Παρακολούθηση
Robert Bourge
Robert Bourge
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uab.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A comparison of continuous intravenous epoprostenol (prostacyclin) with conventional therapy for primary pulmonary hypertension
RJ Barst, LJ Rubin, WA Long, MD McGoon, S Rich, DB Badesch, ...
New England Journal of Medicine 334 (5), 296-301, 1996
32461996
Continuous subcutaneous infusion of treprostinil, a prostacyclin analogue, in patients with pulmonary arterial hypertension: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial
G Simonneau, RJ Barst, N Galie, R Naeije, S Rich, RC Bourge, A Keogh, ...
American journal of respiratory and critical care medicine 165 (6), 800-804, 2002
17372002
Wireless pulmonary artery haemodynamic monitoring in chronic heart failure: a randomised controlled trial
WT Abraham, PB Adamson, RC Bourge, MF Aaron, MR Costanzo, ...
The Lancet 377 (9766), 658-666, 2011
14592011
Continuous intravenous epoprostenol for pulmonary hypertension due to the scleroderma spectrum of disease: a randomized, controlled trial
DB Badesch, VF Tapson, MD McGoon, BH Brundage, LJ Rubin, ...
Annals of internal medicine 132 (6), 425-434, 2000
13912000
Intravenous nesiritide, a natriuretic peptide, in the treatment of decompensated congestive heart failure
WS Colucci, U Elkayam, DP Horton, WT Abraham, RC Bourge, ...
New England Journal of Medicine 343 (4), 246-253, 2000
13632000
Short-term intravenous milrinone for acute exacerbation of chronic heart failure: a randomized controlled trial
MS Cuffe, RM Califf, KF Adams Jr, R Benza, R Bourge, WS Colucci, ...
Jama 287 (12), 1541-1547, 2002
13002002
Transition from chronic compensated to acute decompensated heart failure: pathophysiological insights obtained from continuous monitoring of intracardiac pressures
MR Zile, TD Bennett, M St. John Sutton, YK Cho, PB Adamson, MF Aaron, ...
Circulation 118 (14), 1433-1441, 2008
877*2008
A dose-dependent increase in mortality with vesnarinone among patients with severe heart failure
JN Cohn, SO Goldstein, BH Greenberg, BH Lorell, RC Bourge, BE Jaski, ...
New England Journal of Medicine 339 (25), 1810-1816, 1998
7511998
A randomized active-controlled trial of mycophenolate mofetil in heart transplant recipients1
J Kobashigawa, L Miller, D Renlund, R Mentzer, E Alderman, R Bourge, ...
Transplantation 66 (4), 507-515, 1998
7061998
Consensus recommendations for the management of chronic heart failure: Introduction
M Packer, JN Cohn, WT Abraham, WS Colucci, MB Fowler, BH Greenberg, ...
American Journal of Cardiology 83 (2 A), 1A-38A, 1999
6911999
Imatinib mesylate as add-on therapy for pulmonary arterial hypertension: results of the randomized IMPRES study
MM Hoeper, RJ Barst, RC Bourge, J Feldman, AE Frost, N Galié, ...
Circulation 127 (10), 1128-1138, 2013
5672013
Randomized controlled trial of an implantable continuous hemodynamic monitor in patients with advanced heart failure: the COMPASS-HF study
RC Bourge, WT Abraham, PB Adamson, MF Aaron, JM Aranda, ...
Journal of the American College of Cardiology 51 (11), 1073-1079, 2008
5322008
Heart transplant coronary artery disease detected by coronary angiography: a multiinstitutional study of preoperative donor and recipient risk factors. Cardiac Transplant …
MR Costanzo, DC Naftel, MR Pritzker, JK Heilman 3rd, JP Boehmer, ...
The Journal of heart and lung transplantation: the official publication of …, 1998
5241998
Selection and treatment of candidates for heart transplantation: a statement for health professionals from the Committee on Heart Failure and Cardiac Transplantation of the …
MR Costanzo, S Augustine, R Bourge, M Bristow, JB O’Connell, D Driscoll, ...
Circulation 92 (12), 3593-3612, 1995
5201995
Sustained efficacy of pulmonary artery pressure to guide adjustment of chronic heart failure therapy: complete follow-up results from the CHAMPION randomised trial
WT Abraham, LW Stevenson, RC Bourge, JA Lindenfeld, JG Bauman, ...
The Lancet 387 (10017), 453-461, 2016
4772016
Heart failure, chronic diuretic use, and increase in mortality and hospitalization: an observational study using propensity score methods
A Ahmed, A Husain, TE Love, G Gambassi, LJ Dell'Italia, GS Francis, ...
European heart journal 27 (12), 1431-1439, 2006
4672006
BG9719 (CVT-124), an A1 Adenosine Receptor Antagonist, Protects Against the Decline in Renal Function Observed With Diuretic Therapy
SS Gottlieb, DC Brater, I Thomas, E Havranek, R Bourge, S Goldman, ...
Circulation 105 (11), 1348-1353, 2002
4302002
Effects of long-term infusion of prostacyclin (epoprostenol) on echocardiographic measures of right ventricular structure and function in primary pulmonary hypertension
AL Hinderliter, PW Willis IV, RJ Barst, S Rich, LJ Rubin, DB Badesch, ...
Circulation 95 (6), 1479-1486, 1997
4251997
Effects of tezosentan on symptoms and clinical outcomes in patients with acute heart failure: the VERITAS randomized controlled trials
JJV McMurray, JR Teerlink, G Cotter, RC Bourge, JGF Cleland, ...
Jama 298 (17), 2009-2019, 2007
3872007
Wireless pulmonary artery pressure monitoring guides management to reduce decompensation in heart failure with preserved ejection fraction
PB Adamson, WT Abraham, RC Bourge, MR Costanzo, A Hasan, ...
Circulation: Heart Failure 7 (6), 935-944, 2014
3662014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20