Παρακολούθηση
Marilena Minou
Marilena Minou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The landscape of cybercrime in Greece
V Vlachos, M Minou, V Assimakopouos, A Toska
Information Management & Computer Security 19 (2), 113-123, 2011
372011
idr: Consumer and grid friendly demand response system
V Chandan, T Ganu, TK Wijaya, M Minou, G Stamoulis, G Thanos, ...
Proceedings of the 5th international conference on Future energy systems …, 2014
242014
Evaluating demand response programs by means of key performance indicators
G Thanos, M Minou, T Ganu, V Arya, D Chakraborty, J van Deventer, ...
2013 Fifth International Conference on Communication Systems and Networks …, 2013
212013
Methodologies for effective demand response messaging
M Jain, V Chandan, M Minou, G Thanos, TK Wijaya, A Lindt, A Gylling
2015 IEEE International Conference on Smart Grid Communications …, 2015
192015
Incentives and targeting policies for automated demand response contracts
M Minou, GD Stamoulis, G Thanos, V Chandan
2015 IEEE International Conference on Smart Grid Communications …, 2015
162015
Personalized feedback-based customer incentives in automated demand response
TG Papaioannou, GD Stamoulis, M Minou
2018 IEEE International Conference on Communications, Control, and Computing …, 2018
62018
Evaluating demand response programs: Getting the key performance indicators right
M Minou, G Thanos, M Vasirani, T Ganu, M Jain, A Gylling
International Workshop on Demand Response, 2014
62014
Adequate feedback-based customer incentives in automated demand response
TG Papaioannou, GD Stamoulis, M Minou
Proceedings of the Ninth International Conference on Future Energy Systems …, 2018
42018
The effect of altruism in automated demand response for residential users
M Minou, GD Stamoulis, TG Papaioannou
2017 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe (ISGT …, 2017
12017
A practical iterative price-based approach for optimal demand-response
M Kanakakis, M Minou, C Courcoubetis, GD Stamoulis, G Thanos
proceedings of The Third International Conference on Smart Grids, Green …, 2013
12013
Automated Demand Response Contracts when Partial Consumption Information is Available
M Minou, GD Stamoulis
2020 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe), 71-76, 2020
2020
Economic modelling and optimisation of smart grids using demand response techniques
M Minou
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της …, 2019
2019
Discovering the Right Incentives for Demand Response Programs
M Minou, E Kaskantiri, GD Stamoulis
Proceedings of the 2015 ACM Sixth International Conference on Future Energy …, 2015
2015
An Iterative Price-Based Approach for Optimal Demand-Response
M Kanakakis, M Minou, C Courcoubetis, GD Stamoulis, G Thanos
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14