, J Moreno, ...
Functional Ecology 18 (3), 426-434, 2004
722004
Prevalence and intensity of blood and intestinal parasites in a field population of a Mediterranean lizard, Lacerta lepida
L Amo, JA Fargallo, J Martinez-Padilla, J Millán, P López, J Martín
Parasitology Research 96, 413-417, 2005
682005
Carotenoid-based colouration and ultraviolet reflectance of the sexual ornaments of grouse
F Mougeot, J Martinez-Padilla, L Pérez-Rodríguez, GR Bortolotti
Behavioral Ecology and Sociobiology 61 (5), 741-751, 2007
672007
Foraging activity and use of space by Lesser Kestrel Falco naumanni in relation to agrarian management in central Spain
JT Garcia, MB Morales, J Martinez, L Iglesias, EG De La Morena, ...
Bird Conservation International 16 (1), 83-95, 2006
662006
Insights into population ecology from long‐term studies of red grouse Lagopus lagopus scoticus
J Martínez‐Padilla, SM Redpath, M Zeineddine, F Mougeot
Journal of Animal Ecology 83 (1), 85-98, 2014
622014
Multivariate heredity of melanin-based coloration, body mass and immunity
SY Kim, JA Fargallo, P Vergara, J Martínez-Padilla
Heredity 111 (2), 139-146, 2013
562013
Mass provisioning to different‐sex eggs within the laying sequence: consequences for adjustment of reproductive effort in a sexually dimorphic bird
G Blanco, J Martínez‐Padilla, D Serrano, JA Dávila, J Viñuela
Journal of Animal Ecology 72 (5), 831-838, 2003
552003
Testing the interactive effects of testosterone and parasites on carotenoid‐based ornamentation in a wild bird
J Martínez‐Padilla, F Mougeot, LMI Webster, L Pérez‐Rodríguez, ...
Journal of Evolutionary Biology 23 (5), 902-913, 2010
512010
The condition dependence of a secondary sexual trait is stronger under high parasite infection level
P Vergara, F Mougeot, J Martínez-Padilla, F Leckie, SM Redpath
Behavioral Ecology 23 (3), 502-511, 2012
502012
Environmental heterogeneity influences the reliability of secondary sexual traits as condition indicators
P Vergara, J MARTINEZ‐PADILLA, F Mougeot, F Leckie, SM Redpath
Journal of Evolutionary Biology, 2012
472012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20