Παρακολούθηση
James Booth
James Booth
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fb.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A 3d morphable model learnt from 10,000 faces
J Booth, A Roussos, S Zafeiriou, A Ponniah, D Dunaway
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
3002016
Large scale 3d morphable models
J Booth, A Roussos, A Ponniah, D Dunaway, S Zafeiriou
International Journal of Computer Vision 126 (2), 233-254, 2018
2522018
3d face morphable models" in-the-wild"
J Booth, E Antonakos, S Ploumpis, G Trigeorgis, Y Panagakis, S Zafeiriou
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
1692017
Menpo: A comprehensive platform for parametric image alignment and visual deformable models
J Alabort-i-Medina, E Antonakos, J Booth, P Snape, S Zafeiriou
Proceedings of the 22nd ACM international conference on Multimedia, 679-682, 2014
1092014
3D reconstruction of “in-the-wild” faces in images and videos
J Booth, A Roussos, E Ververas, E Antonakos, S Ploumpis, Y Panagakis, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (11), 2638 …, 2018
552018
Optimal uv spaces for facial morphable model construction
J Booth, S Zafeiriou
2014 IEEE international conference on image processing (ICIP), 4672-4676, 2014
302014
P0361/# 576: EVALUATION OF BLOOD PRESSURE TRAJECTORIES AND OUTCOME IN PATIENTS WITH HYPERTENSION ON ADMISSION TO PICU
T Peros, J Booth, S Ray, M Peters
Pediatric Critical Care Medicine 22 (Supplement 1 3S), 190, 2021
2021
P0384/# 709: OXYGENATION PRACTICE IN PAEDIATRIC INTENSIVE CARE FOLLOWING THE OXY-PICU FEASIBILITY TRIAL
O Akinkugbe, J Booth, S Ray, M Peters
Pediatric Critical Care Medicine 22 (Supplement 1 3S), 202, 2021
2021
The construction and application of large scale 3D facial models
J Booth
Imperial College London, 2017
2017
A Comparison of Geometric Morphometrics to Linear Morphometrics in Craniofacial Surgical Planning for Apert Syndrome
S Farooq, A Ponniah, F Anguilla, J Booth, D Dunaway
British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 54 (10), e91-e92, 2016
2016
The Menpo Project
J Alabort-i-Medina, E Antonakos, J Booth, P Snape, S Zafeiriou
ACM SIGMultimedia Records 8 (2), 4-9, 2016
2016
MenpoFit Documentation
J Alabort-i-Medina, E Antonakos, J Booth, P Sna
2016
UK Atomic Energy Authority, Oxfordshire
WD Atkinson, JP Booth, WJ Quirk
Mathematical Structures for Software Engineering: Based on the Proceedings …, 1991
1991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13