Παρακολούθηση
Arif I. Sarwat
Arif I. Sarwat
Eminent Scholar Chaired Professor, Electrical & Computer Engineering Florida International
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fiu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey on low latency towards 5G: RAN, core network and caching solutions
I Parvez, A Rahmati, I Guvenc, AI Sarwat, H Dai
IEEE Communications Surveys & Tutorials 20 (4), 3098-3130, 2018
6702018
A novel multi-time-scale modeling for electric power demand forecasting: From short-term to medium-term horizon
KG Boroojeni, MH Amini, S Bahrami, SS Iyengar, AI Sarwat, ...
Electric Power Systems Research 142, 58-73, 2017
2012017
Allocation of electric vehicles' parking lots in distribution network
MH Amini, A Islam
ISGT 2014, 1-5, 2014
1282014
Stochastic games for power grid protection against coordinated cyber-physical attacks
L Wei, AI Sarwat, W Saad, S Biswas
IEEE Transactions on Smart Grid 9 (2), 684-694, 2016
1132016
Future challenges and mitigation methods for high photovoltaic penetration: A survey
TO Olowu, A Sundararajan, M Moghaddami, AI Sarwat
Energies 11 (7), 1782, 2018
1012018
Machine learning techniques in wireless sensor network based precision agriculture
Y Mekonnen, S Namuduri, L Burton, A Sarwat, S Bhansali
Journal of the Electrochemical Society 167 (3), 037522, 2019
972019
Overview of technical specifications for grid-connected photovoltaic systems
A Anzalchi, A Sarwat
Energy conversion and management 152, 312-327, 2017
932017
A review of cathode and anode materials for lithium-ion batteries
Y Mekonnen, A Sundararajan, AI Sarwat
SoutheastCon 2016, 1-6, 2016
872016
Weather-based interruption prediction in the smart grid utilizing chronological data
AI Sarwat, M Amini, A Domijan, A Damnjanovic, F Kaleem
Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 4 (2), 1-8, 2016
772016
Single-stage three-phase AC–AC matrix converter for inductive power transfer systems
M Moghaddami, A Anzalchi, AI Sarwat
IEEE Transactions on Industrial Electronics 63 (10), 6613-6622, 2016
642016
Survey on synchrophasor data quality and cybersecurity challenges, and evaluation of their interdependencies
A Sundararajan, T Khan, A Moghadasi, AI Sarwat
Journal of Modern Power Systems and Clean Energy 7 (3), 449-467, 2019
632019
A comprehensive review of low-voltage-ride-through methods for fixed-speed wind power generators
A Moghadasi, A Sarwat, JM Guerrero
Renewable and sustainable energy reviews 55, 823-839, 2016
632016
Resilient control design for load frequency control system under false data injection attacks
A Abbaspour, A Sargolzaei, P Forouzannezhad, KK Yen, AI Sarwat
IEEE Transactions on Industrial Electronics 67 (9), 7951-7962, 2019
562019
Smart grid security: Threats, challenges, and solutions
A Sanjab, W Saad, I Guvenc, A Sarwat, S Biswas
arXiv preprint arXiv:1606.06992, 2016
552016
A new topology of higher order power filter for single-phase grid-tied voltage-source inverters
A Anzalchi, M Moghaddami, A Moghaddasi, AI Sarwat, AK Rathore
IEEE transactions on industrial electronics 63 (12), 7511-7522, 2016
492016
A review of wireless and PLC propagation channel characteristics for smart grid environments
S Güzelgöz, H Arslan, A Islam, A Domijan
Journal of Electrical and Computer Engineering 2011, 2011
472011
A survey on security assessment of metering infrastructure in smart grid systems
A Anzalchi, A Sarwat
SoutheastCon 2015, 1-4, 2015
452015
Securing metering infrastructure of smart grid: A machine learning and localization based key management approach
I Parvez, AI Sarwat, L Wei, A Sundararajan
Energies 9 (9), 691, 2016
432016
RSS based loop-free compass routing protocol for data communication in advanced metering infrastructure (AMI) of Smart Grid
I Parvez, M Jamei, A Sundararajan, AI Sarwat
2014 IEEE Symposium on Computational Intelligence Applications in Smart Grid …, 2014
432014
Reduction of stray loss in power transformers using horizontal magnetic wall shunts
M Moghaddami, AI Sarwat, F De Leon
IEEE Transactions on magnetics 53 (2), 1-7, 2016
422016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20