Παρακολούθηση
Goele Pipeleers
Goele Pipeleers
KU Leuven, Mechanical engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kuleuven.be - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Extended LMI characterizations for stability and performance of linear systems
G Pipeleers, B Demeulenaere, J Swevers, L Vandenberghe
Systems & Control Letters 58 (7), 510-518, 2009
2642009
A data-driven constrained norm-optimal iterative learning control framework for LTI systems
P Janssens, G Pipeleers, J Swevers
IEEE Transactions on Control Systems Technology 21 (2), 546-551, 2012
1882012
Robust high-order repetitive control: Optimal performance trade-offs
G Pipeleers, B Demeulenaere, J De Schutter, J Swevers
Automatica 44 (10), 2628-2634, 2008
1742008
Spline-based motion planning for autonomous guided vehicles in a dynamic environment
T Mercy, R Van Parys, G Pipeleers
IEEE Transactions on Control Systems Technology 26 (6), 2182-2189, 2017
1582017
Embedded nonlinear model predictive control for obstacle avoidance using PANOC
A Sathya, P Sopasakis, R Van Parys, A Themelis, G Pipeleers, P Patrinos
2018 European control conference (ECC), 1523-1528, 2018
1072018
Time-Optimal Path Following for Robots With Convex--Concave Constraints Using Sequential Convex Programming
F Debrouwere, W Van Loock, G Pipeleers, QT Dinh, M Diehl, ...
IEEE Transactions on Robotics 29 (6), 1485-1495, 2013
912013
Accurate motion control of xy high-speed linear drives using friction model feedforward and cutting forces estimation
Z Jamaludin, H Van Brussel, G Pipeleers, J Swevers
CIRP annals 57 (1), 403-406, 2008
902008
Distributed MPC for multi-vehicle systems moving in formation
R Van Parys, G Pipeleers
Robotics and Autonomous Systems 97, 144-152, 2017
852017
Gain-scheduled controller design: illustration on an overhead crane
K Zavari, G Pipeleers, J Swevers
IEEE Transactions on Industrial Electronics 61 (7), 3713-3718, 2014
822014
Robust monotonic convergent iterative learning control
TD Son, G Pipeleers, J Swevers
IEEE Transactions on Automatic Control 61 (4), 1063-1068, 2015
762015
A physiology based inverse dynamic analysis of human gait: potential and perspectives
F De Groote, G Pipeleers, I Jonkers, B Demeulenaere, C Patten, ...
Computer methods in biomechanics and biomedical engineering 12 (5), 563-574, 2009
702009
Real-time motion planning in the presence of moving obstacles
T Mercy, W Van Loock, G Pipeleers
2016 European Control Conference (ECC), 1586-1591, 2016
512016
Time-optimal quadrotor flight
W Van Loock, G Pipeleers, J Swevers
2013 European Control Conference (ECC), 1788-1792, 2013
482013
Two-time-scale control of a multirotor aircraft for suspended load transportation
EL de Angelis, F Giulietti, G Pipeleers
Aerospace Science and Technology 84, 193-203, 2019
442019
Unified Analysis of Iterative Learning and Repetitive Controllers in Trial Domain
G Pipeleers, L Moore
IEEE Transactions on Automatic Control, 1-1, 2014
432014
Generalized KYP lemma with real data
G Pipeleers, L Vandenberghe
IEEE Transactions on Automatic Control 56 (12), 2942-2946, 2011
422011
Online distributed motion planning for multi-vehicle systems
R Van Parys, G Pipeleers
2016 European Control Conference (ECC), 1580-1585, 2016
412016
A penalty method based approach for autonomous navigation using nonlinear model predictive control
B Hermans, P Patrinos, G Pipeleers
IFAC-PapersOnLine 51 (20), 234-240, 2018
382018
B-spline parameterized optimal motion trajectories for robotic systems with guaranteed constraint satisfaction
W Van Loock, G Pipeleers, J Swevers
Mechanical Sciences 6 (2), 163-171, 2015
382015
Distributed model predictive formation control with inter-vehicle collision avoidance
R Van Parys, G Pipeleers
2017 11th Asian Control Conference (ASCC), 2399-2404, 2017
362017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20