Παρακολούθηση
Massih-Reza Amini
Massih-Reza Amini
Professor, University Grenoble Alpes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imag.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning from multiple partially observed views-an application to multilingual text categorization
MR Amini, N Usunier, C Goutte
Advances in neural information processing systems 22, 2009
4042009
Lshtc: A benchmark for large-scale text classification
I Partalas, A Kosmopoulos, N Baskiotis, T Artieres, G Paliouras, ...
arXiv preprint arXiv:1503.08581, 2015
2082015
The use of unlabeled data to improve supervised learning for text summarization
MR Amini, P Gallinari
Proceedings of the 25th annual international ACM SIGIR conference on …, 2002
1172002
A large scale benchmark for uplift modeling
E Diemert, A Betlei, C Renaudin, MR Amini
KDD, 2018
1092018
Semi-supervised logistic regression
MR Amini, P Gallinari
ECAI 2 (4), 11, 2002
1082002
On flat versus hierarchical classification in large-scale taxonomies
R Babbar, I Partalas, E Gaussier, MR Amini
Advances in neural information processing systems 26, 2013
962013
Self-training: A survey
MR Amini, V Feofanov, L Pauletto, L Hadjadj, E Devijver, Y Maximov
arXiv preprint arXiv:2202.12040, 2022
872022
A boosting algorithm for learning bipartite ranking functions with partially labeled data
MR Amini, TV Truong, C Goutte
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
862008
Multitask learning for fine-grained twitter sentiment analysis
G Balikas, S Moura, MR Amini
Proceedings of the 40th international ACM SIGIR conference on research and …, 2017
772017
Automatic text summarization based on word-clusters and ranking algorithms
MR Amini, N Usunier, P Gallinari
Advances in Information Retrieval: 27th European Conference on IR Research …, 2005
752005
Semi-supervised learning with explicit misclassification modeling
M Amini, P Gallinari
Proceedings of the 18th IJCAI, 555-560, 2003
68*2003
A co-classification approach to learning from multilingual corpora
MR Amini, C Goutte
Machine learning 79, 105-121, 2010
622010
Generalization error bounds for classifiers trained with interdependent data
N Usunier, MR Amini, P Gallinari
Advances in neural information processing systems 18, 2005
582005
Unsupervised Learning with Term Clustering for Thematic Segmentation of Texts.
M Caillet, JF Pessiot, MR Amini, P Gallinari
RIAO 4, 648-657, 2004
572004
Streaming-LDA: A copula-based approach to modeling topic dependencies in document streams
H Amoualian, M Clausel, E Gaussier, MR Amini
Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2016
562016
Health monitoring on social media over time
S Sidana, S Mishra, S Amer-Yahia, M Clausel, MR Amini
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
532016
On a topic model for sentences
G Balikas, MR Amini, M Clausel
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
522016
Learning to Rank for Collaborative Filtering.
JF Pessiot, TV Truong, N Usunier, MR Amini, P Gallinari
ICEIS (2) 7, 2007
522007
Semi-supervised learning with an imperfect supervisor
MR Amini, P Gallinari
Knowledge and Information Systems 8, 385-413, 2005
512005
A data-dependent generalisation error bound for the AUC
N Usunier, MR Amini, P Gallinari
Proceedings of the ICML 2005 Workshop on ROC Analysis in Machine Learning, 2005
502005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20