Παρακολούθηση
Massih-Reza Amini
Massih-Reza Amini
Professor, University Grenoble Alpes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imag.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning from multiple partially observed views-an application to multilingual text categorization
MR Amini, N Usunier, C Goutte
Advances in neural information processing systems 22, 2009
3252009
Lshtc: A benchmark for large-scale text classification
I Partalas, A Kosmopoulos, N Baskiotis, T Artieres, G Paliouras, ...
arXiv preprint arXiv:1503.08581, 2015
1692015
The use of unlabeled data to improve supervised learning for text summarization
MR Amini, P Gallinari
Proceedings of the 25th annual international ACM SIGIR conference on …, 2002
1132002
A boosting algorithm for learning bipartite ranking functions with partially labeled data
MR Amini, TV Truong, C Goutte
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
782008
Semi-supervised logistic regression
MR Amini, P Gallinari
ECAI 2 (4), 11, 2002
782002
On flat versus hierarchical classification in large-scale taxonomies
R Babbar, I Partalas, E Gaussier, MR Amini
Advances in neural information processing systems 26, 2013
772013
Automatic text summarization based on word-clusters and ranking algorithms
MR Amini, N Usunier, P Gallinari
European conference on information retrieval, 142-156, 2005
752005
Semi-supervised learning with explicit misclassification modeling
M Amini, P Gallinari
Proceedings of the 18th IJCAI, 555-560, 2003
63*2003
Unsupervised Learning with Term Clustering for Thematic Segmentation of Texts.
M Caillet, JF Pessiot, MR Amini, P Gallinari
RIAO 4, 648-657, 2004
562004
A co-classification approach to learning from multilingual corpora
MR Amini, C Goutte
Machine learning 79 (1), 105-121, 2010
542010
Multitask learning for fine-grained twitter sentiment analysis
G Balikas, S Moura, MR Amini
Proceedings of the 40th international ACM SIGIR conference on research and …, 2017
532017
Streaming-lda: A copula-based approach to modeling topic dependencies in document streams
H Amoualian, M Clausel, E Gaussier, MR Amini
Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD international conference on knowledge …, 2016
492016
Semi-supervised learning with an imperfect supervisor
MR Amini, P Gallinari
Knowledge and Information Systems 8 (4), 385-413, 2005
472005
Generalization error bounds for classifiers trained with interdependent data
N Usunier, MR Amini, P Gallinari
Advances in neural information processing systems 18, 2005
472005
Learning to Rank for Collaborative Filtering.
JF Pessiot, TV Truong, N Usunier, MR Amini, P Gallinari
ICEIS (2) 7, 2007
432007
A large scale benchmark for uplift modeling
E Diemert, A Betlei, C Renaudin, MR Amini
KDD, 2018
412018
Health monitoring on social media over time
S Sidana, S Amer-Yahia, M Clausel, M Rebai, ST Mai, MR Amini
IEEE transactions on Knowledge and Data Engineering 30 (8), 1467-1480, 2018
392018
Learning classification with both labeled and unlabeled data
JN Vittaut, MR Amini, P Gallinari
European Conference on Machine Learning, 468-479, 2002
392002
On a topic model for sentences
G Balikas, MR Amini, M Clausel
Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and …, 2016
382016
Learning with partially labeled and interdependent data
MR Amini, N Usunier
Springer, 2015
38*2015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20