Παρακολούθηση
Anastasios Kyrillidis
Anastasios Kyrillidis
Assistant Professor, Computer Science Department, Rice University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rice.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dropping convexity for faster semi-definite optimization
S Bhojanapalli, A Kyrillidis, S Sanghavi
Conference on Learning Theory, 530-582, 2016
1762016
Multi-way compressed sensing for sparse low-rank tensors
ND Sidiropoulos, A Kyrillidis
IEEE Signal Processing Letters, 1-1, 2012
1612012
Non-square matrix sensing without spurious local minima via the Burer-Monteiro approach
D Park, A Kyrillidis, C Caramanis, S Sanghavi
Artificial Intelligence and Statistics, pp. 65-74, 2016
1542016
Finding low-rank solutions via non-convex matrix factorization, efficiently and provably
D Park, A Kyrillidis, C Caramanis, S Sanghavi
SIAM Journal on Imaging Sciences 11 (4), 2165–2204, 2018
145*2018
Sparse projections onto the simplex
A Kyrillidis, S Becker, V Cevher, C Koch
Proceedings of The 30th International Conference on Machine Learning 28, 235–243, 2012
105*2012
Composite self-concordant minimization.
Q Tran-Dinh, A Kyrillidis, V Cevher
J. Mach. Learn. Res. 16 (1), 371-416, 2015
952015
Provable deterministic leverage score sampling
D Papailiopoulos, A Kyrillidis, C Boutsidis
Proceedings of the 20th ACM SIGKDD international conference on Knowledge …, 2014
842014
Matrix recipes for hard thresholding methods
A Kyrillidis, V Cevher
Journal of Mathematical Imaging and Vision, 2012
842012
Provable compressed sensing quantum state tomography via non-convex methods
A Kyrillidis, A Kalev, D Park, S Bhojanapalli, C Caramanis, S Sanghavi
npj Quantum Information 4 (1), 36, 2018
67*2018
Recipes on hard thresholding methods
A Kyrillidis, V Cevher
2011 4th IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi …, 2011
532011
Combinatorial selection and least absolute shrinkage via the CLASH algorithm
A Kyrillidis, V Cevher
2012 IEEE International Symposium on Information Theory Proceedings, 2216-2220, 2012
49*2012
Group-sparse model selection: Hardness and relaxations
L Baldassarre, N Bhan, V Cevher, A Kyrillidis, S Satpathi
IEEE Transactions on Information Theory 62 (11), 6508-6534, 2016
382016
Sparse PCA via Bipartite Matchings
M Asteris, D Papailiopoulos, A Kyrillidis, A Dimakis
Neural Information Processing Systems 2015 28, 1-9, 2015
362015
Mlsys: The new frontier of machine learning systems
A Ratner, D Alistarh, G Alonso, DG Andersen, P Bailis, S Bird, N Carlini, ...
arXiv preprint arXiv:1904.03257, 2019
352019
IHT dies hard: Provable accelerated iterative hard thresholding
R Khanna, A Kyrillidis
Proceedings of the Twenty-First International Conference on Artificial …, 2017
332017
Statistical inference using SGD
T Li, L Liu, A Kyrillidis, C Caramanis
Thirty-Second AAAI Conference on Artificial Intelligence, 3571-3578, 2017
332017
A proximal Newton framework for composite minimization: Graph learning without Cholesky decompositions and matrix inversions
QT Dinh, A Kyrillidis, V Cevher
Proceedings of The 30th International Conference on Machine Learning 28, 271–279, 2013
332013
Matrix alps: Accelerated low rank and sparse matrix reconstruction
A Kyrillidis, V Cevher
2012 IEEE Statistical Signal Processing Workshop (SSP), 185-188, 2012
322012
Compressing gradient optimizers via count-sketches
R Spring, A Kyrillidis, V Mohan, A Shrivastava
International Conference on Machine Learning, 2019
282019
An inexact, proximal, path-following algorithm for constrained convex minimization
QT Dinh, A Kyrillidis, V Cevher
SIAM Journal on Optimization, 2013
27*2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20