Παρακολούθηση
Paris Xyntarianos Tsiropinas
Paris Xyntarianos Tsiropinas
PhD Candidate
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The “black-and-white mural” in Polytechneio: Meaning-making, materiality, and heritagization of contemporary street art in Athens
G Stampoulidis, T Bitouni, P Xyntarianos-Tsiropinas
Street Art & Urban Creativity Scientific Journal 4 (2), 54-65, 2018
82018
The Process of Transferring a Draft Sketch from Small to Large Scale in order to Create Street Artworks: A Case Study Supported by the “DDArtS” System
P Xyntarianos Tsiropinas, K Bailas, T Spyrou
Electronic Visualisation and the Arts (EVA 2017), 152-158, 2017
42017
DDArtS: Towards designing digitally enhanced street art tools
P Xyntarianos-Tsiropinas, T Spyrou
Electronic Visualisation and the Arts, 87-88, 2016
42016
Using Design to Support the Creation of Street Art: A three-phase experiment supported by the DDArtS system Paris
P Xyntarianos-Tsiropinas, T Spyrou, K Bailas
Electronic Visualisation and the Arts, 272-279, 2018
22018
Photon Painter: A robotic device that transfers drawings onto a large surface area using laser beam on photomechanical reaction materials
P Xyntarianos-Tsiropinas, K Bailas, T Spyrou
Proceedings of EVA London 2019, 84-88, 2019
12019
SAUC-Street art & urban creativity scientific journal, vol. 4, nº2 (Nov. 2018)
PS Neves, R Kramer, A Crumpton, W Shank, T Di Brita, M Myllylä, ...
urbancreativity. org; AP 2-Associação para a Participação Pública 4 (2), 2018
12018
SAV-IT: A software tool for interpreting and presenting dynamic Street Art image maps
O Tsesmetzoglou, P Xyntarianos-Tsiropinas, T Spyrou
Proceedings of the 21st Pan-Hellenic Conference on Informatics, 1-6, 2017
12017
The Dawn of the 3D Spray: Creating Street Art Using Polyurethane Foam
P Xyntarianos-Tsiropinas
Urban Creativity, 48, 2020
2020
Understanding the city as Habitat and Habitus
PX Tsiropinas
UXUC-User Experience and Urban Creativity 1 (2), 50-61, 2019
2019
The “black-and-white mural” in Polytechneio
G Stampoulidis, T Bitouni, P Xyntarianos-Tsiropinas
SAUC-Street Art and Urban Creativity 4 (2), 2018
2018
Reclaiming Polytechneio: beyond binary interpretations of a black-and-white mural
G Stampoulidis, T Bitouni, P Xyntarianos-Tsiropinas
6th European Modern Greek Congress: The Greek World in Periods of Crisis and …, 2018
2018
Design workshop
PX Tsiropinas
SAUC-Street Art and Urban Creativity 3 (2), 53-64, 2017
2017
The process of transferring a draft sketch from small to large scale in order to create street artworks: a case study supported by the" DDArtS" system
PX Tsiropinas, K Bailas, T Spyrou
Proceedings of the conference on Electronic Visualisation and the Arts, 152-158, 2017
2017
Reclaiming Polytechneio
G Stampoulidis, T Bitouni, P Xyntarianos-Tsiropinas
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14