Παρακολούθηση
Jaime Sánchez-Barriga
Jaime Sánchez-Barriga
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα helmholtz-berlin.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Electronic and magnetic properties of quasifreestanding graphene on Ni
A Varykhalov, J Sánchez-Barriga, AM Shikin, C Biswas, E Vescovo, ...
Physical review letters 101 (15), 157601, 2008
7392008
Prediction and observation of an antiferromagnetic topological insulator
MM Otrokov, II Klimovskikh, H Bentmann, D Estyunin, A Zeugner, ZS Aliev, ...
Nature 576 (7787), 416-422, 2019
6292019
Hedgehog spin texture and Berry’s phase tuning in a magnetic topological insulator
SY Xu, M Neupane, C Liu, D Zhang, A Richardella, L Andrew Wray, ...
Nature Physics 8 (8), 616-622, 2012
4132012
Tolerance of Topological Surface States towards Magnetic Moments: Fe on
MR Scholz, J Sánchez-Barriga, D Marchenko, A Varykhalov, A Volykhov, ...
Physical Review Letters 108 (25), 256810, 2012
2162012
Ir (111) surface state with giant Rashba splitting persists under graphene in air
A Varykhalov, D Marchenko, MR Scholz, EDL Rienks, TK Kim, ...
Physical review letters 108 (6), 066804, 2012
1882012
Tailoring the nature and strength of electron–phonon interactions in the SrTiO3 (001) 2D electron liquid
Z Wang, S Mckeown Walker, A Tamai, Y Wang, Z Ristic, FY Bruno, ...
Nature materials 15 (8), 835-839, 2016
1852016
Giant Rashba‐Type Spin Splitting in Ferroelectric GeTe (111)
M Liebmann, C Rinaldi, D Di Sante, J Kellner, C Pauly, RN Wang, ...
Advanced materials 28 (3), 560-565, 2016
1692016
Large magnetic gap at the Dirac point in Bi2Te3/MnBi2Te4 heterostructures
EDL Rienks, S Wimmer, J Sánchez-Barriga, O Caha, PS Mandal, ...
Nature 576 (7787), 423-428, 2019
1662019
Is There a Rashba Effect in Graphene on Ferromagnets?
O Rader, A Varykhalov, J Sánchez-Barriga, D Marchenko, A Rybkin, ...
Physical review letters 102 (5), 057602, 2009
1622009
Photoemission of with Circularly Polarized Light: Probe of Spin Polarization or Means for Spin Manipulation?
J Sánchez-Barriga, A Varykhalov, J Braun, SY Xu, N Alidoust, O Kornilov, ...
Physical Review X 4 (1), 011046, 2014
1422014
Observation of quantum-tunnelling-modulated spin texture in ultrathin topological insulator Bi2Se3 films
M Neupane, A Richardella, J Sánchez-Barriga, SY Xu, N Alidoust, ...
Nature communications 5 (1), 1-7, 2014
1412014
Nonmagnetic band gap at the Dirac point of the magnetic topological insulator (Bi1− xMnx) 2Se3
J Sánchez-Barriga, A Varykhalov, G Springholz, H Steiner, ...
Nature communications 7 (1), 1-10, 2016
1292016
Negligible Surface Reactivity of Topological Insulators Bi2Se3 and Bi2Te3 towards Oxygen and Water
LV Yashina, J Sánchez-Barriga, MR Scholz, AA Volykhov, AP Sirotina, ...
Acs Nano 7 (6), 5181-5191, 2013
1292013
Samarium hexaboride is a trivial surface conductor
P Hlawenka, K Siemensmeyer, E Weschke, A Varykhalov, ...
Nature communications 9 (1), 1-7, 2018
1232018
Intact Dirac cones at broken sublattice symmetry: Photoemission study of graphene on Ni and Co
A Varykhalov, D Marchenko, J Sánchez-Barriga, MR Scholz, B Verberck, ...
Physical Review X 2 (4), 041017, 2012
1212012
Strength of correlation effects in the electronic structure of iron
J Sánchez-Barriga, J Fink, V Boni, I Di Marco, J Braun, J Minár, ...
Physical review letters 103 (26), 267203, 2009
1202009
Anisotropic two-dimensional electron gas at SrTiO3 (110)
Z Wang, Z Zhong, X Hao, S Gerhold, B Stöger, M Schmid, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 111 (11), 3933-3937, 2014
1012014
Reversal of the Circular Dichroism in Angle-Resolved Photoemission from
MR Scholz, J Sánchez-Barriga, J Braun, D Marchenko, A Varykhalov, ...
Physical Review Letters 110 (21), 216801, 2013
992013
Probing two topological surface bands of SbTe by spin-polarized photoemission spectroscopy
C Pauly, G Bihlmayer, M Liebmann, M Grob, A Georgi, D Subramaniam, ...
Physical Review B 86 (23), 235106, 2012
982012
Interplay between the magnetic anisotropy contributions of cobalt nanowires
J Sánchez-Barriga, M Lucas, F Radu, E Martin, M Multigner, P Marin, ...
Physical Review B 80 (18), 184424, 2009
912009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20