Παρακολούθηση
Esben Skovsen
Esben Skovsen
Associate Professor, Dep. Materials and Production, Physics and Materials section
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mp.aau.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lifetime and diffusion of singlet oxygen in a cell
E Skovsen, JW Snyder, JDC Lambert, PR Ogilby
The Journal of Physical Chemistry B 109 (18), 8570-8573, 2005
4532005
Two-photon photosensitized production of singlet oxygen in water
PK Frederiksen, SP McIlroy, CB Nielsen, L Nikolajsen, E Skovsen, ...
Journal of the American Chemical Society 127 (1), 255-269, 2005
2152005
Optical detection of singlet oxygen from single cells
JW Snyder, E Skovsen, JDC Lambert, L Poulsen, PR Ogilby
Physical Chemistry Chemical Physics 8 (37), 4280-4293, 2006
1522006
Subcellular, time-resolved studies of singlet oxygen in single cells
JW Snyder, E Skovsen, JDC Lambert, PR Ogilby
Journal of the American Chemical Society 127 (42), 14558-14559, 2005
1322005
Singlet oxygen microscope: from phase-separated polymers to single biological cells
JW Snyder, I Zebger, Z Gao, L Poulsen, PK Frederiksen, E Skovsen, ...
Accounts of chemical research 37 (11), 894-901, 2004
872004
Role of solvent, pH, and molecular size in excited-state deactivation of key eumelanin building blocks: implications for melanin pigment photostability
M Gauden, A Pezzella, L Panzella, MT Neves-Petersen, E Skovsen, ...
Journal of the American Chemical Society 130 (50), 17038-17043, 2008
842008
Imaging and control of interfering wave packets in a dissociating molecule
E Skovsen, M Machholm, T Ejdrup, J Thøgersen, H Stapelfeldt
Physical review letters 89 (13), 133004, 2002
732002
Flash photolysis of cutinase: identification and decay kinetics of transient intermediates formed upon UV excitation of aromatic residues
MT Neves-Petersen, S Klitgaard, T Pascher, E Skovsen, T Polivka, ...
Biophysical journal 97 (1), 211-226, 2009
662009
Two‐photon singlet oxygen microscopy: The challenges of working with single cells
E Skovsen, JW Snyder, PR Ogilby
Photochemistry and photobiology 82 (5), 1187-1197, 2006
562006
Photodissociation of laser aligned iodobenzene: Towards selective photoexcitation
MD Poulsen, E Skovsen, H Stapelfeldt
The Journal of chemical physics 117 (5), 2097-2102, 2002
532002
Quantum state tomography of dissociating molecules
E Skovsen, H Stapelfeldt, S Juhl, K Mølmer
Physical review letters 91 (9), 090406, 2003
472003
Release of antimicrobial peptides from electrospun nanofibres as a drug delivery system
THB Eriksen, E Skovsen, P Fojan
Journal of biomedical nanotechnology 9 (3), 492-498, 2013
462013
Light‐induced immobilisation of biomolecules as an attractive alternative to microdroplet dispensing‐based arraying technologies
M Duroux, E Skovsen, MT Neves‐Petersen, L Duroux, L Gurevich, ...
Proteomics 7 (19), 3491-3499, 2007
392007
Pore size dependence of diffuse light scattering from anodized aluminum solar cell backside reflectors
YC Tsao, T Søndergaard, E Skovsen, L Gurevich, K Pedersen, ...
Optics express 21 (101), A84-A95, 2013
312013
Surface plasmon polariton generation by light scattering off aligned organic nanofibers
E Skovsen, T Søndergaard, J Fiutowski, HG Rubahn, K Pedersen
JOSA B 29 (2), 249-256, 2012
182012
Photonic immobilization of high‐density protein arrays using Fourier optics
E Skovsen, AB Kold, MT Neves‐Petersen, SB Petersen
Proteomics 9 (15), 3945-3948, 2009
172009
Near-field electrospinning of dielectric-loaded surface plasmon polariton waveguides
G Biagi, T Holmgaard, E Skovsen
Optics express 21 (4), 4355-4360, 2013
142013
Biophysical properties of phenyl succinic acid derivatised hyaluronic acid
MT Neves-Petersen, S Klitgaard, E Skovsen, SB Petersen, K Tømmeraas, ...
Journal of fluorescence 20 (2), 483-492, 2010
132010
Conical versus Gaussian terahertz emission from two-color laser-induced air plasma filaments
CB Sørensen, L Guiramand, J Degert, M Tondusson, E Skovsen, E Freysz, ...
Optics Letters 45 (7), 2132-2135, 2020
122020
Local excitation of surface plasmon polaritons by second-harmonic generation in crystalline organic nanofibers
E Skovsen, T Søndergaard, J Fiutowski, P Simesen, A Osadnik, A Lützen, ...
Optics Express 20 (15), 16715-16725, 2012
122012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20